Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Poročilo o zavarovalnem programu poklicne odgovornosti za člane ZRS za leto 2018


  GZS – ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV je v sodelovanju s KRIK AKSUM Zavarovalno posredniško družbo d.o.o. za člane GZS-ZRS sklenila Krovno pogodbo za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov članov GZS - Zbornice računovodskih servisov z Zavarovalnico Triglav, d.d. in Zavarovalnico SAVA d.d. S to pogodbo je prvič do sedaj jasno in pregledno določen zavarovalni program, ki je usklajen s potrebami članov GZS-ZRS.

  V septembru 2016 je bil med Zavarovalnico Triglav d.d. in GZS – Zbornico računovodskih servisov podpisan Aneks št. 1 h Krovni pogodbi za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov s katerim se spremeni naslednje: 

  • neomejen letni agregat;
  • enotna odbitna franšiza v višini 10 % dajatve zavarovalnice, vendar najmanj 450 EUR in največ 5.000 EUR, ne glede na izbrano višino zavarovalne vsote;
  • zavarovalno kritje se razširi na kazni (globe), ki bi jih moral plačati zavarovanec (član ZRS), ne glede na določbo 8) točke (1) odstavka 2. člena zavarovalnih pogojev z oznako PG-opo/11-4, če je slednji vpisan v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije. 

  Do 31. 12. 2018 je pristopilo k zavarovalnem programu GZS-ZRS 96 članov ZRS.

  Škodno dogajanje (zavarovalni zahtevki) za leto 2018 na dan 31. 12. 2018:

  • Zavarovalnica SAVA d.d.: iz naslova predmetnega zavarovanja splošne in poklicne odgovornosti sta bili prijavljeni dve škodi. Škodi sta še v reševanju in nista bili izplačani. Iz naslova nezgodnega zavarovanja ni bilo prijavljenih škod.
  • Zavarovalnica Triglav d.d.: iz naslova predmetnega zavarovanja splošne in poklicne odgovornosti sta bili likvidirani dve prijavljeni škodi enega računovodskega servisa. Iz naslova nezgodnega zavarovanja ni bilo prijavljenih in likvidiranih škod. 

  Po končanem devetem zavarovalnem letu zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti in poklicne odgovornosti bo Zavarovalnica SAVA d.d. zavarovanim članom do 15.03.2019 vrnila 30 % zavarovalne premije (bonus na dosežen poslovno tehnični rezultat od plačane premije v letu 2018 - NCB). 

  Zavarovalnica Triglav na osnovi Aneksa št. 1 h Krovni pogodbi za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov članom za leto 2018 ne priznava skupnega bonusa na doseženi poslovno tehnični rezultat v preteklem zavarovalnem obdobju. 

  Zaradi ugodnega škodnega rezultata pa v letošnjem letu zavarovalnici (vsem že zavarovanim v lanskem letu) priznavata 30 % individualni bonus na zavarovalno premijo, ki se obračuna na zavarovalni polici za leto 2019. 

  Vse informacije o zavarovanju poklicne odgovornosti so na voljo na povezavi >>

  Fotogalerija

   

  Arhivi