Novice
GZS

Arhiv: Brezplačno usposabljanje za raziskovalne managerje, 8.-10. november 2023, Bruselj

Raziskovalna predstavništva v Bruslju iz Češke, Slovaške, Madžarske in Poljske bodo od 8. do 10. novembra 2023 ponovno organizirala usposabljanje za raziskovalne managerje. Tovrstna usposabljanja potekajo dvakrat na leto in se jih je v preteklosti udeležilo že kar nekaj raziskovalcev iz Slovenije.

Arhiv: KONKURENČNOST SLOVENIJE NA MEDNARDONIH INDEKSIH STAGNIRA

Čeprav je slovensko gospodarstvo v zadnjih letih pokazalo obetavne znake razvoja, je ključno, da se osredotočimo na izboljšanje njegove konkurenčnosti. K temu bi pripomogle tudi konkurenčne cene električne energije za slovenska podjetja, zlasti velika in energetsko intenzivna, smo v skupnem sporočilu za javnost opozorile delodajalske organizacije.

Arhiv: Redni online sestanki kot primer dobre prakse E-vodenja

Projektni partnerji projekta E(U) Leaders se vsakih 14 dni srečujemo prek spleta na t. i. »catch-up« sestankih z namenom spremljanja razvoja nalog ter digitalni prenos znanja in izkušenj.

Arhiv: Povabilo članom GZS za predlaganje kandidatov za volitve organov GZS

Povabilo članom GZS za predlaganje kandidatov za volitve organov GZS.

Arhiv: Jutri možna oddaja vlog za pomoč zaradi visokih povišanj cen energentov v 2023

Z 21. februarjem 2023 bodo upravičenci lahko oddali elektronsko vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi visokih povišanj cen energentov v 2023 v skladu z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Spletna aplikacija za pripravo in oddajo elektronskih vlog bo odprta od 21. februarja 2023, od 12. ure in vse do 28. februarja 2023, do 12. ure, ko se zapre in oddaja vlog ne bo več možna.

Kako se izognemo stresu v domači pisarni

Hibridni delovni modeli so se dodobra zasidrali v naše delovne procese. Kar se je začelo med pandemijo, je zdaj vsakdanje življenje v velikem številu podjetij. Čeprav zaposleni uživajo v večji prilagodljivosti, delodajalci pa imajo pogosto koristi od večje produktivnosti, je z domačo pisarno povezanih tudi nekaj negativnih dejavnikov.

Arhiv: Zadnje informacije glede razmer na energetskih trgih

Predsednik vlade dr. Robert Golob je na današnji predstavitvi proračunskih dokumentov v Državnem zboru RS vse javne ustanove in gospodarske subjekte, ki ne dobijo ponudbe za nakup električne energije za letos pozval, naj se obrnejo na ministrstvo za infrastrukturo, kjer imajo skupno rešitev za takšne primere. Tistim, ki nimajo sklenjenih pogodb o dobavi električne energije za naslednje leto, pa priporoča, naj počakajo do konca meseca, saj bodo na evropski ravni sprejete spremembe pravil energetskega trga, po katerih bodo cene energentov nižje in omejene.

Arhiv: GZS v intenzivni komunikaciji z novo vlado

Gospodarska zbornica Slovenije je v zadnjih štirinajstih dneh na predsednika vlade dr. Roberta Goloba ter ministre za gospodarstvo, infrastrukturo, izobraževanje ter okolje že naslovila pisma z opisom najbolj perečih problemov, s katerimi se podjetja srečujejo na posameznih področjih. Pristojnim je ponudila tvorno in strokovno sodelovanje GZS ter izrazila pričakovanje o srečanju, kjer bi podrobneje preučili možnosti sodelovanja in skupnega iskanja rešitev. V pripravi je tudi že dopis za MDDSZ.

Danes objavljeni štirje javni razpisi za spodbujanje investicij, za projekte raziskovalno-razvojne narave in za mlada inovativna podjetja

Danes je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo štiri javne razpise v skupni vrednosti dobrih 55 milijonov evrov - dva v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom. Glavnina sredstev je namenjenih za spodbujanje začetnih investicij, in sicer iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost. Za večje investicije za povečanja produktivnosti na obmejnih problemskih območjih je namenjenih 30 milijonov evrov, za spodbujanje začetnih investicij na manj razvitih območjih pa 20 milijonov evrov. Trije milijoni evrov so namenjeni projektom raziskovalne-razvojne narave, dobra dva milijona evrov pa mladim inovativnim podjetjem s potencialom rasti.