Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Zaključek večletnega projekta CaPABle: Pripravljena priporočila za nacionalne in lokalne javne organe v Sloveniji

Veseli nas, da smo na GZS ZGIGM uspešno zaključili večletno delo na projektu CaPABle (Krepitev zmogljivosti javnih organov za soočanje z izzivi obnove javnih stavb). Projekt, ki je bil del programa Erasmus+ KA2 - VET, je trajal 30 mesecev, od 1. februarja 2022 do 31. julija 2024.

Projekt CaPABle je bil namenjen krepitvi zmogljivosti javnih organov za obnovo javnih stavb in je vključeval partnerje iz Italije, Grčije, Poljske in Slovenije. Konzorcij sedmih organizacij je koordinirala organizacija Amici della Terra Onlus iz Italije, slovenski partner pa je bila Gospodarska zbornica Slovenije.

V okviru projekta smo razvili več ključnih rezultatov:

R1: Priročnik kompetenc CaPABle
Priročnik ponuja pregled stanja za Italijo, Grčijo, Poljsko in Slovenijo, z namenom predstaviti lokalne primere izzivov in dobrih praks ter ključnih potreb po kompetencah za obnovo javnih stavb. Namenjen je povečanju ozaveščenosti o politikah energetske učinkovitosti in ciljih dekarbonizacije javnih stavb ter omogočanju povezovanja z industrijo.

R2: Izvajanje programa za krepitev zmogljivosti CaPABle
Razvili smo program, ki omogoča jasno razumevanje trenutnih politik, pobud in pravnih okvirov EU za doseganje ciljev dekarbonizacije javnih stavb. Program vključuje pet modulov, ki zajemajo zakonodajo in predpise, standarde energetske učinkovitosti, sklade in financiranje, sisteme za upravljanje projektov ter dobre prakse in študije primerov. Novo učno okolje Moodle CaPABle je dostopno na naslovu: Moodle CaPABle.

R3: Vključevanje v prenove javnih stavb Vključevanje v prenove javnih stavb z namenom podprtja kapacitet osebja pri podnebnih spremembah in trajnostnem prehodu
Pripravili smo tudi priporočila za nacionalne in lokalne javne organe v Sloveniji (GZS ZGIGM+GZS ZPN), ki se osredotočajo na izboljšanje kompetenc in politik za učinkovito obnovo javnih stavb.

RIPOROČILA POLITIK ZA NACIONALNE ORGANE
PRIPOROČILA POLITIK ZA LOKALNE ORGANE

Zaključna konferenca in priporočila 

Rezultati projekta so bili predstavljeni na zaključni konferenci 20. junija 2024 v Atenah, Grčija-Build (boussias.com)
Projekt CaPABle zaključujemo z zavedanjem, da smo prispevali k trajnostnemu razvoju javnih stavb in krepitvi zmogljivosti javnih organov v sodelujočih državah. Zahvaljujemo se vsem partnerjem in sodelujočim za njihovo podporo in prispevek.

CaPABle - Krepitev zmogljivosti javnih organov za soočanje z izzivi obnove javnih stavb


angl. Building capacity of Public Authorities towards meeting Public Building stock Renovation challenges

Vrsta: Erasmus + KA2 -VET
Trajanje: 30 mesecev
Začetek 01/02/2022 – 31/07/2024
Št. projekta2021-1-IT02-KA220-ADU-000035307
Spletno mesto projekta:  portal EK - Erasmus+ (europa.eu), portal konzorcija eurocapable.blogspot.com
Socialna omrežja: Facebook LinkedInomrežje XInstagram
Konzorcij: 7 organizacij
Koordinator: Amici della Terra Onlus - Italija 
Projektni partnerji:
Stowarzyszenie Gmin Polska Siec Energie Cites - Poljska
Gospodarska zbornica Slovenije - Slovenija
PEDMEDE SOMATEIO - Grčija
Siec Badawcza Lukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji - Poljska
Formedil Ente Nazionale Per La Formazione e L'addestramento Professionale Nell Edilizia - Italija
Hellenic Ministry Of Environment and Energy – Grčija

PREDSTAVITEV REZULTATOV NA ZAKLJUČNI KONFERENCI 20.6.2024- Atene, Grčija

Rezultati

R1: Priročnik kompetenc CaPABle - pregled stanja za Italijo, Grčijo, Poljsko, Slovenijo.
Javnim organom v sodelujočih državah predstaviti lokalne primere ugotovljenih skupnih izzivov, spoznanj iz ustreznih dobrih praks in ključnih potreb po kompetencah za obravnavo prenove javnih stavb. Povečati ozaveščenost o politikah in pobudah, ki obravnavajo energetsko učinkovitost v javnih stavbah, in ciljih dekarbonizacije javnih stavb. Omogočiti povezovanje z industrijo, da se potrebe po kompetencah uskladijo z zahtevami industrije. 

RAZISKAVA po projektnih državah:
1. del: pregled virov in literature - september 2022
2 .del: INTERVJUJI Z DELEŽNIKI - oktober  2022
3.del: OKROGLA MIZA - november 2022

 

R2: Izvajanje programa za krepitev zmogljivosti CaPABle
Jasno razumevanje trenutnih politik, pobud in pravnih okvirov EU, usmerjenih v doseganje ciljev dekarbonizacije javnih stavb, ter njihove uporabe na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Večja ozaveščenost o morebitnih koristih prenove javnih stavb skupaj s poglobljenim razumevanjem energetske učinkovitosti stavb.
NOVO UČNO OKOLJE MOODLE Capable  Prosti dostop do gradiv:  https://capable.formedil.it/login/index.php

CAPABLE je del družine projektov iz EU programa Erasmus+ in se osredotoča na izboljšanje energetske učinkovitosti javnih stavb.
Vključuje pet modulov
- Zakonodaja in predpisi,
- Standardi energetske učinkovitosti in načela krožnega gospodarstva,
- Skladi in financiranje,
- Sistemi za upravljanje projektov,
- Dobre prakse in študije primerov.

R3: Vključevanje v prenove javnih stavb z namenom podprtja kapacitet osebja pri podnebnih spremembah in trajnostnem prehodu
Predstavitvene seje programa krepitve zmogljivosti CaPABle, ki vključujejo delavnice in okrogle mize.
PRIPOROČILA POLITIK ZA NACIONALNE ORGANE
PRIPOROČILA POLITIK ZA LOKALNE ORGANE

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.