Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Objavljen javni razpis za priznanje poslovne odličnosti

  Vladni urad za priznanja za državna priznanja za poslovno odličnost je objavil javni razpis za podelitev tega priznanja za leto 2019. Gre za najvišje priznanje države za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja, na prijave pa bodo čakali do 29. maja. K prijavi vabijo podjetja in organizacije iz zasebnega in javnega sektorja, ki imajo najmanj 15 zaposlenih za polni delovni čas.

  Arhiv: Odličnost kadrovskih praks Tobačne Ljubljana

  V družbi Tobačna Ljubljana d.o.o. se zavedajo, da so zavzeti zaposleni ključnega pomena za uspeh njihovega podjetja. Prizadevajo si ustvarjati kulturo, v kateri so sodelavci kar se da opolnomočeni za lasten osebni in strokovni razvoj ter tako sposobni dosegati izjemne rezultate. Za izjemne prakse in standarde, ki jih zagotavlja pri delu s svojimi sodelavci, je prejela dva certifikata za odlične kadrovske prakse »Top Employer Slovenija« in »Top Employer Europe«. Njeno odličnost na kadrovskem področju pa potrjuje tudi letošnja uvrstitev med finaliste projekta najboljših zaposlovalcev, Zlata nit. Tobačni Ljubljana čestitamo za osvojena priznanja in vam sporočamo, da so svojo svoje izkušnje s kadrovskega področja pripravljeni tudi deliti.

  Arhiv: Novi vavčerji za pomoč pri internacionalizaciji

  Slovenski podjetniški sklad je objavil štiri nove vavčerske javne pozive, ki se nanašajo na POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI. Podjetja v okviru vavčerjev za internacionalizacijo lahko pridobite: • Vavčer za tržne raziskave tujih trgov, • Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, • Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, • Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini.

  Arhiv: Ugodnosti Sberbank banke ob 40 letnici PTZ

  Sberbank banka spodbuja poslovanje mikro in malih podjetjih in v ta namen ob 40 letnici PTZ nudi vsem njenim članom 40 odstotni popust na stroške odobritve kredita in sicer pri pridobitvi financiranja vseh kreditnih poslov (omenjeni popust velja za člane PTZ, ki so v letu 2018 generirali do 1 milijona čistih prihodkov od prodaje).

  Arhiv: Praznujemo 40 let delovanja in ponujamo članom številne ugodnosti

  Pred 40-timi leti (22.2.1979) je bilo ustanovljeno Združenje drobnega gospodarstva, ki je zastopalo interese malega gospodarstva. Združenje je povezovalo člane v sekcije (tako kot danes) in nudilo pomoč članom, če so zašli v težave. Združenje drobnega gospodarstva (ZDG) se je s 1.1.2008 preimenovalo v Podjetniško trgovsko zbornico (PTZ), ker smo sprejeli v članstvo trgovce, ki se niso odločili za vstop v Trgovinsko zbornico Slovenije.

  Arhiv: Trendi ABC v podjetništvu: Ali obvladujem svoje podjetje? 1/3 Podjetniški klepet

  Ob 40 letnici delovanja GZS Podjetniško trgovske zbornice, v letu 2019 ponujamo članom PTZ brezplačne interaktivne delavnice - Podjetniške klepete z različnimi vsebinami. Prva delavnica iz niza treh ABC TRENDI V PODJETNIŠTVU v letu 2019, bo 21. marca 2019 ob 13 ih in njen naslov je: Ali obvladujem svoje podjetje? Delavnica ponuja pomoč pri rešitvah različnih izzivov, ki jih ima vsako podjetje, ko se sreča s številnimi zakonskimi obveznostmi do države.

  Arhiv: Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o industrijski lastnini

  V javni obravnavi je predlog sprememb in dopolnitev Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1E). S predlagano spremembo so določeni dodatni razlogi za zavrnitev registracije znamke, določene so posledice za neuporabo znamke, uvaja se elektronsko poslovanje Agencije, urejene so posledice uporabe embalaže/nalepk/listkov/varnostnih oznak skupaj z blagom ali storitvami, če bi ta skupna uporaba kršila pravice imetnika znamke. Predviden je prenos vseh postopkov za razveljavitev in ničnost znamke (najkasneje do 14.01.2023). Vabimo vas, da podate svoje predloge in pripombe v zvezi s predlagano spremembo.

  Arhiv: Dovoljenje za prodajo tobačnih in povezanih izdelkov

  Tobačne in povezane izdelke, glede na določila 32. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI), lahko prodaja, kdor ima dovoljenje za prodajo teh izdelkov. Dovoljenje je potrebno pridobiti za posamezen poslovni prostor, kjer se opravlja prodaja tobačnih in povezanih izdelkov, pridobiti pa si ga mora nosilec dejavnosti trgovine oziroma gostinstva (tisti, ki izdaja račune). Vlogo za pridobitev dovoljenja se vloži elektronsko preko portala e-VEM (SPOT) – evem.gov.si. Dovoljenje pa izda Ministrstvo za zdravje. Ponudnike tobačnih izdelkov opozarjamo, da si pridobite dovoljenje za prodajo tobačnih in povezanih izdelkov, v kolikor tega še niste storili, saj so kazni za prodajo teh izdelkov brez dovoljenja zelo visoke.

  Arhivi