Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Dosežki v Zakonu o motornih vozilih

  Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili in Združenje šol vožnje Slovenije sta se aktivno vključevala s pripombami in predlogi v postopku priprave ter sprejemanja novele Zakona o motornih vozilih. V zakonu smo preprečili prenehanje veljavnosti pooblastil za izvajanje postopkov registracije, ki jih imajo trgovci z motornimi vozili ter preprečili možnost dostopa do informacij o popravilu in vzdrževanju vozila tistim, ki niso registrirani za opravljanje dejavnosti servisiranja motornih vozil. Za šole vožnje smo dosegli odpravo neupravičene prevalitve globe, v višini 5.000€, na šole vožnje.

  Arhiv: Sredstva za razvoj kompetenc starejših zaposlenih

  Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je 15.12.2017 objavil javno povabilo za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc. Javno povabilo je odlična priložnost za začetek prilaganja kadrovske politike posameznega podjetja na demografske spremembe. Spodbude so namenjene vsem podjetjem (mikro, malim, srednjim in velikim gospodarskim družbam) za pripravo strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

  Arhiv: 5 PRAKTIČNIH KORAKOV ZA UGOTAVLJANJE GDPR SKLADNOSTI

  25. maj 2018 je datum, ko boste morali svoje postopke zbiranja, uporabe in hrambe podatkov uskladiti z zahtevami GDPR - Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Vsi ukrepi, ki jih boste za varovanje zasebnosti storili že pred rokom začetka veljavnosti uredbe, bodo pomembno vplivali na zagotovitev skladnosti, znižanje poslovnih tveganj, ureditev zaupanja in zaščito vaše blagovne znamke.

  Arhiv: Status upokojencev z vidika opravljanja dejavnosti in vodenja lastne družbe

  Zbornica računovodskih servisov in Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije sodelujeta na temo problematike statusa upokojencev z vidika opravljanja dejavnosti in vodenja lastne družbe. Veliko naših članov in njihovih strank se v tem obdobju upokojuje. Upokojenci lahko delajo, vendar pod veliko slabšimi pogoji, kljub pridobljeni pravici do pokojnine. Z namenom oblikovanja predlogov za ugodnejše rešitve v zvezi z delom upokojencev vas vabimo, da izpolnite anketo in nam svojim mnenjem in izkušnjo pomagate pri odpravi anomalij, ki so prisotne pri obdavčitvi dela upokojencev in drugih ciljev, ki smo si jih zadali v projektu.

  Arhiv: Objava Aneksa št. 3 KPDTS v Ur. l.št.69 z dne 8.12.2017

  Socialni partnerji, podpisniki Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS), smo 30. novembra 2017 sprejeli Aneks h kolektivni pogodbi, s katerim smo uredili vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo delovnega časa, vključno z omejitvami dela zaposlenih na nedelje in praznike ter določitvijo pogodbenih kazni za kršitelje. Vsebina aneksa ureja vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo delovnega časa – letno neenakomerno razporejanje delovnega časa in začasno razporejanje delovnega časa. Aneks ureja tudi delo ob nedeljah in praznikih ter plačilo zaposlenim za delo na te dneve.

  Arhiv: Strokovno izobraževalni seminar Laboratorijska protetika 2018

  Vabimo vas na 3. bienalno strokovno izobraževanje Laboratorijska protetika 2018 Združenje laboratorijske zobne protetike pri GZS – Podjetniško trgovski zbornici ter Zdravstvena fakulteta v Ljubljani organizirata 3. bienalno strokovno izobraževanje Laboratorijska protetika 2018, ki bo 2. in 3. februarja 2018 na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani.

  Arhiv: Voščilo

  Arhiv: Voščilo

  Ob božičnih praznikih Vam želimo veliko prijetnih uric, v novem letu pa zdravja, sreče ter uspeha. Srčno se zahvaljujemo za Vaše zaupanje in uspešno sodelovanje.

  Arhivi