Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: FURS, 20. 3. 2020: Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa

Določbe na podlagi interventnih zakonov, ki so bili sprejeti 20. 3. 2020 Ukrepi so določeni v: Zakonu o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov V nadaljevanju FURS na kratko izpostavlja konkretne ukrepe na davčnem področju:

Arhiv: Pojasnilo Gospodarske zbornice o izdaji potrdil GZS o obstoju višje sile

Na Gospodarski zbornici Slovenije smo seznanjeni, da pogodbe, ki so jih sklenile gospodarske družbe s tujimi partnerji, lahko vsebujejo klavzule, ki določajo, da se višja sila dokazuje s potrdilom zbornice. Določene zbornice po svetu in državni organi res izdajajo takšna potrdila, med drugim tudi Kitajski svet za spodbujanje mednarodne trgovine, ki v tem trenutku izdaja podjetjem potrdila, da je COVID-19 višja sila. Poudarjamo, da tovrstna potrdila potrjujejo samo dejstvo, da je določen naravni dogodek višja sila (npr. COVID-19, naravne nesreče ipd.), vendar pa ne potrjujejo, da je konkreten dogodek, npr. zamuda z dobavo v konkretnem pogodbenem razmerju, posledica višje sile.

Arhiv: #koronavirus: aktualne novice, 18. 3. 2020

- Informacija o zaščitni opremi - Vlada RS podaljšuje roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil

Arhiv: #koronavirus: Sporočilo za javnost - Gospodarstvo potrebuje podporo Vlade RS

Gospodarska zbornica Slovenije poziva predsednika Vlade RS h podpori gospodarstvu in uveljavitvi dodatnih ukrepov, ki bodo blažili posledice epidemije novega koronavirusa na slovenska podjetja. Proizvodnja v dejavnostih, ki so nujne za nemoteno preskrbo prebivalstva, še vedno teče. Enako velja to za podjetja, kjer je izvršitev naročila ključnega pomena za pravočasno dobavo. So pa povsod v teh družbah prilagodili delovne procese v smeri zaščite zaposlenih in preprečevanja širjenja okužb.

Arhiv: #koronavirus: Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin

Informacija o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin. Informacija vsebuje tudi pojasnilo, kako bo urejeno nujno varstvo v tistih poklicih, kjer bo delo njno.

Arhiv: #koronavirus: Smernice EU za ravnanje na mejah v času epidemije

Smernice EU določajo načela za celostni pristop do učinkovite meje upravljanja za varovanje zdravja in ohranjanju integritete enotnega trga.

Arhiv: #koronavirus: Poslovni nasveti v času koronavirusa na spletnih straneh GZS

Gospodarska zbornica Slovenije na svoji spletni strani https://www.gzs.si/koronavirus objavlja poslovne nasvete, za čas trajanja koronavirusa. Na omenjenih straneh se bodo vprašanja naših članov in odgovori, ki jih bomo pridobili od ustreznih institucij, sproti posodabljala. Zato predlagamo, da jih sproti spremljate in morebitna vprašanja naslovite na info@gzs.si; ali samo.hribar@gzs.si; ali pravnasluzba@gzs.si; saj nam bodo vaša vprašanjav veliko pomoč pri oblikovanju Interventnega zakona.

Arhiv: Razpis GZS za inovacije 2020

Priznanja GZS za inovacije na nacionalni ravni predstavljajo najvišja nacionalna priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji. GZS v sodelovanju z regionalnimi zbornicami vsako leto razpisuje natečaj in nagrajuje inovacije. Tudi letos so regionalne zbornice odprle razpise v februarju, ti pa bodo odprti vse do 17. 4. 2020.

Arhiv: GZS uspela s ključnimi predlogi dopolnitev NEPN-a

Vlada Republike Slovenije je konec februarja sprejela nov Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), ki določa energetske cilje, politike in ukrepe Slovenije do leta 2030. V prihodnjih dneh bo Slovenija dokument posredovala v Bruselj. Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) smo s sprejetim načrtom lahko zadovoljni, saj so - drugače kot v verziji NEPN 4.1, ki je bila dana v javno razpravo - v njem upoštevane ključne pripombe in sugestije gospodarstva, ki smo jih izpostavljali v dialogu s pristojnimi institucijami.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.