GZS

Arhiv: What did we learn from our international Design Thinking trainings?

Since October 2017 we carried out several training actions in Design Thinking (DT). Starting with a 2-days DT Train the Trainer joint session in Germany, followed by three more DT training actions through cooperation among project partners in Slovenia, France and Austria.

Arhiv: 4 Kinds of Design Thinking

The Design Thinking (DT) approach has been described as the capacity of designers and professionals to face complex problems, reframing them through the identification of emerging themes: it’s an approach that looks at value and change from the people’s perspective and from the perspective of what is meaningful to people. In order to better understand the main features of such a "reframing process" very recently an investigation has been conducted by POLIMI on how DT could support enterprises. The main question is: “Design Thinking for Business: What Kind of Design Thinking Is Right for You?”

Arhiv: Razstava dijakov SPSŠB

SPOT Osrednjeslovenske regije vas vabi na razstavo dijakov Srednja poklicne in strokovne šole Bežigrad – Ljubljana, programa ustvarjalec modnih oblačil.

Arhiv: 10 najpogostejših vprašanj in odgovorov o GDPR

GDPR je kratica za General Data Protection Regulation oz. za Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27.april 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ( nadaljevanju: Uredba)).

Arhiv: Dobrodelna razstava Arneta Hodaliča in Katje Bidovec

Zahodnosaharsko ljudstvo se že skoraj pol stoletja bori za uresničitev svoje pravice do samoodločbe, pravice, ki je bila z Ustanovno listino Združenih narodov in številnimi drugimi resolucijami in dokumenti priznana vsem ljudstvom sveta. Zaradi dolgotrajnosti konflikta in ujetosti v status quo, kjer ni ne vojne, a tudi miru ne, pa je primer Zahodne Sahare pogosto prezrt in pozabljen.

Arhiv: Nujnost digitalizacije za uspešno podjetništvo

Nenehno nadgrajevanje poslovnih procesov in prilagajanje globalnemu trgu je dandanes, s pomočjo digitalizacije, nujno in pomembno. Podjetja imajo velike količine podatkov, poslovne dokumentacije ter vsebin, ki jih je potrebno obdelati. Digitalizacijo je potrebno obravnavati celovito.

Arhiv: Mreženje na dogodku Iskra Global Meeting

Iskra organizira brezplačen dogodek Iskra Global Meeting

Arhiv: Februarja in marca smo beležili visoko rast porabe električne energije v industriji

Po januarskem izrazitem padcu smo februarja in marca 2018 ponovno beležili rast porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje. Visoka rast je bila pogojena tudi z izrazito nižjimi letošnjim povprečnimi temperaturami (še posebej v marcu) glede na lanska meseca. Njihov vpliv s korekcijami vezanimi na oceno učinka toplotnih črpalk za ogrevanje na porabo električne energije, verjetno nismo uspeli v celoti eliminirati. Tako smo februarja beležili 10,1% in marca 13,7% rast porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje. Ob tem smo z nekoliko s spremenjeno korekcijo vpliva toplotnih črpalk korigirali tudi januarski podatek.

Arhiv: Dan dobaviteljev I Ortner Reinraumtechnik GmbH, Beljak, Avstrija

V torek, 17. maja 2018, organiziramo v Beljaku (Avstrija) skupaj z avstrijskimi partnerji projekta EXPEDIRE dan dobaviteljev, na katerem bodo zainteresirana slovenska podjetja opravila sestanek z avstrijskim podjetjem Ortner Reinraumtechnik GmbH.

Arhiv: Značilnosti socialnega podjetništva (so.p.)

Socialno podjetje je poseben status, ki ga pridobijo nepridobitne pravne osebe in jih ne vodi izključen motiv - pridobivanja dobička. Tovrstni primeri socialnega podjetništva pogost zasledimo v društvih, zavodih, d.o.o. ter drugih pravnih osebah zasebnega prava. Najprej je potrebno ustanoviti eno od nepridobitnih pravnih oseb in po ustanovitvi ali celo istočasno sprožiti postopek za pridobitev statusa socialnega podjetja.