Novice | Page 8
GZS

Arhiv: Uspelo nam je! Predstavljamo vam raziskavo o podjetniških pospeševalnikih, izvedeno v okviru projekta CAB.

Končno je nared dvojezični priročnik v slovenskem in italijanskem jeziku, ki so ga napisali na beneški univerzi Ca’ Foscari v sodelovanju s projektnimi partnerji in v katerem so predstavljeni rezultati raziskave na temo podjetniškega pospeševanja.

Arhiv: Workshop "La comunicazione intraculturale nelle imprese tra Italia e Slovenia"

Il workshop approfondirà i temi della comunicazione e l'importanza dello storytelling tra culture ai fini dell'avvio di startup e progetti innovativi transfrontalieri. Verranno portati esempi concreti e testimonianze dirette di attività tra i paesi del Programma Interreg Italia-Slovenia.

Arhiv: Delavnica Medkulturna komunikacija med italijanskimi in slovenskimi podjetji

Na delavnici se bomo posvetili komunikaciji in pomenu pripovedovanja zgodb (t. i. storytelling) v obeh kulturah z namenom vzpostavitve čezmejnih zagonskih podjetij in inovativnih projektov. Ogledali si bomo konkretne primere in pričevanja mednarodnega sodelovanja v okviru programa Interreg Italija-Slovenija.

Arhiv: Iniziata la seconda Pilot Action CAB per l’accelerazione di progetti innovativi proposti dalle PMI

Mentre è in corso in Italia la fase di go-to-market della prima azione pilota CAB (che coinvolge 15 startup innovative italiane e slovene) è stata avviata la fase di mentorship in Slovenia del secondo gruppo test. Si tratta di 6 progetti di innovazione proposti dal altrettante Piccole o Medie Imprese (PMI) dell’area programma. Tutti i beneficiari partecipano alla sperimentazione del modello di acceleratore d’impresa transfrontaliero CAB cofinanziato dal programma di cooperazione Intereg V-A Italia-Slovenia.

Arhiv: Začel se je drugi krog pilotnih dejavnosti v okviru projekta CAB, namenjenih pospeševanju inovativnih projektov MSP

V Italiji je prva pilotna dejavnost projekta CAB prešla v drugo fazo, v kateri se 15 inovativnih zagonskih podjetij iz Italije in Slovenije pripravlja na vstop na trg, v Sloveniji pa se izvajajo mentorstva za drugo testno skupino. Gre za šest inovativnih projektov malih in srednje velikih podjetij (MSP) s programskega območja. Vsi udeleženci programa so vključeni v poskusni model čezmejnega pospeševanja podjetij CAB, ki ga sofinancira program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija.

Arhiv: Kaj, zakaj in kako. vaša pot do podjetništva

Prijavite se na brezplačno spletno usposabljanje »Kaj, zakaj in kako. Vaša pot do podjetništva« in izboljšate svoje znanje in veščine o podjetništvu.

Arhiv: Priložnost za nova podjetja – nepovratna sredstva (P2 2019)

Nepovratna sredstva v višini 54.000 € lahko pridobijo podjetja, ki so bila ustanovljena med 1.1.2018 do 15.3.2019. Spodbude inovativnih podjetij, ki so na začetku poti, bodo usmerjene za subvencioniranje zagona, razvoja in lansiranja tržnih produktov na trg.

Arhiv: Kaj, zakaj in kako. vaša pot do podjetništva

Projekt BLUES ponuja brezplačno pilotno usposabljanje v Evropi na podlagi resničnega stika s strokovnjaki za podjetništvo in poslovnim svetom več držav. Namen projekta je izboljšati podjetniške kompetence mladih in s tem večjo fleksibilnost na trenutnem trgu dela.

Arhiv: Januarja smo beležili visoko rast porabe električne energije v industriji

Po decembrski skromni rasti (0,5%), smo januarja po daljšem obdobju nizkih rasti beležili visoko rast porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje, ki je dosegla 12,7%.

Arhiv: Zbornično zrcalo: GZS v februarju 2019

Video pregled najzanimivejših aktivnosti Gospodarske zbornice Slovenije v februarju 2019. Vabimo vas k ogledu video pregleda najzanimivejših aktivnosti Gospodarske zbornice Slovenije v mesecu januarju 2019.