GZS

Arhiv: Javni poziv za sofinanciranje sistematičnega razvoja poslovne odličnosti podjetij v letih 2018 in 2019

Javni poziv za sofinanciranje sistematičnega razvoja poslovne odličnosti podjetij v letih 2018 in 2019

Arhiv: Mala in srednja podjetja na borzi

Program podpore za vključitev malih in srednje velikih podjetij na borzo, je za Slovenijo, ki je bila izbrana kot pilotna država izjemnega pomena. Podjetja se lahko do 31.8.2018 prijavijo v program preko Ljubljanske borze. Izbrana bodo 3 podjetja, ki bodo pridobila do 18 mesecev brezplačnega svetovanja, omogočena pa jim bo tudi tehnična pomoč.

Arhiv: Kdo potrebuje obrtno dovoljenje?

Temelj za izdajo obrtnega dovoljenja je Obrtni zakon (5. člen), ki določa obrtne dejavnosti, za katero veljajo določene značilnosti.

Arhiv: Vajeništvo je priložnost za mlade in delodajalce

Vajeništvo je del šolskega sistema Srednjega poklicnega izobraževanja. Uveljavljen sistem vajeništva je cenjen predvsem v tujini, kar pa ne moremo z veseljem potrditi, da to velja tudi za Slovenijo. Pozitivni učinki sicer pričajo v prid sistemu, vendar se slovenska podjetja soočajo s pomanjkanjem vajencev.

Arhiv: Razstava dijakov SPSŠB

SPOT Osrednjeslovenske regije vas vabi na razstavo dijakov Srednja poklicne in strokovne šole Bežigrad – Ljubljana, programa ustvarjalec modnih oblačil.

Arhiv: Nujnost digitalizacije za uspešno podjetništvo

Nenehno nadgrajevanje poslovnih procesov in prilagajanje globalnemu trgu je dandanes, s pomočjo digitalizacije, nujno in pomembno. Podjetja imajo velike količine podatkov, poslovne dokumentacije ter vsebin, ki jih je potrebno obdelati. Digitalizacijo je potrebno obravnavati celovito.

Arhiv: Mreženje na dogodku Iskra Global Meeting

Iskra organizira brezplačen dogodek Iskra Global Meeting

Arhiv: Značilnosti socialnega podjetništva (so.p.)

Socialno podjetje je poseben status, ki ga pridobijo nepridobitne pravne osebe in jih ne vodi izključen motiv - pridobivanja dobička. Tovrstni primeri socialnega podjetništva pogost zasledimo v društvih, zavodih, d.o.o. ter drugih pravnih osebah zasebnega prava. Najprej je potrebno ustanoviti eno od nepridobitnih pravnih oseb in po ustanovitvi ali celo istočasno sprožiti postopek za pridobitev statusa socialnega podjetja.

Arhiv: Razstava izdelkov podjetij osrednjeslovenske regije

Podjetja iz osrednjeslovenske regije imate enkratno priložnost za predstavitev vaših proizvodov in storitev v avli Doma gospodarstva.

Arhiv: Brezplačna konferenca - »Spoznajte sodobna digitalna inženirska orodja«

Siemens Slovenija organizira brezplačno poldnevno konferenco na kateri bodo predstavljena sodobna digitalna inženirska orodja.