Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Dosežki GZS, vmesno poročilo

Vmesno poročilo zajema naše glavne dosežke za gospodarstvo v prvem polletju letošnjega leta, naše aktivnosti in nove produkte, ki smo jih za vas oblikovali. Vabimo vas, da si ga ogledate.

Arhiv: Pohvalili smernice za javno naročanje, opozorili na prevelike apetite v javni porabi

UO GZS je na seji 14. julija 2016 z ministrom Koprivnikarjem razpravljal o aktivnostih ministrstva za javno upravo za izboljšanje pogojev poslovanja podjetij, za javno naročanje in boljšo javno upravo. Hkrati predlaga vladi in ministrom nov razmislek in pripravo drugačnega predloga davčnega prestrukturiranja od koalicijsko usklajenega.

Arhiv: Davčna reforma: obremenjuje podjetja, nepravična do zaposlenih v gospodarstvu

Povsem podrobnih informacij o predlogu davčnega prestrukturiranja, ki ga je potrdila koalicija, še nimamo. Na podlagi znanih informacij pa smo na GZS razočarani nad usklajenim predlogom koalicije o davčnem prestrukturiranju.

Arhiv: Mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah

Strateški svet za metalurgijo, v okviru 24. Mednarodne konference o materialih in tehnologijah, ki bo potekala 28.–30. septembra 2016, v GH Bernardin, Portorož, organizira tradicionalni osrednji posvet na raziskovalnem področju kovinskih materialov in metalurgije v Sloveniji. Dan namenjen posvetu je 29. september 2016, od 13.30 do 18:30 ure.

Arhiv: Britanskim bankam se je zgodilo ljudstvo

Britanskim bankam se je zgodilo ljudstvo. Slovenija bo utrpela udarec predvsem zaradi nekoliko manjše rasti povpraševanja na glavnih izvoznih trgih, saj naj bi se poslovni optimizem v Evropi zmanjšal. Tudi manjša kupna moč britanskih turistov naj bi znižala turistični izkupiček za okoli 20 mio evrov.

Arhiv: Britanski »REMAIN«* 4-krat verjetnejši

»Ali naj Velika Britanija ostane članica EU ali jo zapusti?« se glasi referendumsko vprašanje, ki je v zadnjem času razdelilo Britance. Pametni denar (»smart money«) ocenjuje 20 % verjetnosti, da se Otočani odločijo za samostojnost.

Arhiv: Unitarni patent – dajmo gospodarstvu čas, da se pripravi

GZS opozarja na tveganja, povezana z uvedbo unitarnega patenta, predvsem z vidika gospodarskega položaja Slovenije in trenutne obrobne vloge naše države v okviru Evropske unije na tem področju. Pozivamo Vlado RS in Državni zbor RS, da pripravita analizo vpliva uvedbe »unitarnega patenta« na gospodarstvo in se o tej temi – še pred ratifikacijo - posvetuje z gospodarstvom.

Arhiv: Livar najdemo od Londona do daljnega vzhoda

Arhiv: Livar najdemo od Londona do daljnega vzhoda

Podjetje Livar je tehnološko sodobno in celovito opremljena livarna sive in nodularne železove litine z lastno orodjarno, jedrarno, mehansko obdelavo in drugimi storitvami. Takšna sestava proizvodnje omogoča obvladovanje celotnega tehnološkega procesa, povezanega z izdelavo ulitkov in obdelovancev, kar se odlikuje v celovitosti procesa, prilagodljivosti naročnikom in kratkih rokih izdelave.

Arhiv: Unirec se povezuje z Dinosom

Arhiv: Unirec se povezuje z Dinosom

Junija sta družbi Dinos in Unirec napovedali združitev. Specializirana družba za ravnanje z odpadno embalažo Unirec, ki je sicer v 100-odstotni lasti Dinosa, tako postaja notranja organizacijska enota enega največjih podjetij, ki se na slovenskem trgu z odpadnimi surovinami ukvarja že celih 70 let.

Arhiv: Sprejeti ukrepi na Vrhu malega gospodarstva

Dne 15. junija 2016 je potekal 5. Vrh malega gospodarstva. Izmed 12 ukrepov, zajetih v Agendi malega gospodarstva, so udeleženci na dogodku kot prioritetne izbrali : · iz poglavja boljših javnih storitev za malo gospodarstvo: Ukinitev nepotrebnih ustanov in odpravo nelojalne konkurence (41% udeležencev) · iz poglavja boljšega poslovnega okolja za malo gospodarstvo: Odločno davčno reformo, ne zgolj prestrukturiranje ( 71% udeležencev) · iz poglavja izboljšanja izobraževanja za malo gospodarstvo: Izobraževanje po meri prihodnjih potreb gospodarstva (47 udeležencev)

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.