Zapri

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Zaostreni pogoji za pridobitev prevozniške licence

  Podjetja, ki so pridobila licenco Skupnosti pred uveljavitvijo zakona (23.11.2019) in pravilnika (6. 8. 2020), se uskladijo z novimi zahtevami najkasneje do 23. 11. 2020. GZS poziva podjetja, da čimprej pošljejo izdajatelju nova dokazila.

  Dovolilnice: razpis za leto 2021

  Rok za oddajo vlog za določitev letnega načrta dovolilnic in CEMT dovolilnic za leto 2021 je do 15. septembra 2020.

  Arhiv: Seminar o poreklu blaga - ponovno v živo

  Kaj pomeni oznaka Made in? Ali je pomembno, če je blago narejeno v Sloveniji, v Evropski uniji ali na primer v Indiji? Kakšno je poreklo naših izdelkov, če smo jih naredili iz materialov iz Kitajske? Lahko blago izvozimo v katero koli državo sveta?

  Opravljanje prevozne dejavnosti – kako do licence

  Nekaj koristnih nasvetov kako do licence za prevoze.

  Izpolnjevanje pogojev za licenco po novi zakonodaji

  Nov zakon velja od 23. 11. 2019. Prehodno obdodje za licence Skupnosti, ki so bile izdane pred 23.11.2019 poteče 23.11.2020. Do takrat morajo imetniki licenc uskladiti izpolnjevanje pogoja glede upravljavca prevozov z novim zakonom. Nov pravilnik velja od 6. 8. 2020. Glede števila zaposlenih voznikov in ostalih zaposlenih velja prehodno obdobje do 1. 6. 2021. Podjetja, ki so pridobila licenco Skupnosti pred uveljavitvijo tega pravilnika (do 6. 8. 2020), se uskladijo z zahtevami iz tega pravilnika glede zaposlenih, uradnih ur, prostora in opreme najkasneje do 23. 11. 2020. Po končanem prehodnem obdobju, torej po 1. 6. 2021, morajo vsa podjetja uskladiti število zaposlenih voznikov in število ostalih zaposlenih v skladu s tem pravilnikom.

  Licence: sprejet nov pravilnik!

  Dne 22. 7. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 102/20, objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu. Pravilnik začne veljati 6. 8. 2020.

  BREXIT

  Infomacije glede izstopa Združenega kraljestva iz Evropske Unije.

  Arhiv: Novice za imetnike licenc

  Novice za imetnike licenc št. 4/2020

  Vpis kode Unije 95 na Potrdila za voznike

  Vozniki, državljani tretjih držav, lahko tudi s potrdilom za voznike, določenim z Uredbo 1072/2009/ES, dokažejo, da imajo temeljno kvalifikacijo voznika in opravljeno redno usposabljanje, če je v potrdilu v polju za opombe navedena koda Unije »95«.

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/