Novice | Page 16
GZS

Arhiv: OBIETTIVO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

Migliorare la capacità generale di innovazione per incrementare la competitività dell'area Programma grazie ad una rete di soggetti chiave italiani e sloveni che congiuntamente elaborerano, testeranno e implementeranno nel lungo periodo un nuovo servizio transfrontaliero per l'accelerazione d'impresa, capace di promuovere gli investimenti nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi innovativi e il trasferimento di tecnologie dai centri di R&S alle imprese, in particolare PMI.

Arhiv: CILJI PROJEKTA

Izboljšati vsesplošne možnosti za inovativnost, ki bo povečala konkurenčnost programskega območja preko mreže italijanskih in slovenskih ključnih subjektov, ki bodo s skupnimi močmi oblikovali, testirali in dolgoročno vzpostavili novo čezmejno službo za pospeševanje podjetij, ki bo sposobna spodbujanti vlaganja v razvoj novih, inovativnih produktov in storitev ter prenos tehnologij iz centrov za raziskave in razvoj v podjetja, zlasti MSP.

Arhiv: Januarja smo beležili padec porabe električne energije v industriji

Po trinajstih mesecih zaporedne rasti smo januarja 2018 beležili padec porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje, ki je dosegel krepkih 11,6% (decembra smo beležili rast 4,2%).

Arhiv: Projekt Learning by Doing

Gospodarska zbornica Slovenije je bila 27. in 28. februarja v svojih prostorih na Dimičevi 13 v Ljubljani gostiteljica transnacionalnega delovnega sestanka partnerjev projekta Learning by Doing, ki ga sofinancirata ESSR in IPA sklad v okviru programa Interreg Podonavje. Projektni konzorcij je sestavljen iz 24 partnerjev iz Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Češke, Nemčije, Madžarske, Romunije, Slovaške, Slovenije, Bosne in Hercegovine, Republike Moldavije, Črne gore, Srbije in dela Ukrajine (Zakarpatska Oblast), ki spadajo v isto geografsko področje, zajeto v Strategiji EU za Podonavje.

Arhiv: Zbornično zrcalo: GZS v februarju 2018

Video pregled aktivnosti GZS v februarju 2018.

Arhiv: Javno povabilo za sodelovanje v projektu NAPREJ

Vabimo vas, da se v okviru projekta »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!« vključite v program celovite podpore za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih tveganj (program PSDT).

Arhiv: Tudi decembra smo beležili rast porabe električne energije v industriji

Decembra 2017 smo že trinajstič zapored beležili rast porabe električne energije v industriji glede na enako obdobje v predhodnem letu, ki pa je bila s 4,2% skromnejša kot novembra (13,4%). Neposredni odjemalci so beležili rast 7,4%, medtem ko so novembra dosegli 11,2% rast. Celotna poraba pa je bila decembra za 2,3% večja, medtem ko je bila novembra za 7,2% večja kot v enakem obdobju v predhodnem letu.

Arhiv: Javni razpis za podelitev Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2018

Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.

Arhiv: Zbornično zrcalo: GZS v decembru 2017

Vabimo vas k ogledu Zborničnega zrcala, video pregleda najzanimivejših aktivnosti Gospodarske zbornice Slovenije v minulem mesecu.

Arhiv: Napotitve v primeru servisa ali montaže po 1.1.2018

1.1.2018 prične veljati Zakon o čezmejnem opravljanju storitev, ki prinaša nova postopkovna pravila in pogoje, ki jih bo treba izpolnjevati za pridobitev obrazcev (potrdila) A1. Delodajalci, ki bodo želeli pridobiti potrdilo A1, bodo morali izpolnjevati kar nekaj pogojev, ki jih bo v postopku izdaje potrdila A1 preverjal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki bo tudi po 1. 1. 2018 bo še vedno organ, pristojen za izdajo potrdil A1.