GZS

Arhiv: Peta povezovalna konferenca grozdov v Nemčiji

Gospodarska zbornica Slovenije kot partner mreže Enterprise Europe Network soorganizira že peto mreženje grozdov. Dvodnevni dogodek ponuja interaktivni program z osrednjim povezovalnim delom med grozdi.

Arhiv: EUROBIOHIGHTECH BROKERAGE DOGODEK

Srečanje visokotehnoloških podjetij iz regije Alpe Adria (Slovenije, Italije, Avstrije in Hrvaške) iz sektorjev »BioMedTech«, »BioTech« in »BioICT«

Arhiv: MIGRASCOPE – Širitev obsega integracije migrantk in migrantov na trga dela

Glede na težave, ki jih ugotavljamo na GZS s pomanjkanjem delovne sile, smo v želji po čimbolj popolnih informacijah in pripravi argumentov za izboljšanje stanja na tem področju, sprejeli tudi ponudbo Mirovnega inštituta, ki skupaj z ostalimi partnerji iz EU sodeluje pri projektu Migrascope.

Arhiv: Odprtje dostopa do raziskovalne infrastrukture Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije

Skupno raziskovalno središče Evropske komisije (JRC EC) odpira svojo znanstveno infrastrukturo akademijam in raziskovalnim skupnostim, industriji, malim in srednje velikim podjetjem ter splošneje javnemu in zasebnemu sektorju.

Arhiv: Vabilo na informativni dan za JR RRI 2

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) vabi na informativna dneva za javni razpis »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«, ki je bil objavljen 30. junija 2017 v Uradnem listu RS, št. 32, in na spletni strani ministrstva.

Arhiv: Platforma OPENiSME

Vabimo vas k vključitvi v platformo OPENiSME. Gre za platformo, ki podjetjem omogoča vzpostavitev stika s svetovno priznanimi raziskovalci in sicer s pomočjo različnih ključev za enostavno iskanje in hitro ter učinkovito selekcijo.

Arhiv: Zbornično zrcalo: GZS v aprilu 2017

Arhiv: Zbornično zrcalo: GZS v marcu 2017

Arhiv: Zavajajoče oglaševanje v poslovnih imenikih – opozorilo za poslovne subjekte

Problematika je v Evropi že dolgo in množično prisotna. Gre za zavajajoče oglaševanje s strani poslovnih imenikov, ki izkoriščajo premajhno stopnjo skrbnosti podjetij pri podpisovanju dokumentov iz tujine