Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Predlog novih ukrepov za zmanjšanje potrošnje vseh vrst plastičnih nosilnih vrečk

  V javni obravnavi je predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. V predlogu so opredeljeni ukrepi za trajno zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk in ukrepi za zmanjšanje potrošnje vseh vrst plastičnih nosilnih vrečk ne glede na debelino njihove stene, z izjemo zelo lahkih. Komentar lahko oddate do 3. 5. 2017.

  Arhiv: Nagrada Podjetniško trgovske zbornice v Vipavo

  Na 4. mednarodni konferenci MSP - Upravljanje mestnih središč je Podjetniško trgovska zbornica, za izjemne poslovne dosežke v minulem letu, s priznanjem Pomladni veter nagradila Aleksandra Lemuta - ustanovitelja, lastnika in direktorja mreže trgovin Fama d.o.o.. Priznanje je namenjeno posamezniku oziroma organizaciji v Sloveniji, ki je po mnenju članov GZS največ prispeval k razvoju podjetniškega okolja v Sloveniji.

  Arhiv: Mestnim središčem vdahnimo več življenja - članek v Glasu Gospodarstva

  Spodbujanje podjetništva je v prvi vrsti naloga mestnih oblasti, če želijo poslovno uspešnost mesta ter poskrbet za višji standard prebivalcev, poudarja Brane Lotrič, predsednik Upravnega odbora GZS Podjetniško trgovske zbornice. Mestna središča bi lahko bistveno bolje nadomestila nakupovalne centre kot prostor za pohajkovanje in srečanja, nadaljuje svoje razmišljanje. Celotni članek je na voljo TUKAJ.

  Arhiv: Spodbude za zagon inovativnih podjetij

  Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij, preko katerih lahko mlada inovativna podjetja s potencialom rasti pridobijo nepovratna sredstva, ki so namenjena razvoju produkta. Mlado inovativno podjetje, ki izpolnjuje pogoje razpisa, lahko prejme največ do 54.000 EUR subvencije za poplačilo stroškov. Na razpis se lahko prijavijo vsa mlada podjetja, ki imajo inovativen produkt s potencialom rasti. Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 9. 2016 do 28. 2. 2019.

  Arhiv: MOJ VELIK POSEL

  Podjetniško trgovska zbornica v sodelovanju s člani – partnerji nudi in razvija storitve za izboljšanje poslovanje mikro, malih in srednjih podjetij. Pod blagovno znamko »Moj velik posel« smo združili nabor poslovnih rešitev, ki vam pomagajo, da izboljšate poslovanje in se osredotočite na svoj posel.

  Arhiv: Novi pogoji za čezmejno izvajanje storitev

  Zakon o čezmejnem izvajanju storitev določa pogoje pod katerimi lahko pravne in fizične osebe s sedežem v RS, registrirane za opravljanje dejavnosti, začasno izvajajo storitve v drugi državi članici EU. Hkrati določa pogoje, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe s sedežem v drugi državi članici EU, registrirane za opravljanje dejavnosti, začasno izvajajo storitve v RS. Zakon naj bi preprečil čezmejno izvajanje storitev in napotitev delavcev na delo "slamnatih podjetij" ter drugih delodajalcev, ki ne izpolnjujejo pogojev glede vključenosti delavca v obvezna socialna zavarovanja v RS. Zakon bo uveljavljen 14. marca 2017, uporabljati pa se bo začel 1. januarja 2018.

  Arhiv: Se soočate s težavami po uveljavitvi avstrijskega Zakona o preprečevanju plačilnega in socialnega dumpinga

  Ste bili po uveljavitvi Zakona o preprečevanju plačilnega in socialnega dumpinga v Avstriji obravnavani s strani pristojnih avstrijskih organov za nadzor? Prosimo vas, da nam posredujete čim bolj konkretne primere prekrškovnih postopkov, ki so vas doleteli po uveljavitvi avstrijskega Zakona o preprečevanju plačilnega in socialnega dumpinga, 1.1.2017. Potrebujemo podatke o številu odprtih postopkov, vsebini očitanih kršitev ter višini že izrečenih sankcij.

  Arhiv: Evropska reforma DDV – javno posvetovanje

  Zaradi kompleksnosti in razdrobljenosti sistema DDV v EU so stroški spoštovanja predpisov v zvezi z DDV za MSP na splošno sorazmerno višji kot za velika podjetja. Komisija zato poleg nove strategije za enotni trg pripravlja celovit sveženj za poenostavitev za MSP, katerega namen bo ustvariti okolje, ki bo ugodno za njihovo rast in naklonjeno čezmejni trgovini. Vabimo vas, da v postopku posvetovanja izrazite svoje mnenje stališča in predloge.

  Arhivi