Zbornica računovodskih servisov

Razvoj in številčni prikaz panoge 69.200 za leto 2023

 

1. Razvoj panoge

Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje za zunanje naročnike, so storitvena podjetja, ki v naši državi nimajo dolge zgodovine. Glavnina teh podjetij se je začela razvijati vzporedno z razvojem podjetništva po letu 1991.

Zaradi nepoznavanja koristnosti računovodskih storitev so podjetniki storitve računovodskih servisov sprva pojmovali kot nepotreben strošek, njihovo delo pa je bilo omejeno na evidentiranje poslovnih dogodkov zaradi sestave poročil, ki jih je od podjetnikov zahtevala država, predvsem za davčne in statistične namene. Danes je povsem drugače. Podjetja se vse bolj zavedajo pomena računovodskih informacij za poslovno odločanje.

Na dan 17. 5. 2024:


 

Gospodarske družbe

Mali samostojni podjetniki

Ostale organizacijske oblike

SKUPAJ

Sprememba v %

Poslovni subjekti

1.991

2.501

50

4.542

-0,5

V obdobju zadnjega leta je bilo 250 novoustanovljenih s.p.-jev in gospodarskih družb z glavno dejavnostjo 69.200, 245 jih je prenehalo s poslovanjem ali pa so spremenili glavno dejavnost.

Vir: AJPES, Register GZS


V nadaljevanju so v prikaz so vključeni samo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, ki so za leto 2023 oddali davčni obračun in letno poročilo.


2. V številkah

Tabela 1: Podatki o številu in zaposlenih za gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200. 

 

družbe

mali samostojni podjetniki

 

 

 

Število

Sprememba v %

Število

Sprememba v %

SKUPAJ

Sprememba v %

Št. zaposlenih po delovnih urah

4.306,2

-0,6

367,3

-1,6

4.673,5

-0,6

Poslovni subjekti*

2.010

-0,5

793

4,6

2.803,0

0,9

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS
* ki so za leto 2023 oddali davčni obračun in letno poročilo.

 

Tabela 2: Glavni poudarki iz izkaza uspeha za gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200. 

 

družbe

mali samostojni podjetniki

 

Vrednost v EUR

Sprememba v %

Vrednost v EUR

Sprememba v %

Čisti prihodki od prodaje

351.885.987

10,4

45.498.087

11,2

Poslovni odhodki

323.653.419

10,4

37.680.852

8,9

Stroški blaga, materiala in storitev

145.536.189

10,4

17.048.836

7,3

Dodana vrednost (DV)

221.096.504

16,0

20.011.011

12,8

Stroški dela zaposlenih

160.532.648

10,5

10.317.505

6,8

od tega: Plače zaposlenih

117.767.860

10,4

7.195.146

6,0

Dobiček pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA)

60.563.855

34,0

9.693.506

20,0

Odpisi vrednosti

13.714.397

8,9

1.269.543

12,3

od tega: Amortizacija

11.479.107

5,2

1.153.089

14,4

Dobiček pred davki in obrestmi (EBIT)

46.849.459

43,7

---

---

Dobiček pred davki (EBT)

39.856.685

17,7

                       8.343.792

 

19,4

Neto čisti dobiček / izguba

33.508.108

20,5

---

---

Neto podjetnikov dohodek / negativni izid

---

---

8.343.792

19,4

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

 

Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za gospodarske družbe, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200. 

 

družbe

 

Vrednost

Sprememba v %

Kazalniki zadolženosti

 

 

Neto finančni dolg na EBITDA

0,4

-20,0

Pokritost finančnih odhodkov iz finančnih in poslovnih obveznosti z EBIT (EBIT/(finančni odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti)

15,7

-3,7

Kratkoročni kazalniki likvidnosti

 

 

Kratkoročni koeficient

1,8

0,0

Hitri koeficient

1,0

0,0

Kazalniki profitabilnosti in učinkovitosti

 

 

EBIT v prihodkih od prodaje (%)

12,6

26,0

EBITDA v prihodkih od prodaje (%)

16,3

17,3

Neto marža

9,0

5,9

Donosnost kapitala - ROE (%)

15,0

11,0

Čisti prihodki od prodaje na zaposlenega (EUR)

81.716,0

11,0

Stroški dela na zaposlenega (EUR)

37.279,5

11,1

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

51.343,9

16,7

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS


Razvoj in številčni prikaz panoge 69.200 za leto 2023 – brez revizijskih in večjih družb

 

1. Razvoj panoge

Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje za zunanje naročnike, so storitvena podjetja, ki v naši državi nimajo dolge zgodovine. Glavnina teh podjetij se je začela razvijati vzporedno z razvojem podjetništva po letu 1991.

Zaradi nepoznavanja koristnosti računovodskih storitev so podjetniki storitve računovodskih servisov sprva pojmovali kot nepotreben strošek, njihovo delo pa je bilo omejeno na evidentiranje poslovnih dogodkov zaradi sestave poročil, ki jih je od podjetnikov zahtevala država, predvsem za davčne in statistične namene. Danes je povsem drugače. Podjetja se vse bolj zavedajo pomena računovodskih informacij za poslovno odločanje.

Na dan 17. 5. 2024:

 

 

Gospodarske družbe

Mali samostojni podjetniki

Ostale organizacijske oblike

SKUPAJ

Sprememba v %

Poslovni subjekti

1.960

2.501

55

4.516

-1,1

V obdobju zadnjega leta je bilo 250 novoustanovljenih s.p.-jev in gospodarskih družb z glavno dejavnostjo 69.200, 245 jih je prenehalo s poslovanjem ali pa so spremenili glavno dejavnost.

Vir: AJPES, Register GZS

 

V nadaljevanju so v prikaz vključeni samo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, ki so za leto 2023 oddali davčni obračun in letno poročilo. V prikaz prav tako niso vključene revizijske družbe, vpisane v register pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, in večje družbe.

 

2. V številkah

Tabela 1: Podatki o številu in zaposlenih za gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200 (v analizo dejavnosti so vključeni vsi poslovni subjekti razen revizijskih, vpisanih v register pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, in večjih družb). 

 

družbe

mali samostojni podjetniki

 

 

 

Število

Sprememba v %

Število

Sprememba v %

SKUPAJ

Sprememba v %

Povp. št. zaposlenih po del. urah

3.714,10

-1,5

367,3

-1,6

4.081,4

-1,5

Poslovni subjekti*

1.960

-0,7

793

4,6

2.753

0,9

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS
* ki so za leto 2023 oddali davčni obračun in letno poročilo.

 

Tabela 2: Glavni poudarki iz izkaza uspeha za gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200 (v analizo dejavnosti so vključeni vsi poslovni subjekti razen revizijskih, vpisanih v register pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, in večjih družb).   

 

družbe

mali samostojni podjetniki

 

Vrednost v EUR

Sprememba v %

Vrednost v EUR

Sprememba v %

Čisti prihodki od prodaje

288.095.348

9,1

45.498.087

11,2

Poslovni odhodki

263.923.772

8,9

37.680.852

8,9

Stroški blaga, materiala in storitev

117.046.802

8,6

17.048.836

7,3

Dodana vrednost (DV)

185.672.444

16,1

20.011.011

12,8

Stroški dela zaposlenih

130.949.401

9,0

10.317.505

6,8

od tega: Plače zaposlenih

94.644.480

9,0

7.195.146

6,0

Dobiček pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA)

54.723.043

37,7

9.693.506

20,0

Odpisi vrednosti

12.724.706

8,6

1.269.543

12,3

od tega: Amortizacija

10.738.977

5,3

1.153.089

14,4

Dobiček pred davki in obrestmi (EBIT)

41.998.337

                                     49,9

---

---

Dobiček pred davki (EBT)

35.070.527

19,9

8.343.792

19,4

Neto čisti dobiček / izguba

29.749.999

23,4

---

---

Neto podjetnikov dohodek / negativni izid

---

---

8.343.792

19,4

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

 

Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za gospodarske družbe, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200 (v analizo dejavnosti so vključeni vsi poslovni subjekti razen revizijskih, vpisanih v register pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, in večjih družb). 

 

družbe

 

Vrednost

Sprememba v %

Kazalniki zadolženosti

 

 

Neto finančni dolg na EBITDA

0,5

-16,7

Pokritost finančnih odhodkov iz finančnih in poslovnih obveznosti z EBIT (EBIT/(finančni odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti)

15,4

-0,6

Kratkoročni kazalniki likvidnosti

 

 

Kratkoročni koeficient

1,9

                              0,0

Hitri koeficient

1,0

-9,1

Kazalniki profitabilnosti in učinkovitosti

 

 

EBIT v prihodkih od prodaje (%)

17,9

21,8

EBITDA v prihodkih od prodaje (%)

13,7

31,7

Neto marža

9,7

9,0

Donosnost kapitala - ROE (%)

13,9

13,3

Čisti prihodki od prodaje na zaposlenega (EUR)

77.568,0

10,8

Stroški dela na zaposlenega (EUR)

35.257,5

10,7

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

49.991,4

18,0

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

 

3. Metodološka pojasnila:

Izključeni poslovni subjekti iz analize dejavnosti:

 

Matična številka

Naziv

1.

8203695

AA REVIZIJA, revizija in poslovno svetovanje, d.o.o.

2.

5370612

ABECEDA - REVIZIJSKA DRUŽBA, d.o.o.

3.

3993965

ACAM d.o.o.

4.

8490643

AD – AUDIT, podjetje za revizijo in svetovanje d.o.o.

5.

3453049

ADAKTA d.o.o., Trbovlje

6.

1685252

AGC CONSULTATIO, d.o.o. Ljubljana

        7. 8815836 AKTIV FIN BB d.o.o.
 
        8. 9550178  ARGUMENTUM, d.o.o.
 

9.

1932802

AUDIT & CO d.o.o.

10.

6708536

AUDIT-I.N.G., d.o.o.

11.

5669545

AUDITOR REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. Ptuj

12.

5913691

BDO Revizija d.o.o., Družba za revidiranje

13.

8103712

BGS - REVIZIJA, revizijska družba d.o.o.

14.

3546845

BM VERITAS REVIZIJA d.o.o.

15.

8261440

CONSTANTIA PRIMIA revizijska družba d.o.o.

16.

1647105

DELOITTE REVIZIJA d.o.o.

17.

8220786

EPISplus, družba za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o.

18.

5716888

ERNST & YOUNG d.o.o.

19.

1305557

ERNST & YOUNG Svetovanje, d.o.o.

20.

2277956

FIRES d.o.o.

21.

2043521

GM revizija, d.o.o.

22.

1214225

Grant Thornton Audit revizjska družba, d.o.o.

23.

5847184

IN REVIZIJA d.o.o., Ljubljana

24.

5670926

KPMG d.o.o.

25.

5648556

KPMG Slovenija, d.o.o.

26.

7247893

LoRev d.o.o.

27.

1228471

M - REVIZIJA IN SVETOVANJE, d.o.o.

        28. 3959023 MAZARS d.o.o. 

29.

8217556

PIT Leitner, revizijska družba d.o.o.

30.

5809282

PLUS REVIZIJA d.o.o.

31.

5717159

PRICEWATERHOUSECOOPERS, d.o.o.

       32. 9060359  PRIME AUDIT, d.o.o. 

33.

8207364

Primorski Revizijski Center, družba za revidiranje d.o.o.

34.

1882813

PROBITAS ALPEN - ADRIA AUDIT d.o.o.

35.

1714872

PROSPERUS d.o.o.

        36.  6409458 PWC SVETOVANJE d.o.o.

37.

8182230

RE-MEMBER revizija d.o.o.

38.

3487008

REMARS d.o.o.

39.

6098681

RESNI d.o.o.

40.

1195026

REVIDERA d.o.o.

41.

5943558

REVIDICOM revizijska družba d.o.o.

42.

5430461

REVISTO d.o.o.

43.

5884411

REVIZIJA d.o.o.

        44. 9177663 REVJU d.o.o.

45.

5342163

RIPRO, d.o.o., Velenje

46.

1400070

RODL & PARTNER d.o.o.

47.

6746934

RUTINA d.o.o. družba za revizijo

48.

6078052

S&S REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o.

49.

2060167

UHY d.o.o.

50.

2048744

VALUTA d.o.o.