GZS

Arhiv: CAB 1 Demo day

A ottobre 2018 l'ABC Accelerator ha iniziato a implementare il progetto CAB (Cross-border Acceleration Bridge), il cui scopo è l'accelerazione imprenditoriale transfrontaliera in Italia e in Slovenia. Il programma è dedicato a piccole e medie imprese (PMI). Al progetto cooperano start up slovene e italiane che hanno realizzato parte del programma in Slovenia e parte in Italia, facilitando così lo sviluppo e la crescita del proprio progetto su entrambi i mercati.

Arhiv: CAB 1 Demo day

ABC pospeševalnik je oktobra 2018 začel z izvedbo projekta CAB (Cross-border Acceleration Bridge), katerega cilj je čezmejno pospeševanje podjetij v Italiji in Sloveniji, program pa je namenjen majhnim in srednje velikim podjetjem (MSP). Pri projektu sodelujejo tako slovenski in italijanski start-upi, ki so del programa opravili v Sloveniji, del pa v Italiji ter s tem omogočili razvoj in rast svojega projekta na obeh trgih.

Arhiv: Ci siamo: il compendio contenente la ricerca sull’accelerazione è ultimato!

È finalmente pronto il compendio bilingue (ITA-SLO) realizzato da Ca’ Foscari in collaborazione con tutti gli altri partner del progetto che riassume i risultati della ricerca sull’accelerazione.

Arhiv: Uspelo nam je! Predstavljamo vam raziskavo o podjetniških pospeševalnikih, izvedeno v okviru projekta CAB.

Končno je nared dvojezični priročnik v slovenskem in italijanskem jeziku, ki so ga napisali na beneški univerzi Ca’ Foscari v sodelovanju s projektnimi partnerji in v katerem so predstavljeni rezultati raziskave na temo podjetniškega pospeševanja.

Arhiv: Workshop "La comunicazione intraculturale nelle imprese tra Italia e Slovenia"

Il workshop approfondirà i temi della comunicazione e l'importanza dello storytelling tra culture ai fini dell'avvio di startup e progetti innovativi transfrontalieri. Verranno portati esempi concreti e testimonianze dirette di attività tra i paesi del Programma Interreg Italia-Slovenia.

Arhiv: Delavnica Medkulturna komunikacija med italijanskimi in slovenskimi podjetji

Na delavnici se bomo posvetili komunikaciji in pomenu pripovedovanja zgodb (t. i. storytelling) v obeh kulturah z namenom vzpostavitve čezmejnih zagonskih podjetij in inovativnih projektov. Ogledali si bomo konkretne primere in pričevanja mednarodnega sodelovanja v okviru programa Interreg Italija-Slovenija.

Arhiv: Iniziata la seconda Pilot Action CAB per l’accelerazione di progetti innovativi proposti dalle PMI

Mentre è in corso in Italia la fase di go-to-market della prima azione pilota CAB (che coinvolge 15 startup innovative italiane e slovene) è stata avviata la fase di mentorship in Slovenia del secondo gruppo test. Si tratta di 6 progetti di innovazione proposti dal altrettante Piccole o Medie Imprese (PMI) dell’area programma. Tutti i beneficiari partecipano alla sperimentazione del modello di acceleratore d’impresa transfrontaliero CAB cofinanziato dal programma di cooperazione Intereg V-A Italia-Slovenia.

Arhiv: Začel se je drugi krog pilotnih dejavnosti v okviru projekta CAB, namenjenih pospeševanju inovativnih projektov MSP

V Italiji je prva pilotna dejavnost projekta CAB prešla v drugo fazo, v kateri se 15 inovativnih zagonskih podjetij iz Italije in Slovenije pripravlja na vstop na trg, v Sloveniji pa se izvajajo mentorstva za drugo testno skupino. Gre za šest inovativnih projektov malih in srednje velikih podjetij (MSP) s programskega območja. Vsi udeleženci programa so vključeni v poskusni model čezmejnega pospeševanja podjetij CAB, ki ga sofinancira program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija.

Arhiv: Kaj, zakaj in kako. vaša pot do podjetništva

Prijavite se na brezplačno spletno usposabljanje »Kaj, zakaj in kako. Vaša pot do podjetništva« in izboljšate svoje znanje in veščine o podjetništvu.

Arhiv: Priložnost za nova podjetja – nepovratna sredstva (P2 2019)

Nepovratna sredstva v višini 54.000 € lahko pridobijo podjetja, ki so bila ustanovljena med 1.1.2018 do 15.3.2019. Spodbude inovativnih podjetij, ki so na začetku poti, bodo usmerjene za subvencioniranje zagona, razvoja in lansiranja tržnih produktov na trg.