Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Kdo in kdaj potrebuje dovolilnico za prevoz blaga

  Prevoznik potrebuje dovolilnico za prevoz blaga v države, kjer je prevoz dovoljen samo na njihovi podlagi. Dovolilnice izdaja Gospodarska zbornica Slovenije na oddelku Javne listine.

  Arhiv: Webinar o poreklu blaga

  Kaj pomeni oznaka Made in? Ali je pomembno, če je blago narejeno v Sloveniji, v Evropski uniji ali v Indiji ter kakšno je poreklo naših izdelkov, če smo jih naredili iz materialov iz Kitajske? Lahko blago izvozimo v katerokoli državo sveta? Aktualno o BREXIT - u in primeri iz prakse.

  Poslujete s tretjimi državami?

  Oktobra 2020 je začel delovati spletni portal Access2Markets, za pomoč podjetjem, ki trgujejo z državami izven EU.

  !!! Izpolnjevanje pogojev za licenco po novi zakonodaji

  Nov zakon velja od 23. 11. 2019. Prehodno obdodje za licence Skupnosti, ki so bile izdane pred 23.11.2019 poteče 23.11.2020. Do takrat morajo imetniki licenc uskladiti izpolnjevanje pogoja glede upravljavca prevozov z novim zakonom. Nov pravilnik velja od 6. 8. 2020. Glede števila zaposlenih voznikov in ostalih zaposlenih velja prehodno obdobje do 1. 6. 2021. Podjetja, ki so pridobila licenco Skupnosti pred uveljavitvijo tega pravilnika (do 6. 8. 2020), se uskladijo z zahtevami iz tega pravilnika glede zaposlenih, uradnih ur, prostora in opreme najkasneje do 23. 11. 2020. Po končanem prehodnem obdobju, torej po 1. 6. 2021, morajo vsa podjetja uskladiti število zaposlenih voznikov in število ostalih zaposlenih v skladu s tem pravilnikom.

  Arhiv: Potrdilo o obstoju okoliščin višje sile

  Potrdila izdaja Gospodarska zbornica Slovenije v Ljubljani na oddelku Javne listine. Naročilo pošljite na bostjan.perger@gzs.si ali eva.zontar@gzs.si.

  Arhiv: Licence: začasna odjava vozil

  V času razglašene epidemije lahko prevozniki pri izdajatelju licenc začasno odjavijo vozilo iz baze licenc ter po preteku epidemije vozilo ponovno prijavijo brez plačila stroškov postopka.

  Arhiv: Poslovanje oddelka Javne listine

  Na oddelku Javne listine pri GZS do nadaljnjega preklicujemo možnost osebnih svetovanj in osebnih izmenjav dokumentov. Vse zadeve pa rešujemo po običajnih postopkih.

  Arhiv: Novice za imetnike licenc št. 5/2020

  Zaostreni pogoji za pridobitev prevozniške licence

  Podjetja, ki so pridobila licenco Skupnosti pred uveljavitvijo zakona (23.11.2019) in pravilnika (6. 8. 2020), se uskladijo z novimi zahtevami najkasneje do 23. 11. 2020. GZS poziva podjetja, da čimprej pošljejo izdajatelju nova dokazila.

  Arhiv: Dovolilnice: razpis za leto 2021

  Rok za oddajo vlog za določitev letnega načrta dovolilnic in CEMT dovolilnic za leto 2021 je do 15. septembra 2020.

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/