Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Člani ZRS prejeli do 50 % letne premije za zavarovanje poklicne odgovornosti

  ZRS je v sodelovanju s KRIK AKSUM Zavarovalno posredniško družbo d.o.o. za člane GZS-ZRS sklenila Krovno pogodbo za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov članov GZS - Zbornice računovodskih servisov z Zavarovalnico Triglav, d.d. in Zavarovalnico SAVA d.d. S to pogodbo je prvič do sedaj jasno in pregledno določen zavarovalni program, ki je usklajen s potrebami članov GZS-ZRS.

  Škodno dogajanje (zavarovalni zahtevki) za leto 2016 na dan 31.12.2016:

  • Zavarovalnica SAVA d.d. iz naslova predmetnega zavarovanja poklicne in splošne odgovornosti ni likvidirala nobene škode oziroma zavarovalnega zahtevka. Ima pa za dva računovodska servisa po eno prijavljeno škodo. Iz naslova nezgodnega zavarovanja je bila prijavljena 1 škoda.
  • Zavarovalnica Triglav d.d. iz naslova predmetnega zavarovanja poklicne in splošne odgovornosti ter nezgodnega zavarovanja ni prejela nobene prijave škode.

  Po končanem sedmem zavarovalnem letu zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti in poklicne odgovornosti bo Zavarovalnica SAVA d.d. zavarovanim članom do 15.03.2017 vrnila 30 % zavarovalne premije (bonus na dosežen poslovno tehnični rezultat).  

  Prav tako je Zavarovalnica Triglav d.d. na osnovi podpisanega Aneksa št. 1 h Krovni pogodbi za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov članom za leto 2016 priznala 10 % skupni bonus na doseženi poslovno tehnični rezultat, kar je za posameznega člana obračunano na dodatku k osnovni polici oziroma h generalnemu dogovoru (obračun premije za leto 2017).

  Zaradi ugodnega škodnega rezultata pa v letošnjem letu obe zavarovalnici (vsem že zavarovanim v lanskem letu) priznavata 30 % individualni bonus na zavarovalno premijo.  

  Zavarovalni program oziroma ponudba obsega naslednja zavarovanja:

  • Zavarovanje odgovornosti;
   • Zavarovanje splošne odgovornosti iz registrirane dejavnosti,
   • Zavarovanje poklicne odgovornosti računovodij in davčnih svetovalcev (pogoj je sklenitev zavarovanja po predhodni alineji),
   • Dodatno zavarovalno kritje za stroške ponovne izdelave dokumentov za vsa tveganja (pogoj je sklenitev zavarovanja po obeh predhodnih alinejah),
  • Kombinirano kolektivno nezgodno zavarovanje (plačnik premije in upravičenec zavarovalnin je delodajalec);
  • Nezgodno zavarovanje voznikov in potnikov na službeni poti;
  • Prostovoljno kombinirano kolektivno nezgodno zavarovanje.

  Glede na to, da so pri zavarovanju splošne odgovornosti in predvsem pri zavarovanju poklicne odgovornosti dosežne bistvene ugodnosti (kot npr.: zaradi kršitve izpolnitvenih rokov, plačila kazni, določila malomarnosti, sistema bonus/malus, itd.) oziroma omejitve določil glede izključitev, ki so navedene v posameznih členih zavarovalnih pogojev zavarovalnic predlagamo, da se v zadevno zavarovanje preko ZRS vključijo tudi ostali člani.

  Na spletnih straneh članov ZRS je na voljo vsa dokumentacija (krovni pogodbi, Aneks št. 1 in priloge ter pogoji) in spletni obrazec izbire zavarovalnega programa za posameznega člana GZS-ZRS, kjer si lahko pripravijo informativne izračune za posamezna zavarovanja (ob izbiri zavarovalnice, vrste zavarovanj, zavarovalnih vsot ipd.). Več tukaj.

  Spletni obrazec za izbrani zavarovalni program omogoča tudi tiskanje ponudbe, ki se podpisana in žigosana pošlje na KRIK AKSUM Zavarovalno posredniško družbo d.o.o. (telefaks: 01/56-58-724, e-pošto: zrs@krikaksum.si ali po pošti na KRIK AKSUM d.o.o., Brnčičeva ulica 41e, 1231 Ljubljana - Črnuče). Nato član po pošti prejme pregledano zavarovalno dokumentacijo (zavarovalne police, ipd.).

  Za vse dodatne informacije v zvezi s predmetno ponudbo smo vsem članom na voljo na telefonski številki 01/56-58-725 ali na telefaks številko 01/56-58-724 ali na e-naslov: zrs@krikaksum.si

  Fotogalerija

   

  Arhivi