Zapri

Novice


Arhiv: Tudi v juniju se je nadaljevala rast porabe električne energije v industriji

V juniju se je nadaljevala skromna rast porabe električne energije v industriji, ki je znašala 1,4% glede na enako obdobje lani (maja smo beležili 1,2% rast). Pri neposrednih uporabnikih pa smo junija beležili 3,1% padec porabe, medtem ko je maja je znašal 4,9%.

Arhiv: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov

S predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov se prilagaja domača zakonodaja Uredbi (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (v nadaljnjem besedilu: Uredba 596/2014/EU).

Arhiv: Zakon o trošarinah

V Uradnem listu RS številka 47/2016 je bil 1. 7. 2016 objavljen nov Zakon o trošarinah (v nadaljevanju ZTro-1), ki prinaša posodobitve in vsebinsko prenovo obstoječe zakonodaje na področju trošarin. Zakon se začne uporabljati 1. avgusta 2016, ko se bo prenehal uporabljati Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12, 109/12, 32/14; v nadaljevanju ZTro), ki se s spremembami in dopolnitvami uporablja od 1. 7. 1999.

Arhiv: Nepovratna sredstva za prenovo tudi pravnim osebam

Na podlagi dolgotrajnih prizadevanj, tudi Zbornice za poslovanje z nepremičninami, je bil konec prejšnjega tedna končno objavljen nov javni poziv Eko sklada za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb s tremi ali več stanovanji na območju Slovenije.

Arhiv: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papir

S predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papir se vzpostavlja pravno okolje, ki bo omogočalo izvedbo avtokolateralizacije v Republiki Sloveniji

Arhiv: Znižajte javno porabo, gospodarstvo je svoje breme že plačalo

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ostro zavrača namigovanja, da naj bi se z Ministrstvom za finance na načelni ravni uskladila glede vsebine davčne »reforme«. Predlog davčne »reforme« ne reformira, temveč ponovno povečuje obremenitev gospodarstva.

Arhiv: Pet nepisanih »zakonov« na tujih trgih

Pri poslovanju z vašimi poslovnimi partnerji v tujini se pozanimajte o medkulturnih razlikah in navadah poslovanja.

Arhiv: Bliža se čas rasti cen in plač v EU

Slovenska rast pod dvema odstotkoma v letošnjem letu. Dvig bonitetne ocene brez vpliva na stroške zadolževanja. OECD je ocenil, da bi bil britanski BDP do leta 2030 za 5 % nižji.

Arhiv: Pogovor s predsednikom GZS Marjanom Mačkoškom

Pogovor s predsednikom GZS Marjanom Mačkoškom o najpomembnejših dosežkih GZS in slovenskega gospodarstva v minulem letu.

Arhiv: Obvestilo o začetku protidampinškega postopka v zvezi z uvozom nekaterih vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla s poreklom iz Brazilije, Irana, Rusije, Srbije in Ukrajine

V Uradnem listu EU, serija C, št. 246 z dne 7.07.2016, je bilo objavljeno obvestilo o začetku protidampinškega postopka v zvezi z uvozom nekaterih vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla s poreklom iz Brazilije, Irana, Rusije, Srbije in Ukrajine – AD635. Predloge je potrebno posredovati do 28.7.2016.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.