Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Javni razpis za nagrade v znanosti 2015

  V Uradnem listu RS št. 12/2015 je bil objavljen Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti RS in Puhovo priznanje, ki jih podeljuje Odbor RS za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti RS in Puhovo priznanje v letu 2015.

  Arhiv: Ponovitev: 3.6.: Kdor čaka, dočaka: kako ste v vašem podjetju pripravljeni na črpanje sredstev kohezijske politike 2014-2020?

  Cilj seminarja: Na dogodku bomo predstavili nove priložnosti za financiranje projektov iz sredstev Strukturnih skladov v novi finančni perspektivi 2014-2020. S potrditvijo Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v decembru 2014 je bil namreč storjen pomemben korak naprej v smeri začetka črpanja evropskih sredstev v Sloveniji v tem obdobju, kjer je v okviru evropske kohezijske politike naši državi namenjeno 3,2 milijarde evrov (skupaj s kmetijsko in ribiško politiko pa 4,1 milijarde evrov).

  Arhiv: EMCOSU: Sodelovanje gospodarstva z visokim šolstvom

  Sodelovanje med visokim šolstvom in gospodarstvom je trenutno eden izmed ključnih strateških izzivov, s katerim se sooča visoko šolstvo v Evropi.

  Arhiv: 1.Poly4EmI Forum

  Poly4EmI Forum je namenjen definiranju prvih korakov za pospeševanje vključevanja slovenskega gospodarstva v nove mednarodne bio zasnovane verige vrednosti.

  Arhiv: Informativni dan za razpisa Eurostars in Eureka

  MGRT v sodelovanju z GZS organizira informativni dan za razpisa Eurostars in Eureka.