GZS

Arhiv: RAZPIS ZA START-UP PODJETJA – ROK JE 31. AVGUST

Ste inovativno start-up podjetje? Želite pospešite svoje poslovanje? V tem primeru je program CAB pravi za vas: prijavite se prek povezave do 31. avgusta! Izbrali bomo 10 startupov in jim pomagali, da okrepijo svoje poslovanje na italijanskem in slovenskem trgu s pomočjo programa, ki bo potekal 3 mesece v Ljubljani in 3 mesece v Italiji (Udine in Benetke). Sodelujoče ekipe bodo imele dostop do mreže mentorjev in svetovalcev, predstavljene bodo mednarodnim vlagateljem in bodo lahko začele sodelovati z vodilnimi podjetji, kot so Danieli Group, Telekom, Irinox in drugi.

Arhiv: Ali ste vedeli, da predolgo odlašanje s počitkom po delu krajša vašo življenjsko dobo?

V duhu časa letnih dopustov se želimo spomniti na pomen počitka po delu, pri katerem obnovimo svoje vire energije za nadaljnje spoprijemanje s stresnimi situacijami v delovnem okolju. Pri opravljanju delovnih nalog ocenimo situacijo kot stresno, kadar so zahteve visoke, sami pa imamo na voljo premalo lastnih ali virov energije za delo iz delovnega okolja. Viri predstavljajo značilnosti delovnega okolja ter dela, naše sposobnosti ter oporo s strani sodelavcev in nadrejenih, ki vplivajo na naše spoprijemanje z delovnimi nalogami. Tako je lahko sodelavec, s katerim vsako jutro spijemo kavo in tako lažje pričnemo dan dober vir socialne opore v delovnem okolju. Kadar pa pomanjkanje takih virov zaznamo pogosto ter intenzivno in dalj časa, govorimo o pogojih za razvoj kroničnega stresa in izgorelosti.

Arhiv: EBRD in Ljubljanska borza spodbujata uvrstitev malih in srednje velikih podjetij na borzo

EBRD je skupaj z Ljubljansko borzo zagnal program podpore za uvrstitev malih in srednje velikih podjetij (MSP) na borzo. Program bo MSP omogočil dostop do trga kapitala. Zainteresirana MSP se lahko v program prijavijo med 2.7. in 31.8.2018 s prijavo interesa preko Ljubljanske borze. EBRD bo do trem izbranim podjetjem ponudil program tehnične pomoči in svetovanja, prilagojen individualnim potrebam financiranja na kapitalskih trgih. Svetovanje je brezplačno in bo trajalo do 18 mesecev.

Arhiv: Maja smo ponovno beležili rast porabe električne energije v industriji

Po aprilskem padcu smo maja 2018 ponovno beležili rast porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje, ki je znašala 2,6%. Pri tem so neposredni odjemalci beležili rast 1,5%, celotna poraba v Sloveniji pa je narasla za 1,3%.

Arhiv: Sporočilo javnosti s strani Informacijskega pooblaščenca

Informacijski pooblaščenec je na svoji spletni strani objavil nova gradiva, ki bodo v pomoč podjetjem in institucijam pri razumevanju in izvajanju določb Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Arhiv: CAB – POVEZOVANJE R&R IN POSLOVNIH INOVACIJ

Pospeševanje poslovanja: teorija, najboljše prakse in povezovanje z okoljem - V času dolgotrajne nizke gospodarske rasti, ki je značilna za evropsko gospodarstvo, postajajo vse pomembnejša inovativna zagonska podjetja, inovativnost zrelih podjetij (t. i. re-startup) in orodja, ki omogočajo njihov nastanek ter razvoj. V tem pogledu literatura kot eno od rešitev navaja podjetniške pospeševalnike, ki delujejo v mnogih državah in spodbujajo hitro rast izrazito inovativnih podjetij.

Arhiv: Uvodna konferenca “Vlaganje v ukrepe za krepitev in ohranjanje duševnega zdravja zaposlenih – priložnost za večjo konkurenčnost in uspešnost podjetij”

Maribor, 7. junij – V okviru projekta »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je danes v Mariboru potekala uvodna strokovna konferenca, namenjena delodajalcem, managerjem, kadrovskim delavcem in drugim predstavnikom strokovne javnosti. Na konferenci so tako uvodničarji kot strokovnjaki pozornost namenili različnim vidikom duševnega zdravja zaposlenih, še posebej starejših, in obvladovanju psihosocialnih dejavnikov tveganja, pa tudi nacionalnim politikam na tem področju. Predstavljeni so bili primeri dobrih praks v podjetjih, osebne zgodbe in izkušnje posameznikov.

Arhiv: Business Accelerazione: teoria, buone pratiche e collegamenti con il territorio

Nel corso della prolungata bassa crescita economica che caratterizza l’economia europea, il tema delle startup innovative, delle re-startup di imprese mature e degli strumenti che possono favorirne la nascita e lo sviluppo assume particolare rilievo.

Arhiv: Pospeševanje poslovanja: teorija, najboljše prakse in povezovanje z okoljem

Med dolgotrajno nizko gospodarsko rastjo, kar je značilna za evropska gospodarstva, je tematika inovativnih zagonov, ponovnega zagona zrelih podjetij in orodij, ki lahko podpirajo nastanek in razvoj podjetij, še posebej pomembna.

Arhiv: Laboratorio multidisciplinare del progetto CAB (Crossborder Acceleration Bridge)

Mercoledì 30 maggio 2018 la Facoltà di management dell’Università del Litorale ha ospitato un laboratorio multidisciplinare nell’ambito del progetto Acceleratore d’impresa transfrontaliero per le Strategie di Specializzazione Intelligente – CAB (Crossborder Acceleration Bridge). Al laboratorio hanno partecipato i partner progettuali provenienti dalle seguenti istituzioni: Friuli Innovazione (capofila del progetto), l’Università Ca’ Foscari di Venezia, l’Università degli Studi di Trieste, l’Università del Litorale, l’Università degli Studi di Udine, l’ABC Accelerator, Smart Com, il Gruppo Euris e la Camera di Commercio e dell’Industria Slovena. Al laboratorio ha partecipato anche l’Incubatore dell’Università del Litorale (UIP) in quanto partner della Facoltà di management dell’Università del Litorale attivo nella promozione dell’imprenditorialità nella regione.