Zbornica računovodskih servisov

Gradiva s posvetov ZRS

ZRS organizira za člane brezplačne posvete z v sodelovanju z institucijami, ki s svojim delom posegajo na področje delovanja računovodskih servisov.

Gradiva so navedena po kronološkem vrstnem redu:

 • Gradivo s posveta ZRS: Ali ste pripravljeni na prihajajoči zakon o obveznih eRačunih za gospodarstvo?, 27. 11. 2023 >>
 • Gradivo s posveta ZRS na temo ZVOP-2, 17. 5. 2023 >>
 • Gradivo s posveta ZRS: Preprečevanje pranja denarja - spremembe zakona in aktualna vprašanja, 25. 10. 2022 >>
 • Gradivo s posveta ZRS: Kolektivne pogodbe dejavnosti kot pravna podlaga za prejemke v zvezi z delom, 18. 5. 2022 >>
 • Gradivo s posveta ZRS: Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela s poudarkom na spremembi uredbe, 16. 9. 2021 >>
 • Gradivo s posveta ZRS: Zavarovalni program ZRS s poudarkom na zavarovanju odgovornosti, 9. 12. 2020 >>
 • Gradivo s posveta ZRS: Preprečevanje pranja denarja - spremembe zakona in aktualna vprašanja, 25. 9. 2020 >>
 • Gradivo s posveta ZRS: Prodaja podjetja in vloga računovodje, 19. 6. 2020 >>
 • Gradivo s posveta ZRS: Kako banke gledajo na vaše bilance in zakaj je FRP pomemben, 12. 11. 2019 - Kako banke gledajo na vaše bilance >>  in Zakaj je FRP pomemben >>
 • Gradivo s posveta ZRS s FURS: Aktualnosti na področju eDavkov in eVročanja, 23. 9. 2019 >>
 • Gradivo s posveta na temo pregleda smernic za izvajanje ZPPDFT-1, 14. 11. 2018 >>
 • Gradivo s posveta na temo varstva osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR), 8. 3. 2018 >>
 • Gradivo s posveta FURS: Problematika, ki se pojavlja v zvezi z vlogami za dodelitev ID za DDV, 16. 6. 2017 >>
 • Gradivo s posveta z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja, 16. 5. 2017 >>
 • Gradivo s posveta AJPES: Novosti pri oddaji letnih poročil za leto 2016 in uporaba podatkov AJPES za obvladovanje poslovnih tveganj, 16. 11. 2016 >>
 • Gradivo s posveta: Zavarovanje poklicne in splošne odgovornosti, 12. 5. 2016 >>
 • Gradivo s posveta na temo finančno načrtovanje – obvladovanje obratnega kapitala, 21. 5. 2015 >>
 • Gradivo s posveta na temo eRačunov, 8. 5. 2014 >>
 • Gradivo s posveta z Zavodom RS za zaposlovanje, 5. 11. 2013 >>
 • Gradivo s posveta Evidence trga nepremičnin - predstavitev nove zakonske ureditve poročanja o kupoprodajnih in najemnih poslih z nepremičninami, Ljubljana, 11. 9. 2013 >>
 • Gradivo s posveta na temo varnosti poslovanja z bankami, 23. 5. 2013 >>
 • Gradivo s seminarja: Novosti na področju varnosti pri delu v skladu z novim zakonom o varnosti in zdravju pri delu, 5. 12. 2011 >>
 • Gradivo s posveta z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja, 21. 4. 2011 >>
 • Gradivo s posveta AJPES: predstavitev storitev, 17. 11. 2010 >>
 • Gradivo s posveta o varstvu osebnih podatkov, 11. 5. 2010 >>
 • Gradivo s posveta o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma z UPPD, 27. 11. 2009 >>