Zapri

Novice


Arhiv: Varstvo osebnih podatkov po GDPR

Arhiv: Aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

A N E K S k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije.

Arhiv: 50 največjih okoljskih podjetij v Sloveniji

50 največjih okoljskih podjetij v Sloveniji.

Arhiv: Odpadni materiali - koristen vir surovin in prihodka

Vsak dan v delovnem procesu nastajajo številni odpadki. Pravilno in učinkovito upravljanje z njimi zahteva veliko strokovnega znanja in redno sledenje predpisom, ki urejajo to področje. Vse več odpadnih materialov je s pravilnim in doslednim ločevanjem mogoče prodati kot surovine za nove izdelke.

Arhiv: Program stabilnosti: socialna država se je v dveh letih okrepila

Program stabilnosti je naravnan optimistično, vendar ne naslavlja ključnih dolgoročnih izzivov naše družbe. Mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije: »Za doseganje ciljev, ki smo jih navedli že v Razvojnem partnerstvu treh generacij 2018-25, je treba ponovno zagnati investicijsko vlogo države, ki je v zadnjih letih te izdatke krčila in namesto tega povečevala izdatke za plače javnega sektorja in socialne transfere. Na področju javnih investicij je nujno izvajati sprejeto zlato investicijsko pravilo ter s tem zagotoviti stabilnost bodočih vlaganj.«

Arhiv: Zbornično zrcalo: GZS v februarju 2018

Vabimo vas k ogledu Zborničnega zrcala, video pregleda najzanimivejših aktivnosti Gospodarske zbornice Slovenije v februarju 2018.

Arhiv: Javni sektor; Minimalna plača

Masa plač se je v desetih letih v javnem sektorju* povečala za milijardo evrov, kar je bistveno več kot v gospodarstvu. Prav toliko so vredne aktualne zahteve v javnem sektorju. Te so naravnane izrazito v korist ene skupine in na škodo vseh državljanov in zaposlenih v gospodarstvu. Masa plač v javnem sektorju je v Evropi povprečno za 550 mio EUR nižja od sedanje (pri enaki stopnji razvitosti).

Arhiv: Višje neto plače za vse, ne zgolj za javne uslužbence

Masa plač se je v desetih letih v javnem sektorju* povečala za milijardo evrov, kar je bistveno več kot v gospodarstvu. Enako velja za povprečno bruto plačo. Število zaposlenih se je v tem obdobju v javnem sektorju povečalo za 20.000, za razliko od gospodarstva, kjer se je skrčilo za 31.000. Namesto vnovičnih dvigov plač v javnem sektorju bi moral biti cilj vlade splošno znižanje obdavčitve stroškov dela, kar bi koristilo vsem zaposlenim – tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju.

Arhiv: Štipenditorji, rok za oddajo podatkov o štipendistih za leto 2017/2018

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo vsako leto redno poročati o vseh štipendijah, ki jih izplačujejo, ne glede na to kdaj so prvič podelili posamezno štipendijo.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.