Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Podaljšanje rokov za oddajo poročil, ki izhajajo iz zahtev ZVO-1 in njegovih podzakonskih predpisov, ter Zakona o vodah

Gospodarska zbornica Slovenije ja na Ministrstvo za okolje in prostor poslala pobudo za podaljšanje rokov za oddajo letnih okoljskih poročil. Prejeli smo odgovor, da je odlog možen v skladu s 6. členom interventnega Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2. Zakon je bil tena 32. izredni seji državnega zbora, 20. marca 2020.

Arhiv: PREDLOGI GZS ZA POMOČ GOSPODARSTVU - UKREPI ZA PREŽIVETJE

GZS VLADI RS POSLALA PREDLOGE UKREPOV ZA POMOČ GOSPODARSTVU ZARADI KORONAVIRUSA GZS je danes predsedniku Vlade RS Janeza Janša, ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku ter vodji posvetovalne skupine vlade posredovala nabor ukrepov za zagotavljanje finančne stabilnosti in likvidnosti, ukrepov na področju trga dela ter ukrepov za zagon gospodarstva. Razmere v slovenskem gospodarstvu se namreč izjemno zaostrujejo, kar GZS dnevno spremlja na panožnem in regijskem področju.

Arhiv: Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

Arhiv: Skrb za zaščito zdravja in varnost zaposlenih je v sedanji krizni situaciji naša ključna prednostna naloga in odgovornost

Ljubljana, 23. marec 2020 - V podjetjih, članih GZS - Združenja kovinskih materialov in nekovin (GZS-ZKMN) ter podjetjih, povezanih v Strateški svet za metalurgijo (SSM), pozorno spremljamo vsa dogajanja v zvezi s širjenjem okužbe s koronavirusom (SARS CoV-2) tako doma kot v svetu. Zavedamo se, da moramo v razmerah epidemije/pandemije ravnati družbeno odgovorno. Zato sta ob hkratnem prizadevanju za dolgoročno ohranitev delovnih mest varnost in zdravje zaposlenih naša največja odgovornost in prednostna skrb.

Arhiv: FURS, 20. 3. 2020: Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa

Določbe na podlagi interventnih zakonov, ki so bili sprejeti 20. 3. 2020 Ukrepi so določeni v: Zakonu o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov V nadaljevanju FURS na kratko izpostavlja konkretne ukrepe na davčnem področju:

Arhiv: Pojasnilo Gospodarske zbornice o izdaji potrdil GZS o obstoju višje sile

Na Gospodarski zbornici Slovenije smo seznanjeni, da pogodbe, ki so jih sklenile gospodarske družbe s tujimi partnerji, lahko vsebujejo klavzule, ki določajo, da se višja sila dokazuje s potrdilom zbornice. Določene zbornice po svetu in državni organi res izdajajo takšna potrdila, med drugim tudi Kitajski svet za spodbujanje mednarodne trgovine, ki v tem trenutku izdaja podjetjem potrdila, da je COVID-19 višja sila. Poudarjamo, da tovrstna potrdila potrjujejo samo dejstvo, da je določen naravni dogodek višja sila (npr. COVID-19, naravne nesreče ipd.), vendar pa ne potrjujejo, da je konkreten dogodek, npr. zamuda z dobavo v konkretnem pogodbenem razmerju, posledica višje sile.

Arhiv: #koronavirus: aktualne novice, 18. 3. 2020

- Informacija o zaščitni opremi - Vlada RS podaljšuje roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil

Arhiv: #koronavirus: Sporočilo za javnost - Gospodarstvo potrebuje podporo Vlade RS

Gospodarska zbornica Slovenije poziva predsednika Vlade RS h podpori gospodarstvu in uveljavitvi dodatnih ukrepov, ki bodo blažili posledice epidemije novega koronavirusa na slovenska podjetja. Proizvodnja v dejavnostih, ki so nujne za nemoteno preskrbo prebivalstva, še vedno teče. Enako velja to za podjetja, kjer je izvršitev naročila ključnega pomena za pravočasno dobavo. So pa povsod v teh družbah prilagodili delovne procese v smeri zaščite zaposlenih in preprečevanja širjenja okužb.

Arhiv: #koronavirus: Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin

Informacija o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin. Informacija vsebuje tudi pojasnilo, kako bo urejeno nujno varstvo v tistih poklicih, kjer bo delo njno.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.