Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Med socialnimi partnerji je dosežen dogovor o ureditvi delovnega časa zaposlenih v trgovini

  Arhiv: Med socialnimi partnerji je dosežen dogovor o ureditvi delovnega časa zaposlenih v trgovini

  Socialni partnerji, podpisniki Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS), smo 30. novembra 2017 sprejeli Aneks h kolektivni pogodbi, s katerim smo uredili vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo delovnega časa, vključno z omejitvami dela zaposlenih na nedelje in praznike ter določitvijo pogodbenih kazni za kršitelje.

  Arhiv: Sredstva za individualne nastope podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

  Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila Javni razpis za sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018. Sredstva so namenjena za sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018, in sicer zaradi okrepitve njihove mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti njihovega poslovnega sodelovanja s tujimi partnerji. Namen javnega razpisa je tako uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije slovenskih podjetij. V letu 2018 sta predvidena dva roka za oddajo vlog, in sicer: 5. 1. 2018 ter 15. 5. 2018. Drugo odpiranje bo izvedeno le v primeru, da sredstva v okviru prvega odpiranja ne bodo porabljena v celoti.

  Arhiv: Poslovanje slovenskih podjetij v Avstriji

  Obveščamo vas, da bo dne 13. 12. 2017 na Brdu pri Kranju potekal 4. Skupni odbor Slovenije-Štajerska, kjer bo na omizju III – gospodarstvo, obravnavana tudi aktualna problematika poslovanja slovenskih podjetij v Avstriji. Dogodek bo priložnost, da pristojni z MGRT avstrijski strani neposredno predstavijo aktualno problematiko naših podjetij. V zvezi s tem moramo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo sporočiti, s kakšnimi težavami se podjetja srečujejo pri poslovanju v Avstriji. Primere za vključitev v nabor trenutno najbolj aktualnih težav s katerimi se podjetja srečujejo pri poslovanju v Avstriji nam lahko sporočite najkasneje do 5. 12. 2017 na naslov ptz@gzs.si.

  Arhiv: Predvidene spremembe pri sklepanju pogodb za prodajo blaga na daljavo

  Evropska komisija je objavila spremenjeni predlog prvotne Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb o spletni in drugi prodaji blaga na daljavo. Vse člane, ki izvajate spletno ali drugo prodajo blaga na daljavo pozivamo, da izrazite svoje mnenje v zvezi predlogom spremembe, da ga bomo lahko posredovali pristojnim, da ga vključijo v uradno stališče Republike Slovenije.

  Arhiv: Brezplačno na sejem IMM Cologne

  Arhiv: Brezplačno na sejem IMM Cologne

  Vabljeni na sejem pohištva in notranje opreme imm Cologne 2018, ki bo potekal v času od 15. do 21. januarja 2018. Preko mednarodnega združenja trgovskih agentov IUCAB vam nudimo priložnost, da se sejma udeležite brezplačno. Ob tej priložnosti Nemško združenje trgovskih agentov CDH našim članom nudi tudi možnost, da razdeli vaše promocijske materiale in vam priskrbi informacije o ponudbah podjetij, ki iščejo trgovske agente.

  Arhiv: Načrt uravnavanja reguliranih cen za leti 2017 in 2018

  Vlada pri vodenju ekonomskih politik spremlja tudi zagotavljanje stabilnosti cen. S svojimi politikami tako neposredno in posredno oblikuje makroekonomsko okolje, ki srednjeročno zagotavlja, da rast cen v Sloveniji ne odstopa od povprečne rasti cen na evrskem območju za več, kakor izhaja iz morebitnih razlik v višji gospodarski rasti in produktivnosti in ob tem upošteva tudi morebitna večja odstopanja cen od ravnotežnih nivojev, ki izhajajo iz preteklih gibanj. Za zagotavljanje stabilnega cenovnega okolja tudi v letih 2017 in 2018 bo Vlada RS zagotovila, da se ohrani makroekonomsko vzdržna rast cen, za katere veljajo različne oblike regulacije. Načrt uravnavanja reguliranih cen za leti 2017 in 2018 podaja pregled cen, ki zlasti zaradi značilnosti tržnega položaja ponudnikov določenih proizvodov in storitev in zagotavljanja storitev v javnem interesu ostajajo pod različnimi oblikami regulacije in njihovih možnih gibanj v prihodnje. S tem ohranja predvidljivo in cenovno stabilno okolje. Pri usklajevanju davčnih obremenitev in taks, bo Vlada RS poleg že sprejete zakonodaje, ki določa potek usklajevanja davčnih stopenj s stopnjami v EU, kot splošno načelo upoštevala, da tudi njihova povišanja ne presežejo ciljne rasti reguliranih cen, razen če gre za uskladitev z direktivami EU. Pri cenah, ki jih ponudniki oblikujejo s soglasjem neodvisnih regulatorjev, Vlada RS pričakuje, da se bodo pri sprejemanju odločitev na področju reguliranih cen upoštevale usmeritve Vlade RS zaradi proučitve njihovega učinka na inflacijo. Objavljamo dokument Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki objavlja NAČRT URAVNAVANJA REGULIRANIH CEN ZA LETI 2017 IN 2018. Z dokumentom obveščamo vse člane o uporabi načrta, da bodo lahko upoštevali njegove usmeritve.

  Arhiv: Posvet "Pomanjkanje kadrov v podjetništvu"

  Na posvetu so podjetniki izpostavili številne probleme s katerimi se soočajo pri iskanju ustreznih kadrov za doseganje zastavljenih ciljev podjetja. Me drugim so opozorili tudi na nujnost zmanjšanja davčnih obremenitev dela ter težave zaradi deregulacije poklica trgovca. Predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izpostavil, da bo potrebno spremeniti tudi razmišljanje delodajalcev, ki pretežno iščejo mlade kadre, saj so tudi starejši delavci koristni in potrebni. Svoje poglede na problematiko so predstavili tudi: direktorica portala Moja zaposlitev, ga. Saša Boštjančič, ki ugotavlja, da se vse bolj uveljavlja pravilo: »Bolj si star, bolj si zaposljiv«. g. Ladislav Rožič pa poudarja, da Slovenija uvaža delavce, ki delajo za borne plače in ne znajo uradnega jezika, zato vidi osnovni problem v prenizkih plačah. Larisa Grizilo je ispostavila, da je zadovoljstvo v podjetju splet več dejavnikov, kot so plača, možnosti za razvoj in odnosi v podjetju.

  Arhiv: 3. Mednarodni sejem sodobnega zdravstva MEDICAL

  Mednarodni sejem sodobnega zdravstva MEDICAL je v svojih prvih dveh ponovitvah dokazal zdravo rast na poslovnem in strokovnem nivoju. Letošnjega sejma se je na 7.500 m2 razstavnih površinah udeležilo 150 razstavljavcev iz 13-ih držav. Obiskalo ga je preko 6.500 zdravstvenih delavcev in tistih, ki skrbijo za svoje in za zdravje bližnjih.

  Arhiv: Sekcija refleksoterapevtov organizira 16. strokovno srečanje

  Sekcija refleksoterapevtov organizira 16. strokovno srečanje Pridružite se nam v petek, 1. decembra 2017 ob 10h, v dvorani A, Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13 v Ljubljani.

  Arhiv: Spodbude za procesne izboljšave podjetij v letu 2017 - 2018

  Arhiv: Spodbude za procesne izboljšave podjetij v letu 2017 - 2018

  SPIRIT Slovenija javna agencija je objavila javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih. Agencija bo sofinancirala operacijo upravičenca glede na doseganje zastavljenih ciljev in upravičenost stroškov, ki so, oziroma bodo nastali in bili plačani do 10.9.2018. Roka za oddajo vlog sta: 7. 12. 2017 in 22. 2. 2018.

  Arhivi