Zapri

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Pripombe malih podjetij na predlog Zakona o malem delu

  GZS-Podjetniško trgovska zbornica je svoje člane obvestila, da je v javni obravnavi predlog Zakona o malem delu. Seznanila jih je tudi s pripombami, ki so že bile izoblikovane v okviru GZS in jih pozvala, da podajo dodatne pripombe, ki ovirajo njihovo delo, saj se potrebe in način dela v malih podjetjh pogosto razlikujejo od tistih v večjih podjetjih. Na slabosti predlagane predpisa so na 24. seji Upravnega odbora Podjetniško trgovske zbornice opozorili že njegovi člani.

  Sedaj smo pripombe naših članov zbrali in jih poslali Ministrstvu za delo družino in socialne zadeve.  Člani, ki so podali pripombe se strinjajo, da je potrebno študentsko delo korigirati, a vendar se s številnimi  odločitvami, ki so navedene v predlogu, niso strinjali. V pripombah smo ministrstvo opozorili, da je predvidena omejitev števila študentov preveč omejevalna za mala podjetja. Predvidena omejitev je namreč preveč  rigorozna predvsem ob dejstvu, da je v Sloveniji cca. 93% od vseh poslovnih subjektov mikro podjetij z od O do 9 zaposlenimi. Takšen kriterij namreč močno močno posega v možnost organiziranja delovnega procesa in včasih celo izvajanja osnovne dejavnosti, posebej pri mikro družbah. Sprejem predlagane omejitve bi bistveno omejil sposobnost prilagajanja malih podjetij povpraševanju po njihovih izdelkih oziroma storitvah, ki je eden od bistvenih pogojev za uspešno poslovanje in preživetje mikro družb. Izpostavili so tudi, da v tem delu ni smiselna oprostitev omejitve dopustnega števila študentov za društva, saj ta že danes, zaradi preohlapne zakonodaje na številnih področjih, pod neenakimi pogoji konkurirajo podjetjem na trgu in ravno tako opravljajo pridobitno dejavnost. Pristojne smo opozorili na posledice zvišanja stopnje prispevkov za opravljanje kratkotrajnih del, saj bodo višji stroški delav praksi povzročili zvišanje cen storitev in izdelkov, če bo trg takšno zvišanje prenesel. V številnih primerih, ko bi z dvigom cene podjetje izgubilo konkurenčno prednost na trgu  pa se bo to odrazilo na znižanju neto urne postavke "malega delavca". Ministrsvo smo pozvali, da upošteva načelo "Najprej pomisli na male" iz evropskega Akta za mala podjetja tudi pri uveljavljanju sprememb na področju opravljanja kratkotrajnih del.

  Pripombe, ki jih je poslala v imenu svojih članov GZS-PTZ najdete v priloženi datoteki.


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi