Novice | Page 15
GZS

Arhiv: 10 najpogostejših vprašanj in odgovorov o GDPR

GDPR je kratica za General Data Protection Regulation oz. za Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27.april 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ( nadaljevanju: Uredba)).

Arhiv: Dobrodelna razstava Arneta Hodaliča in Katje Bidovec

Zahodnosaharsko ljudstvo se že skoraj pol stoletja bori za uresničitev svoje pravice do samoodločbe, pravice, ki je bila z Ustanovno listino Združenih narodov in številnimi drugimi resolucijami in dokumenti priznana vsem ljudstvom sveta. Zaradi dolgotrajnosti konflikta in ujetosti v status quo, kjer ni ne vojne, a tudi miru ne, pa je primer Zahodne Sahare pogosto prezrt in pozabljen.

Arhiv: Februarja in marca smo beležili visoko rast porabe električne energije v industriji

Po januarskem izrazitem padcu smo februarja in marca 2018 ponovno beležili rast porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje. Visoka rast je bila pogojena tudi z izrazito nižjimi letošnjim povprečnimi temperaturami (še posebej v marcu) glede na lanska meseca. Njihov vpliv s korekcijami vezanimi na oceno učinka toplotnih črpalk za ogrevanje na porabo električne energije, verjetno nismo uspeli v celoti eliminirati. Tako smo februarja beležili 10,1% in marca 13,7% rast porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje. Ob tem smo z nekoliko s spremenjeno korekcijo vpliva toplotnih črpalk korigirali tudi januarski podatek.

Arhiv: Dan dobaviteljev I Ortner Reinraumtechnik GmbH, Beljak, Avstrija

V torek, 17. maja 2018, organiziramo v Beljaku (Avstrija) skupaj z avstrijskimi partnerji projekta EXPEDIRE dan dobaviteljev, na katerem bodo zainteresirana slovenska podjetja opravila sestanek z avstrijskim podjetjem Ortner Reinraumtechnik GmbH.

Arhiv: Odgovor na kolumno Mihe Mazzinija z dne 11/4/18

Gospodarska zbornica Slovenije je februarja letos na svojih spletnih straneh objavila kratko filmsko animacijo, ki je z upodobitvijo vlaka, ki ga sestavljajo lokomotiva in vagoni, opozorila na nevzdržnost zahtev sindikatov javnega sektorja po višjih plačah. Kdor si je filmsko animacijo, dolgo natanko 1 minuto in 23 sekund, ogledal v celoti, je zlahka razumel, da je prispodoba vlaka uporabljena zato, da pokaže, da bi dodatna obremenitev javnih financ za dobro milijardo evrov pomenila preveliko breme za prihodnost Slovenije. Namreč, po izračunih Vlade republike Slovenije bi sindikalne zahteve po višjih plačah zahtevale dodatno milijardo sredstev v javnih blagajnah. Vemo, da bi to milijardo lahko dobili bodisi tako, da povečamo davke in prispevke (ali pa se celo dodatno zadolžimo), ali pa, da vzamemo nekje drugje v javnih financah – da vzamemo v šolstvu, razvoju, pri investicijah. Ocena, ne le gospodarstva - in Gospodarske zbornice Slovenije, – tudi številnih drugih organizacij in inštitucij, npr. tudi Fiskalnega sveta kot zakonsko določenega neodvisnega in samostojnega državnega organa je (bila), da so sindikalne zahteve neupravičene, previsoke in nevarne za razvoj Slovenije.

Arhiv: Crossborder Acceleration Bridge - CAB

Crossborder Acceleration Bridge - CAB

Arhiv: APEL ZA SPREJEM ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Vladni predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov mora biti sprejet še pred 25.5.2015. Spoštovanje določb Uredbe in ZVOP-2, katerega sprejem je nujen, bo že samo po sebi, tudi brez prepotrebnega prilagoditvenega obdobja, težavno.

Arhiv: Il Progetto CAB

Lubiana, 16 novembre 2017 – L’obiettivo del progetto CAB (Crossborder Acceleration Bridge – Ponte d’incoraggiamento transfrontaliero) è quello di migliorare le capacità innovative generali nell’ambito del programma grazie ad una collaborazione più stretta tra gli attori dell’ecosistema innovativo transfrontaliero. Il progetto supportato del programma Interreg V-A- Italia-Slovenia 2014-2020 è stato lanciato nell’ottobre del 2017 ed è stato ufficialmente presentato anche al pubblico ed alle principali parti interessate.

Arhiv: Projekt CAB

Ljubljana, 16. novembra 2017 – Izboljšati splošno inovacijsko zmogljivost programskega območja s tesnejšim sodelovanjem med akterji čezmejnega inovacijskega ekosistema je namen projekta CAB (Crossborder Acceleration Bridge – Most čezmejnega pospeševanja). Projekt, ki se je uradno začel z oktobrom 2017 in je financiran iz programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, je bil uradno predstavljen javnostim in ključnim deležnikom.