Zapri

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Rekorden obisk na 28. Tradicionalnem posvetu Poslovanje z nepremičninami

  Arhiv: Rekorden obisk na 28. Tradicionalnem posvetu Poslovanje z nepremičninami

  V Portorožu se je zaključil tradicionalni, že 28. po vrsti, posvet Poslovanje z nepremičninami v organizaciji GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami. Letošnji posvet zaznamuje poleg ponovno rekordnega obiska domačih udeležencev tudi sodelovanje tujih nepremičninskih strokovnjakov.

  Arhiv: Pojasnilo glede obveznosti vplačevanja prispevka v rezervni sklad

  Ministrstvo za pravosodje nam je posredovalo pojasnilo glede obveznosti vplačevanja prispevka v rezervni sklad.

  Arhiv: Poročilo o strokovni ekskurziji na Dunaj

  V sredo 4. in v četrtek 5. oktobra se je 48 udeležencev odpravilo na strokovno ekskurzijo na Dunaj, ki jo je v sodelovanju z javnim podjetjem Urban Innovation Vienna organiziralo Združenje stanovanjskih skladov pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami. V nadaljevanju preberite več in si oglejte fotografije.

  Arhiv: Požarna varnost v večstanovanjskih stavbah

  Arhiv: Požarna varnost v večstanovanjskih stavbah

  GZS-ZPN v sodelovanju s SZPV, v mesecu požarne varnosti pripravlja izobraževalni seminar, kjer bodo podane osnovne zahteve za izbiro in izvedbo sanacijskih del s stališča varstva pred požarom s poudarkom na dveh področjih, ki jih urejata letos objavljeni smernici SZPV 413 Avtomatska vrata na evakuacijskih poteh in SZPV 206 Površine za gasilce ob stavbah. Predavatelji bodo predstavili praktične primere in odgovarjali na vprašanja udeležencev.

  Arhiv: Prenovljen Javni poziv za nakup stanovanj SSRS

  Obveščamo vas, da si lahko na spletni strani Stanovanjskega sklada RS ogledate prenovljen Javni poziv za nakup stanovanj, ki je objavljen tudi v Uradnem listu RS, št. 40/2017 dne 21. 7. 2017 in z njim povezano dokumentacijo. Stanovanjski sklad RS s prenovljenim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb na območju mestnih občin v celotni Sloveniji. Stanovanjski sklad RS bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva. Za dodatne informacije pokličete na tel. št. 01-47-10-500 ali pošljite vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

  Arhiv: Reprezentativnost Združenja upravnikov nepremičnin

  Arhiv: Reprezentativnost Združenja upravnikov nepremičnin

  Na podlagi pobude na letnem Zboru članov Združenja upravnikov nepremičnin, ki je bil 11. maja 2017, smo želeli pridobiti čim bolj verodostojne podatke o reprezentativnosti združenja. Zato smo prosili člane Združenja upravnikov nepremičnin, da nam posredujejo podatke o številu večstanovanjskih stavb, ki jih ima njihova družba v upravljanju ter podatke o številu enot znotraj teh večstanovanjskih stavb. S strani Geodetske uprave Republike Slovenije smo pridobili podatke o številu enot v večstanovanjskih stavbah, za katere velja obveznost imenovanja upravnikov in jih primerjali s podatki članov ZUN, ter na ta način ugotovili reprezentativnost. Ugotovili smo, da člani Združenja upravnikov nepremičnin upravljajo s kar 58,6 % vseh enot v Republiki Sloveniji, za katere je po Stvarnopravnem zakoniku, določena obveznost imenovanja upravnika.

  Arhiv: Stališče ZUN v zvezi s sklepanjem pogodb z zavarovalnicami in drugimi dobavitelji v imenu in za račun etažnih lastnikov

  Arhiv: Stališče ZUN v zvezi s sklepanjem pogodb z zavarovalnicami in drugimi dobavitelji v imenu in za račun etažnih lastnikov

  Glede na Stališče Agencije za zavarovalni nadzor v zvezi z vlogo upravnika večstanovanjskih stavb pri premoženjskem zavarovanju večstanovanjskih stavb št. 40102-88/2016-35 z dne 19.1.2017 in kasneje še večkrat javno izražena stališča agencije, da je zaračunavanje nadomestil zavarovalnicam s strani upravnikov nezakonito, je Upravni odbor Združenja upravnikov nepremičnin pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami na 6. seji dne 22.6.2017 sprejel naslednje Stališče.

  Arhiv: Strokovno vzdrževanje stavb, izobraževalni seminar ZUN, četrtek 25. maj 2017

  Arhiv: Strokovno vzdrževanje stavb, izobraževalni seminar ZUN, četrtek 25. maj 2017

  Izkoristite možnost in se prijavite na izobraževalni seminar, ki bo v četrtek 25. maja 2017. Seminar je namenjen predvsem tehničnemu kadru pri upravnikih nepremičnin, ki v večstanovanjskih stavbah skrbijo za obratovanje, vzdrževanje in obnovo večlastniških stavb. Redno izobraževanje oz. usposabljanje kadrov je tudi pogoj za pridobitev certifikata Zaupanja vreden upravnik.

  Arhiv: Strokovno vzdrževanje stavb-izobraževalni seminar za upravnike

  Arhiv: Strokovno vzdrževanje stavb-izobraževalni seminar za upravnike

  Dobro upravljanje in vzdrževanje stavbe je ena glavnih nalog upravnika večlastniške stavbe. Upravljanje in vzdrževanje stavb je kompleksno in strokovno delo, ki zahteva usposobljenega upravnika, ki pozna delovanje vgrajenih naprav, toplotnih postaj, kotlovnic, dvigal, skupnih klimatskih naprav, zato je pomembno, da upravnik zagotovi strokovnjake z različnih področij npr. strojništva, elektroinštalacij, gradbeništva, prava itd.

  Arhiv: Stališče ZUN glede sodelovanja z zavarovalnicami in ostalimi dobavitelji etažnih lastnikov

  Arhiv: Stališče ZUN glede sodelovanja z zavarovalnicami in ostalimi dobavitelji etažnih lastnikov

  Člani Združenja upravnikov nepremičnin pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami so se na Zboru članov dne 11.5.2017 seznanili tudi s problematiko sodelovanja z zavarovalnicami kot posledico stališč Agencije za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: AZN) izraženih v stališču št. 40102-88/2016-35 z dne 19.1.2017. V razpravi so člani združenja ogorčeno ugotovili, da AZN napačno interpretira določbe Stanovanjskega zakona, s čimer neupravičeno posega v poslovanje upravnikov, posledično pa tudi v pravice etažnih lastnikov. Stališče AZN je tudi v očitnem nasprotju z relevantno sodno prakso, ki izhaja iz odločitev višjih in vrhovnega sodišča (npr: VSL sodba I Cpg 305/2010, VSL sodba I Cpg 1119/2013, VSL sodba II Cpg 388/2016, VSL sodba II Cpg 1643/2014 in VSM sodba I Cpg 517/2014).