Zapri

Arhiv: Februarja in marca smo beležili občuten padec porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje

Po januarski intenzivni rasti (12,7 %) smo februarja in marca beležili občuten padec porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje, ki je dosegel 11,3 % in 13,9 %. Že od oktobra lani beležimo padce porabe pri neposrednih odjemalcih, ki so februarja in marca dosegli vrednosti 9,5 % in 13,6 % glede na enako lansko obdobje. Celotna poraba električne energije v Sloveniji je februarja in marca padla za 6,8 % in 8,1 % glede na enako lansko obdobje. Velja pa pri vseh navedenih podatkih izpostaviti, da je bila rast porabe v lanskem februarju in marcu visoka, kar je razvidno iz spodnjega grafa.

Arhiv: Vaša pot do podjetništva

Projekt BLUES je zaključil s prvo fazo usposabljanja mladih o podjetništvu. Vse, ki ste se prijavili in uspešno zaključili s spletnim usposabljanjem, vabimo, da se nam pridružite še na delavnicah in treningih, ki jih bodo vodili strokovnjaki s področja podjetništva in poslovanja.

Arhiv: Zavajajoče oglaševanje v poslovnih imenikih

Podjetja se s problematiko zavajajočega oglaševanja v poslovnih imenikih že dalj časa srečujete. Gre za primere, ko podjetja prejmete obrazec – naročilnico za brezplačno objavo podjetja v poslovnem imeniku, ga podpišete in vrnete pošiljatelju, ter na ta način sklenete pogodbo in prevzamete obveznost plačila letnega prispevka. Obveznost plačila in dejstvo sklenitve pogodbe je pri tem običajno navedena v drobnem tisku, kar številni zaradi premajhne skrbnosti spregledate.

Arhiv: Razbremenitev regresa za letni dopust

V Uradnem listu RS št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019 so objavljene spremembe Zakona o dohodnini (ZDoh) in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ), ki omogočajo razbremenitev izplačila regresa za letni dopust od plačila dohodnine in socialnih prispevkov v višini 100 % povprečne bruto plače. Obenem določajo tudi postopek vračila že izračunane in odmerjene akontacije dohodnine v letu 2019 v primerih, ko so delodajalci regrese že izplačali.

Arhiv: Srečanje slovenskih podjetnic 500 PODJETNIC

11. aprila 2019 bo na osrednjem slovenskem sejemskem središču (Gospodarsko razstavišče Ljubljana) že sedmič srečanje slovenskih podjetnic 500 PODJETNIC. Pričakujejo več kot 500 udeleženk (www.500podjetnic.si)

Arhiv: PRESENTAZIONE DELLA FACOLTÀ DI MANAGEMENT DELL’UNIVERSITÀ DEL LITORALE E DEL SUO RUOLO NEL PROGETTO CAB

La Facoltà di management dell’Università del Litorale (UP FM) offre corsi di laurea e post-laurea (tra cui il programma post-laurea Management dello sviluppo sostenibile) comparabili a livello internazionale, che si basano su risultati di ricerca propri e internazionali, e corsi di formazione secondo il concetto di apprendimento permanente. La facoltà si impegna a rafforzare l’internazionalizzazione dell’istruzione e il trasferimento dei concetti teorici nella prassi, promuove lo scambio di studenti, professori e ricercatori, organizza conferenze scientifiche internazionali, collabora in progetti internazionali, pubblica le riviste scientifiche Management e Managing Global Transitions e organizza il Festival dell’innovazione e dell’imprenditoria - FestINNO.

Arhiv: PREDSTAVITEV FAKULTETE ZA MANAGEMENT UNIVERZE NA PRIMORSKEM IN NJENE VLOGE V PROJEKTU CAB

Fakulteta za management Univerze na Primorskem (UP FM) na osnovi lastnih in tujih raziskovalnih dosežkov izvaja mednarodno primerljive dodiplomske in podiplomske študijske programe (med drugim podiplomski program Management trajnostnega razvoja) ter izobraževanje po konceptu vseživljenjskega učenja. Prizadeva si za internacionalizacijo, prenos teorije v prakso, podpira izmenjavo študentov, učiteljev in raziskovalcev, organizira mednarodne znanstvene konference, sodeluje pri mednarodnih projektih, izdaja mednarodni znanstveni reviji- Management in Managing Global Transitions ter organizira Festival inovativnosti in podjetništva - FestINNO.

Arhiv: Presentazione dell’Università degli Studi di Trieste in veste di partner del progetto: descrizione breve e ruolo

Con più di 16 000 studenti, più di 300 dottorandi, più di 700 professori e ricercatori, oltre 20 imprese spin-off e circa 100 brevetti in vigore, l’Università degli studi di Trieste è uno dei principali stakeholder del cosiddetto Sistema Trieste, che unisce organizzazioni attive nel campo della scienza e della tecnologia che sono state fondate e operano nella città e nei suoi dintorni. Trieste è infatti la città con il maggior numero di ricercatori pro capite e vanta la più alta concentrazione di istituzioni scientifiche. La città è stata inoltre nominata Capitale Europea della Scienza 2020.