GZS

Arhiv: Predstavitev Univerze v Trstu kot projektnega partnerja: kratek opis in vloga

Z več kot 16.000 študenti, prek 300 kandidati za doktorat, več kot 700 profesorji in raziskovalci, prek 20 odcepljenimi podjetji in približno 100 veljavnimi patenti, je Univerza v Trstu ključni deležnik t. i. Sistema Trst (Sistema Trieste), ki združuje organizacije s področja znanosti in tehnologije, ki so bile ustanovljene ter delujejo v mestu in njegovi okolici. Trst ja namreč mesto z največjim številom raziskovalcev na prebivalca in se ponaša z najvišjo koncentracijo znanstvenih ustanov. Poleg tega je bilo mesto imenovano za Evropsko mesto znanosti 2020.

Arhiv: CAB 1 Demo day

A ottobre 2018 l'ABC Accelerator ha iniziato a implementare il progetto CAB (Cross-border Acceleration Bridge), il cui scopo è l'accelerazione imprenditoriale transfrontaliera in Italia e in Slovenia. Il programma è dedicato a piccole e medie imprese (PMI). Al progetto cooperano start up slovene e italiane che hanno realizzato parte del programma in Slovenia e parte in Italia, facilitando così lo sviluppo e la crescita del proprio progetto su entrambi i mercati.

Arhiv: CAB 1 Demo day

ABC pospeševalnik je oktobra 2018 začel z izvedbo projekta CAB (Cross-border Acceleration Bridge), katerega cilj je čezmejno pospeševanje podjetij v Italiji in Sloveniji, program pa je namenjen majhnim in srednje velikim podjetjem (MSP). Pri projektu sodelujejo tako slovenski in italijanski start-upi, ki so del programa opravili v Sloveniji, del pa v Italiji ter s tem omogočili razvoj in rast svojega projekta na obeh trgih.

Arhiv: Ci siamo: il compendio contenente la ricerca sull’accelerazione è ultimato!

È finalmente pronto il compendio bilingue (ITA-SLO) realizzato da Ca’ Foscari in collaborazione con tutti gli altri partner del progetto che riassume i risultati della ricerca sull’accelerazione.

Arhiv: Uspelo nam je! Predstavljamo vam raziskavo o podjetniških pospeševalnikih, izvedeno v okviru projekta CAB.

Končno je nared dvojezični priročnik v slovenskem in italijanskem jeziku, ki so ga napisali na beneški univerzi Ca’ Foscari v sodelovanju s projektnimi partnerji in v katerem so predstavljeni rezultati raziskave na temo podjetniškega pospeševanja.

Arhiv: Workshop "La comunicazione intraculturale nelle imprese tra Italia e Slovenia"

Il workshop approfondirà i temi della comunicazione e l'importanza dello storytelling tra culture ai fini dell'avvio di startup e progetti innovativi transfrontalieri. Verranno portati esempi concreti e testimonianze dirette di attività tra i paesi del Programma Interreg Italia-Slovenia.

Arhiv: Delavnica Medkulturna komunikacija med italijanskimi in slovenskimi podjetji

Na delavnici se bomo posvetili komunikaciji in pomenu pripovedovanja zgodb (t. i. storytelling) v obeh kulturah z namenom vzpostavitve čezmejnih zagonskih podjetij in inovativnih projektov. Ogledali si bomo konkretne primere in pričevanja mednarodnega sodelovanja v okviru programa Interreg Italija-Slovenija.

Arhiv: Iniziata la seconda Pilot Action CAB per l’accelerazione di progetti innovativi proposti dalle PMI

Mentre è in corso in Italia la fase di go-to-market della prima azione pilota CAB (che coinvolge 15 startup innovative italiane e slovene) è stata avviata la fase di mentorship in Slovenia del secondo gruppo test. Si tratta di 6 progetti di innovazione proposti dal altrettante Piccole o Medie Imprese (PMI) dell’area programma. Tutti i beneficiari partecipano alla sperimentazione del modello di acceleratore d’impresa transfrontaliero CAB cofinanziato dal programma di cooperazione Intereg V-A Italia-Slovenia.

Arhiv: Začel se je drugi krog pilotnih dejavnosti v okviru projekta CAB, namenjenih pospeševanju inovativnih projektov MSP

V Italiji je prva pilotna dejavnost projekta CAB prešla v drugo fazo, v kateri se 15 inovativnih zagonskih podjetij iz Italije in Slovenije pripravlja na vstop na trg, v Sloveniji pa se izvajajo mentorstva za drugo testno skupino. Gre za šest inovativnih projektov malih in srednje velikih podjetij (MSP) s programskega območja. Vsi udeleženci programa so vključeni v poskusni model čezmejnega pospeševanja podjetij CAB, ki ga sofinancira program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija.

Arhiv: Kaj, zakaj in kako. vaša pot do podjetništva

Prijavite se na brezplačno spletno usposabljanje »Kaj, zakaj in kako. Vaša pot do podjetništva« in izboljšate svoje znanje in veščine o podjetništvu.