Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja z delom

  Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis, katerega predmet je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol.

  Arhiv: Pomen standardov za podjetja

  Ali se vam je že zgodilo, da želite uvoziti proizvod v Slovenijo, ter da ne veste, katerim zahtevam je potrebno zadostiti, da bo proizvod v skladu s predpisano tehnično zakonodajo in standardi, ter da bo dan legalno na trg? Slovenski inštitut za standardizacijo vas vabi na brezplačni seminar z naslovom: »Pomen standardov za podjetja«, kjer boste dobili informacije o možnostih, ki jih podjetnikom za uspešno delovanje in izpolnjevanje zahtev na slovenskem in tujih trgih nudi KONTAKTNA TOČKA SIST.

  Arhiv: Vprašanja davčnih zavezancev s področja DDV

  Finančna uprava RS je na svoji spletni strani objavila odgovore na vprašanja davčnih zavezancev s področja DDV, ki se nanašajo na čezmejne dobave blaga in storitev.

  Arhiv: Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

  Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis P1 plus 2019 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Garancije SPSa bodo tudi letos lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke. Na ta način bo MSP-jem omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita. Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo SPSa bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere. Vloge lahko podjetja oddajo na SPS vsakih 14 dni.

  Arhiv: Tuje govoreči prodajalci v trgovinah - TIRS

  Tržni inšpektorat RS je v zadnjem času prejel več prijav v zvezi z uporabo slovenskega jezika v trgovinah in sicer naj bi vse več podjetij omogočalo poslovanje s potrošniki v tujem jeziku (v trgovini se nahajajo tuje govoreči prodajalci), pri čemer pa ni vedno zagotovljen tudi prodajalec ki govori slovenski jezik. V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ter Zakonom o javni rabi slovenščine, je Tržni inšpektorat RS eden izmed organov, ki izvaja nadzor nad uporabo slovenščine pri poslovanju podjetij s potrošniki. V 1. odstavku 14. člena Zakona o javni rabi slovenščine je določeno, da vse pravne osebe zasebnega prava in fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost, poslujejo s strankami na območju Republike Slovenije v slovenščini. Kadar je njihovo poslovanje namenjeno tudi tujcem, pa se poleg slovenščine lahko uporablja tudi tuji jezik. Podobno določa Zakon o varstvu potrošnikov v 1. odstavku 2. člena, ko določa, da mora podjetje s potrošniki poslovati v slovenskem jeziku, na območjih kjer avtohtono živita italijanska ali madžarska narodna skupnost pa tudi v jeziku narodne skupnosti. Tržni inšpektorat RS opaža, da so podjetja pri poslovanju s kupci kot konkurenčno prednost prepoznala zaposlovanje tuje govorečih prodajalcev, ki poleg slovensko govorečih, tujim potrošnikom zagotavljajo dodatno pozitivno izkušnjo. Pri tem je za Tržni inšpektorat RS bistvenega pomena, da ima slovenski potrošnik, ki vstopi v trgovino in ga morebiti sprva nagovori prodajalec v tujem jeziku, vedno možnost da stopi v stik s prodajalcem, ki mu bo vse potrebne informacije podal v slovenščini. Slovenski potrošnik namreč ne sme biti v slabšem položaju kot tuj potrošnik, upoštevajoč, da gre za poslovanje na ozemlju Republike Slovenije, kjer slovenski

  Arhiv: Olajšava za investiranje - dopolnjena pojasnila FURS

  FURS je objavila dopolnjena pojasnila v zvezi z uveljavljanjem olajšave za investiranje v skladu s 55.a členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2. Spremembe se nanašajo na vsebinsko presojo upravičenosti do olajšave glede opredelitve in kategorizacijo motornih vozil ter spremembe, ki jih je uvedla zakonodaja s področja graditve objektov.

  Arhiv: Spremembe pri izdaji potrdil A1 za državljane tretjih držav

  Na podlagi sodne prakse Sodišča EU je MDDSZ objavilo spremembe pri izdaji potrdil A1. Po novem bo mogoče potrdilo A1 pridobiti za državljane tretjih držav, ki v okviru delovnega razmerja s slovenskim delodajalcem opravljajo delo v dveh ali več državah članicah EU (razen Veliki Britaniji in Danski), tudi v primeru, ko v Republiki Sloveniji nimajo prijavljenega prebivališča. Spremembe upravne prakse na podlagi spremenjenih usmeritev se bodo uveljavile s ponedeljkom, 1. aprila 2019.

  Arhiv: Statistični kazalniki za dejavnost trgovine 2018

  Prihodek v celotni trgovini se je v 2018 okrepil za 8,2 %. Najvišjo rast je v 2018 beležila trgovina z motornimi vozili in popravili (11,7 %). Proizvodne aktivnosti panog povezanih s trgovino na debelo (predelovalne dejavnosti, promet, gradbeništvo) in trgovanja z nekaterimi primarnimi proizvodi (zemeljski plin, električna energija so zviševale rast prihodka v trgovini na debelo za 9,6 %. Prodaja na drobno brez motornih goriv v Sloveniji je beležila rahlo rast prihodkov (0,5 %). Z upoštevanjem motornih goriv je trgovina na drobno porasla za 4,6 %, saj je prodaja v trgovini z gorivi višja za 13,7 % (medletno decembra za 36 %). Prihodek v trgovini z živili se je v 2018 v Sloveniji skrčil za 4,4 %, medtem ko se je v trgovini z neživili okrepil za 5,2 %. Trošenje gospodinjstev (predvsem v segmentu trajnih dobrin) je vplivalo na rast prihodka v trgovini z neživili. Višja zaposlenost in višje plače so omogočile večje nakupe trajnih dobrih, ki so jih v času po krizi odlašali. Najbolj se je okrepil prihodek v trgovini po pošti in internetu (za 37 %), v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z neživili (+8,3 %), pohištvom in gospodinjskimi aparati (za 6,6 %) in v trgovini s farmacevtskimi in medicinskimi izdelki (za 6,4 %). Prodaja v trgovini s tekstilom, oblačili in obutvijo se je znižala za 3,5 %, v trgovini z računalniškim in telekomunikacijskimi napravami, športno opremo pa za 0,8 %. Na zadnje je imel velik vpliv tudi večanje nakupov prodaje tovrstnih izdelkov preko spleta na tujih portalih, ki v slovenski statistiki niso upoštevani. Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno se je od marca dalje močneje poslabšal, proti koncu leta po zopet izboljšal. Tako je bil decembra kazalnik zaupanja nižji za 8 odstotnih točk kot pred letom dni. Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno se letos giblje okoli ravni v lanskem letu - februarja je za 1 odstotno točko nižja kot lani februarja, ki pa je kar za 4 odstotnih točk višji od dolgoletnega povprečja, saj je višja zasebna potrošnja, predvsem trajnih dobrin. Sicer pa je bil februarja kazalnik zaupanja nižji kar za 10 odstotnih točk nižja kot v predhodnem mesecu (predvsem zaradi nižje vrednosti kazalnika prodaja). Podrobneje v prilogi.

  Arhiv: Zakaj dobre blagovne znamke privabljajo dobre kadre

  Arhiv: Zakaj dobre blagovne znamke privabljajo dobre kadre

  Iščete nove člane ekipe in imate težave pri iskanju res dobrih kadrov? Bi vam prav prišel močan argument, ki dobre kadre prepriča, da je vaše podjetje pravi korak za razvoj njihove kariere? Ali ste vedeli, da ste lahko z dobro blagovno znamko delodajalca veliko uspešnejši in vas zanima, kako so to metodo uporabili v globalnih uspešnih podjetjih? Več o tem, kako ustvariti dobro blagovno znamko delodajalca in s tem privabiti kakovostne kadre, lahko izveste na brezplačnem spletnem seminarju. S klikom na to povezavo ste toplo vabljeni k ogledu.

  Arhiv: Povabilo k sponzorstvu 6. MSP konference, 2. april 2019, v Ljubljani

  Vabimo vas na 6. mednarodno konferenco MSP, ki bo potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Na konferenci bomo z domačimi in tujimi predavatelji spregovorili o digitalizaciji v mikro, malih in srednjih podjetjih ter vplivu Blockchain tehnologije na MSP. Osrednjemu panelu bodo sledile delavnice na katerih boste pridobili informacije za pripravo modela digitalne strategije, o možnostih financiranja in o obveznostih, ki jih morajo podjetja spoštovati pri zagotavljanju varstva osebnih podatkov. Konferenca bo priložnost za poslovno mreženje. Na konferenci bomo že šesto leto zapored podelili priznanje Pomladni veter in obeležili 40 letnico delovanja Podjetniško trgovske zbornice, ki aktivno zastopa interese malega gospodarstva. Vabimo vas tudi, da se nam pridružite tudi pri sooblikovanju dogodka in izkoristite potencial oglaševanja! Vaše sodelovanje in oglaševanje bo vidno, ne le na samem dogodku, ampak tudi v 5000 izdanih izvodih revije Veter, ki izide po konferenci. Prav tako bo poslano preko e-maila na 2000 podjetnikov, pri čemer spletna stran konference ostaja aktivna celo leto, do naslednjega dogodka. Člani Podjetniško trgovske zbornice imate 20% popust na cene za oglaševanje.

  Arhivi