Novice | Page 7
GZS

Arhiv: PREDSTAVITEV FAKULTETE ZA MANAGEMENT UNIVERZE NA PRIMORSKEM IN NJENE VLOGE V PROJEKTU CAB

Fakulteta za management Univerze na Primorskem (UP FM) na osnovi lastnih in tujih raziskovalnih dosežkov izvaja mednarodno primerljive dodiplomske in podiplomske študijske programe (med drugim podiplomski program Management trajnostnega razvoja) ter izobraževanje po konceptu vseživljenjskega učenja. Prizadeva si za internacionalizacijo, prenos teorije v prakso, podpira izmenjavo študentov, učiteljev in raziskovalcev, organizira mednarodne znanstvene konference, sodeluje pri mednarodnih projektih, izdaja mednarodni znanstveni reviji- Management in Managing Global Transitions ter organizira Festival inovativnosti in podjetništva - FestINNO.

Arhiv: Presentazione dell’Università degli Studi di Trieste in veste di partner del progetto: descrizione breve e ruolo

Con più di 16 000 studenti, più di 300 dottorandi, più di 700 professori e ricercatori, oltre 20 imprese spin-off e circa 100 brevetti in vigore, l’Università degli studi di Trieste è uno dei principali stakeholder del cosiddetto Sistema Trieste, che unisce organizzazioni attive nel campo della scienza e della tecnologia che sono state fondate e operano nella città e nei suoi dintorni. Trieste è infatti la città con il maggior numero di ricercatori pro capite e vanta la più alta concentrazione di istituzioni scientifiche. La città è stata inoltre nominata Capitale Europea della Scienza 2020.

Arhiv: Predstavitev Univerze v Trstu kot projektnega partnerja: kratek opis in vloga

Z več kot 16.000 študenti, prek 300 kandidati za doktorat, več kot 700 profesorji in raziskovalci, prek 20 odcepljenimi podjetji in približno 100 veljavnimi patenti, je Univerza v Trstu ključni deležnik t. i. Sistema Trst (Sistema Trieste), ki združuje organizacije s področja znanosti in tehnologije, ki so bile ustanovljene ter delujejo v mestu in njegovi okolici. Trst ja namreč mesto z največjim številom raziskovalcev na prebivalca in se ponaša z najvišjo koncentracijo znanstvenih ustanov. Poleg tega je bilo mesto imenovano za Evropsko mesto znanosti 2020.

Arhiv: CAB 1 Demo day

A ottobre 2018 l'ABC Accelerator ha iniziato a implementare il progetto CAB (Cross-border Acceleration Bridge), il cui scopo è l'accelerazione imprenditoriale transfrontaliera in Italia e in Slovenia. Il programma è dedicato a piccole e medie imprese (PMI). Al progetto cooperano start up slovene e italiane che hanno realizzato parte del programma in Slovenia e parte in Italia, facilitando così lo sviluppo e la crescita del proprio progetto su entrambi i mercati.

Arhiv: CAB 1 Demo day

ABC pospeševalnik je oktobra 2018 začel z izvedbo projekta CAB (Cross-border Acceleration Bridge), katerega cilj je čezmejno pospeševanje podjetij v Italiji in Sloveniji, program pa je namenjen majhnim in srednje velikim podjetjem (MSP). Pri projektu sodelujejo tako slovenski in italijanski start-upi, ki so del programa opravili v Sloveniji, del pa v Italiji ter s tem omogočili razvoj in rast svojega projekta na obeh trgih.

Arhiv: Ci siamo: il compendio contenente la ricerca sull’accelerazione è ultimato!

È finalmente pronto il compendio bilingue (ITA-SLO) realizzato da Ca’ Foscari in collaborazione con tutti gli altri partner del progetto che riassume i risultati della ricerca sull’accelerazione.

Arhiv: Uspelo nam je! Predstavljamo vam raziskavo o podjetniških pospeševalnikih, izvedeno v okviru projekta CAB.

Končno je nared dvojezični priročnik v slovenskem in italijanskem jeziku, ki so ga napisali na beneški univerzi Ca’ Foscari v sodelovanju s projektnimi partnerji in v katerem so predstavljeni rezultati raziskave na temo podjetniškega pospeševanja.

Arhiv: Workshop "La comunicazione intraculturale nelle imprese tra Italia e Slovenia"

Il workshop approfondirà i temi della comunicazione e l'importanza dello storytelling tra culture ai fini dell'avvio di startup e progetti innovativi transfrontalieri. Verranno portati esempi concreti e testimonianze dirette di attività tra i paesi del Programma Interreg Italia-Slovenia.

Arhiv: Delavnica Medkulturna komunikacija med italijanskimi in slovenskimi podjetji

Na delavnici se bomo posvetili komunikaciji in pomenu pripovedovanja zgodb (t. i. storytelling) v obeh kulturah z namenom vzpostavitve čezmejnih zagonskih podjetij in inovativnih projektov. Ogledali si bomo konkretne primere in pričevanja mednarodnega sodelovanja v okviru programa Interreg Italija-Slovenija.

Arhiv: Iniziata la seconda Pilot Action CAB per l’accelerazione di progetti innovativi proposti dalle PMI

Mentre è in corso in Italia la fase di go-to-market della prima azione pilota CAB (che coinvolge 15 startup innovative italiane e slovene) è stata avviata la fase di mentorship in Slovenia del secondo gruppo test. Si tratta di 6 progetti di innovazione proposti dal altrettante Piccole o Medie Imprese (PMI) dell’area programma. Tutti i beneficiari partecipano alla sperimentazione del modello di acceleratore d’impresa transfrontaliero CAB cofinanziato dal programma di cooperazione Intereg V-A Italia-Slovenia.