Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: V javni razpravi Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu

  Na spletnih straneh MDDSZ je objavljen Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu, ki je trenutno v javni razpravi. Rok za pripombe je 1.8.2018. Ta pravilnik določa minimalne zahteve za zagotavljanje varnosti in varovanja zdravja delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem, ki se nahajajo v delovnem okolju ali so posledica katere koli dejavnosti, ki vključuje kemične snovi in zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost.

  Arhiv: Sporočilo za javnost ob podpisu Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS)

  Danes, 16. julija 2018 so Sindikat delavcev trgovine Slovenije in Svet gorenjskih sindikatov, kot predstavnika delavcev, ter Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za trgovino in Gospodarska zbornica Slovenije – PTZ, kot predstavniki delodajalcev, sklenili novo Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije. Nova kolektivna pogodba bo začela veljati 15.avgusta 2018, razen določb, ki se nanašajo na število nedelj v letu in minimalno nominalno višino dodatka za nedeljsko delo, ki se začnejo uporabljati 1.septembra 2018. Kolektivna pogodba za trgovino bo veljala do 31. decembra 2022.

  Arhiv: Podpisana sprememba Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine

  16. julija 2018 so Sindikat delavcev trgovine Slovenije in Svet gorenjskih sindikatov, kot predstavnika delavcev, ter Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za trgovino in Gospodarska zbornica Slovenije – PTZ, kot predstavniki delodajalcev, sklenili novo Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije. Nova kolektivna pogodba bo začela veljati 15. avgusta 2018, razen določb, ki se nanašajo na število nedelj v letu in minimalno nominalno višino dodatka za nedeljsko delo, ki se začnejo uporabljati 1. septembra 2018. Kolektivna pogodba za trgovino bo veljala do 31. decembra 2022.

  Arhiv: Spremenjena povračila stroškov prehrane in službenih potovanj v dejavnosti trgovine

  V Uradnem listu RS št. 46 je objavljena nova višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije. Povračila stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije od 1. 7. 2018 dalje znašajo: Prehrana med delom: 4,37 EUR Službena potovanja: 6–8 ur 6,31 EUR 8–12 ur 9,01 EUR nad 12 ur 17,78 EUR.

  Arhiv: Uporaba slovenskega jezika pri poslovanju s potrošniki

  Tržni inšpektorat RS je pripravil letak, v katerem povzema zakonodajo, ki ureja uporabo slovenskega jezika pri poslovanju s potrošniki. Pri tem izpostavlja, da je prav, da poslovni subjekti uporabljajo tudi tuje izraze in se tako približajo tujim strankam. Hkrati je potrebno poskrbeti za ohranjanje slovenskega jezika in sicer tako, da so vsi napisi v prvi vrsti v slovenskem jeziku in nato poleg tega, po želji trgovca, gostinca in ostalih ponudnikov blaga in storitev, tudi v tujem jeziku.

  Arhiv: Vodnik in vzorci - za uskladitev poslovanja z zahtevami GDPR

  Arhiv: Vodnik in vzorci - za uskladitev poslovanja z zahtevami GDPR

  Po pošti ste prejeli glasilo Veter, katerega vsebina je posvečena predvsem novim obveznostim, ki jih v poslovanje podjetij prinaša nova Uredba GDPR. Na sredini najdete tudi vodnik, ki opisuje korake, ki naj jih posamezno podjetje opravi, da ugotovi skladnost poslovanja z zahtevami. Informacijski pooblaščenec je na svoji spletni strani objavil vzorce in obrazce, ki vam bodo v pomoč pri izpolnjevanju obveznosti, ki vam jih nalaga nova Uredba o varstvu osebnih podatkov in sicer: • Vzorec kataloga zbirk osebnih podatkov • Vzorec pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov • Vzorec pogodbe za potrebe pogodbene obdelave po 11. členu ZVOP-1 • Vzorec evidence uporabe videonadzornega sistema. Objavljeni vzorci so informativne narave. Pri pripravi lastnih gradiv morate upoštevati specifičnost posameznih vrst osebnih podatkov (občutljivi/navadni), sredstva in načine obdelave ter druge okoliščine, ki izvirajo iz vašega dela.

  Arhiv: Stališče mikro in malih podjetij o normativih za poslovanje spletnih posredniških platform

  Arhiv: Stališče mikro in malih podjetij o normativih za poslovanje spletnih posredniških platform

  Evropsko združenje mikro in malih podjetij - ESBA je v okviru evropske konference o raziskavah in razvoju na spletu, izpostavila stališče mikro in malih podjetij do predloga nove uredbe, ki bo urejala minimalne standarde poslovanja platform, ki zagotavljajo spletne posredniške storitve.

  Arhivi