GZS

Arhiv: Design Thinking Lab

Arhiv: Pilot Actions – Design Thinking Workshops for SMEs

Great things are happening in the DesAlps project: we are right in the middle of our pilot actions and very excited about the first experiences. All project partners conducted various Design Thinking workshops in the last six months. Depending on the target audience, the workshops focused on quite different topics – ranging from work-life balance and open innovation to "Beyond Methods - Agile as an attitude". With these wide-ranging subjects, our workshops attracted many different types of SMEs: Start-Ups, Co-operatives, Non-Profit service providers, consultants, zero-waste shops, industry, and creatives to name but a few.

Arhiv: Boste v vašem podjetju letos izplačali nagrado za poslovno uspešnost?

Konec koledarskega leta je obdobje, ko v podjetjih pogosto odločajo za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost. Po zadnji noveli Zakona o dohodnini lahko delodajalci brez obračuna akontacije dohodnine izplačajo 100% zadnje znane povprečne mesečne plače v RS.

Arhiv: Na portalu e-VEM tudi potrdilo A1 za voznike, monterje in serviserje

Na portalu e-Vem sta omogočeni dve novi storitvi, in sicer oddaja vlog za izdajo oziroma predčasno prenehanje potrdil A1 na podlagi 13. člena Uredbe 883/2004 za delavce s področij izvajanja montaž in servisov ter opravljanja mednarodnega cestnega prometa (vozniki).

Arhiv: Eurochambres o sporazumu glede brexita, ki ga je sprejel Evropski svet

Predsednik EUROCHAMBRES-a Christoph Leitl je po tem, ko so voditelji EU-27 potrdili sporazum o brexitu in po sprejemu politične izjave o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom, izjavil: »Zbornice držav EU27 pozdravljajo ta pomembni in pozitivni korak k zagotavljanju urejenega oziroma predvidljivega načina odhoda Združenega kraljestva iz EU28 (brexita). Raje bi si sicer želeli, da se ta proces, ki za obe strani pomeni določene negativne posledice, sploh ne bi dogajal. Ta sporazum je ključnega pomena pri zmanjševanju gospodarske škode zaradi odhoda Združenega kraljestva iz EU. Voditelji EU27 so svojo nalogo izpolnili, sedaj pozivamo parlament Združenega kraljestva, da izpolni svojo, ko bo glasoval naslednji mesec.«

Arhiv: Anketa o uvajanju poslovne odličnosti

Arhiv: Walking down the New Silk Road: opportunities for entrepreneurial development and the promotion of innovation – Po novi svilene poti:priložnosti za podjetniški razvoj in promocijo inovacij

Delavnica v okviru projekta CAB (Crossborder Acceleration Bridge), INTERREG Italia-Slovenia, je namenjena iskanju priložnosti med Kitajsko in Jadranom na področju inovacij in podjetniškega razvoja v tehnološko naprednih industrijah. Delavnica je namenjena podjetnikom, vlagateljem, političnim odločevalcem, akademikom, strokovnjakom, študentom in vsem drugim, ki jih zanima spodbujanje podjetništva in inovacij ter izgradnja "mostov" med Kitajsko, Italijo in Slovenijo.

Arhiv: V Italiji obvezno izdajanje e-računov v letu 2019 SDGZ in servis pripravljena na nov izziv

SDGZ-Slovensko deželno gospodarsko združenje - stanovska organizacija slovenskih podjetnikov v Italiji - obvešča, da bo s 1. januarjem 2019 postalo obvezno elektronsko izdajanje računov (faktur) za vsa podjetja v Italiji. Zakonodaja predvideva, da se podjetja lahko tudi poslužujejo posrednikov za zadostitev tej novi obveznosti, ki bo revolucionarna glede na dosedanji način izdajanja, zbiranja in arhiviranja knjigovodskih listin na osnovi papirja. Podjetja bodo lahko izdajala elektronske račune (e-račune) v formatu XML z osebnim računalnikom ali preko mobilne aplikacije (pametnega telefona ali tablice), posredniki pa bodo poskrbeli za prenos e-računov na Davčni urad (Agencijo za prihodke). Preko posrednikov se bo upravljalo tudi tok pasivnih oz. prejetih e-računov. S povezavo na določene spletne strani bodo podjetja imela vpogled v lastne izdane in prejete e-račune, katere bo možno tudi tiskati v PDF formatu.

Arhiv: Standardna znanja za nadzornike

Udeleženci programa pridobijo Potrdilo o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov in vpis v javni ZNS register imetnikov "Potrdila za nadzornike".

Arhiv: Bodoči poklic najbolje spoznaš tako, da si ga ogledaš od blizu.

Kako lahko različne poklice približamo mladim? »Tako, da jim povsem od blizu pokažemo, kako poteka delo v podjetju na različnih delovnih mestih,« smo prepričani v podjetjih, zato z namenom informiranja mladine in njihovih staršev že tretjič organiziramo Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva za mladino in starše.