Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Člani ZRS prejeli 50 % letne premije za zavarovanje poklicne odgovornosti

  ZRS je v sodelovanju s KRIK Zavarovalno posredniško družbo d.o.o. za člane ZRS pripravila zavarovalni program poklicne odgovornosti, ki je boljši kot obstoječi zavarovalni produkti na slovenskem zavarovalnem trgu. Zavarovalni program ima dve prednosti za člane ZRS:

  • Premijsko: primerno izhodiščno zavarovalno premijo ter individualni bonus in udeležbo na poslovno tehničnem rezultatu (skupni bonus). Zaradi dobrega upravljanja tveganj članic ZRS, ki so vključene v zavarovalni program, je bilo vsako leto malo zavarovalnih zahtevkov, zato so bili, kot tudi v letu 2016,  deležni bonusa oziroma so prejeli v povprečju cca 50 % vrnjene letne premije (individualni in skupni bonus).
  • Kakovostno: ta program nudi boljše zavarovalno kritje kot jih nudijo zavarovalni produkti na slovenskem trgu.

  ZRS je sklenila Krovno pogodbo za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov članov ZRS z Zavarovalnico Maribor d.d. in Zavarovalnico Triglav d.d. S pogodbami so jasno in pregledno določeni pogoji zavarovanja, ki so usklajeni s poslovnimi aktivnostmi članov ZRS.

  Zavarovalni program oziroma ponudba obsega:

  • Zavarovanje odgovornosti;
   • Zavarovanje splošne odgovornosti iz registrirane dejavnosti;
   • Zavarovanje poklicne odgovornosti (pogoj je sklenitev zavarovanja po predhodni alineji);
   • Dodatno zavarovalno kritje za stroške ponovne izdelave dokumentov za vsa tveganja (pogoj je sklenitev zavarovanja po obeh predhodnih alinejah);
  • Kombinirano kolektivno nezgodno zavarovanje (plačnik premije in upravičenec zavarovalnin je delodajalec);
  • Nezgodno zavarovanje voznikov in potnikov na službeni poti;
  • Prostovoljno kombinirano kolektivno nezgodno zavarovanje.

  Dosežene ugodnosti, predvsem iz naslova zavarovanja poklicne odgovornosti so pri:

  • kršitvah izpolnitvenih rokov,
  • plačilu kazni in glob,
  • določilu kršitve iz naslova malomarnosti,
  • sistemu bonus/malus.
  Po končanem šestem zavarovalnem letu zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti in poklicne odgovornosti bo Zavarovalnica Maribor d.d. zavarovanim članom do 15.03.2016 vrnila 30 % zavarovalne premije (bonus na dosežen poslovno tehnični rezultat).

  Podobno bi veljalo za člane zavarovane pri Zavarovalnici Triglav, vendar (še) ni dosežen pogoj vključenosti vsaj 25 % članov ZRS v zavarovanje.

  Zaradi ugodnega škodnega rezultata v letošnjem letu obe zavarovalnici (vsem že zavarovanim v lanskem letu) priznavata 30 % individualni bonus na zavarovalno premijo.

  Na zaprtih spletnih straneh članov ZRS je na voljo dokumentacija (krovni pogodbi s prilogami in pogoji) in spletni obrazec za izbiro zavarovalnega programa, kjer si lahko pripravijo informativne izračune za posamezna zavarovanja. Več tukaj.

  Kontakt:

  KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o.
  Telefon: 01/5651 410
  E-pošta: zrs@krikaksum.si

  Fotogalerija

   

  Arhivi