Novice
GZS

Arhiv: CAB – POVEZOVANJE R&R IN POSLOVNIH INOVACIJ

Pospeševanje poslovanja: teorija, najboljše prakse in povezovanje z okoljem - V času dolgotrajne nizke gospodarske rasti, ki je značilna za evropsko gospodarstvo, postajajo vse pomembnejša inovativna zagonska podjetja, inovativnost zrelih podjetij (t. i. re-startup) in orodja, ki omogočajo njihov nastanek ter razvoj. V tem pogledu literatura kot eno od rešitev navaja podjetniške pospeševalnike, ki delujejo v mnogih državah in spodbujajo hitro rast izrazito inovativnih podjetij.

Arhiv: Uvodna konferenca “Vlaganje v ukrepe za krepitev in ohranjanje duševnega zdravja zaposlenih – priložnost za večjo konkurenčnost in uspešnost podjetij”

Maribor, 7. junij – V okviru projekta »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je danes v Mariboru potekala uvodna strokovna konferenca, namenjena delodajalcem, managerjem, kadrovskim delavcem in drugim predstavnikom strokovne javnosti. Na konferenci so tako uvodničarji kot strokovnjaki pozornost namenili različnim vidikom duševnega zdravja zaposlenih, še posebej starejših, in obvladovanju psihosocialnih dejavnikov tveganja, pa tudi nacionalnim politikam na tem področju. Predstavljeni so bili primeri dobrih praks v podjetjih, osebne zgodbe in izkušnje posameznikov.

Arhiv: Business Accelerazione: teoria, buone pratiche e collegamenti con il territorio

Nel corso della prolungata bassa crescita economica che caratterizza l’economia europea, il tema delle startup innovative, delle re-startup di imprese mature e degli strumenti che possono favorirne la nascita e lo sviluppo assume particolare rilievo.

Arhiv: Pospeševanje poslovanja: teorija, najboljše prakse in povezovanje z okoljem

Med dolgotrajno nizko gospodarsko rastjo, kar je značilna za evropska gospodarstva, je tematika inovativnih zagonov, ponovnega zagona zrelih podjetij in orodij, ki lahko podpirajo nastanek in razvoj podjetij, še posebej pomembna.

Arhiv: Laboratorio multidisciplinare del progetto CAB (Crossborder Acceleration Bridge)

Mercoledì 30 maggio 2018 la Facoltà di management dell’Università del Litorale ha ospitato un laboratorio multidisciplinare nell’ambito del progetto Acceleratore d’impresa transfrontaliero per le Strategie di Specializzazione Intelligente – CAB (Crossborder Acceleration Bridge). Al laboratorio hanno partecipato i partner progettuali provenienti dalle seguenti istituzioni: Friuli Innovazione (capofila del progetto), l’Università Ca’ Foscari di Venezia, l’Università degli Studi di Trieste, l’Università del Litorale, l’Università degli Studi di Udine, l’ABC Accelerator, Smart Com, il Gruppo Euris e la Camera di Commercio e dell’Industria Slovena. Al laboratorio ha partecipato anche l’Incubatore dell’Università del Litorale (UIP) in quanto partner della Facoltà di management dell’Università del Litorale attivo nella promozione dell’imprenditorialità nella regione.

Arhiv: Multidisciplinarna delavnica projekta CAB

30. maja se je na Univerzi na Primorskem Fakulteti za management odvila multidisciplinarna delavnica v okviru projekta Čezmejni pospeševalnik podjetij za strategije pametne specializacije – CAB (Crossborder Acceleration Bridge). Delavnice so se udeležili projektni partnerji iz naslednjih inštitucij: Friuli Innovazione (vodilni partner projekta), Ca'Foscari Univerza v Benetkah, Univerza v Trstu, Univerza na Primorskem, Univerza v Vdimu, ABC Accelerator, Smart Com, Gruppo Euris in Gospodarska zbornica Slovenije. Delavnice se je kot partner UP Fakultete za management pri spodbujanju podjetništva v regiji udeležil tudi Univerzitetni inkubator Primorske - UIP.

Arhiv: Laboratorio multidisciplinare del progetto CAB (Crossborder Acceleration Bridge)

Mercoledì 30 maggio 2018 la Facoltà di management dell’Università del Litorale ha ospitato un laboratorio multidisciplinare nell’ambito del progetto Acceleratore d’impresa transfrontaliero per le Strategie di Specializzazione Intelligente – CAB (Crossborder Acceleration Bridge).

Arhiv: Cercando sinergie

Il 30 maggio 2018 a San Daniele del Carso Friuli Innovazione e la Camera di Commercio e dell’Industria Slovena hanno presentato il progetto CAB nell’ambito del programma Interreg Italia-Slovenia. Durante l’evento il progetto CAB è stato presentato ai rappresentanti di altri progetti transnazionali dell’asse prioritaria 1 - Innovazione, al fine di instaurare possibili sinergie nel campo della disseminazione dei risultati. Un’intensa cooperazione - che tra l’altro è già in corso - è prevista nell’ambito del progetto Nuvolak.

Arhiv: Multidisciplinarna delavnica projekta CAB

30. maja se je na Univerzi na Primorskem Fakulteti za management odvila multidisciplinarna delavnica v okviru projekta Čezmejni pospeševalnik podjetij za strategije pametne specializacije – CAB (Crossborder Acceleration Bridge).

Arhiv: Iskanje sinergij

Friuli Innovazione in Gospodarska zbornica Slovenije sta 30. maja predstavnikom drugih transnacionalnih projektov prednostne osi 1 - Inovacije v Štanjelu predstavili projekt CAB kot del programa Interreg Italija-Slovenija. Namen je bil ugotoviti možne sinergije na področju razširjanja rezultatov. Tesno sodelovanje, ki je že v teku, se predvideva s projektom Nuvolak.