Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Dan trgovskih agentov

  Vljudno vas vabimo, da si četrtek, 12.septembra 2019, rezervirate za Dan trgovskih agentov! Pridružite se nam na 52. mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti v Celju – MOS, kjer vam bo na voljo bogat strokovni program ter številne priložnosti za razvoj in nadgradnjo vaših poslovnih aktivnosti. Na strokovnem delu srečanja Združenja trgovskih agentov Slovenije (ZTAS), ki deluje v okviru GZS – Podjetniško trgovske zbornice, vam bomo predstavili dve zanimivi vsebini, ki vam bosta lahko v pomoč pri vašem delovanju in poslovnih aktivnostih.: dr. Andrej Friedl, svetovalec generalne direktorice GZS, bo predstavil temo »Na kaj morajo biti podjetja pozorna pri dobavnih klavzulah?« mag. Eva Žontar, ki na GZS pokriva področje Javnih listin, pa bo predstavila dokument ATA CARNET – »Kako enostavno in hitro čez mejo?«

  Arhiv: Brezplačno uvajanje poslovne odličnosti v podjetja

  Z namenom dviga kakovosti in uvajanja kakovosti v mikro, malih in srednjih podjetjih, Slovensko združenje za kakovost in odličnost SZKO in Javna agencija Spirit Slovenija vabita na brezplačno usposabljanje s področja uvajanja poslovne odličnosti v podjetja.

  Arhiv: Delodajalci za usposabljanje brezposelnih upravičeni do višjih stroškov

  Zavod RS za zaposlovanje je objavil spremembe pri štirih aktualnih javnih povabilih: usposabljanje na delovnem mestu, usposabljanje na delovnem mestu - mladi, usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito in delovni preizkus. S spremembami: - se je zvišal znesek upravičenih stroškov za delodajalca, ki usposablja brezposelno osebo na delovnem mestu: dosedanjih 370 EUR za 2-mesečno usposabljanje se spremeni v 526 EUR, 493 EUR za 3-mesečno usposabljanje pa v 732 EUR; - se v programa UDM in UDM – mladi lahko vključijo tudi brezposelni takoj po prijavi pri zavodu; - usposabljanja na delovnem mestu trajajo enotno 3 mesece, izjemoma, če gre za enostavna delovna mesta, pa dva meseca; - se je povečal znesek sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnih povabil UDM osebe z mednarodno zaščito in za DP.

  Arhiv: Spodbude za mednarodne raziskovalno - razvojne projekte

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019 katerega sredstva so namenjena za kritje stroškov za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta (stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški potovanj, stroški uporabe osnovnih sredstev, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, stroški svetovanja, investicije v neopredmetena osnovna sredstva in posredni stroški). Prijave lahko oddate najkasneje do 16. 12. 2019 do 23.59 ure.

  Arhiv: Nova pojasnila FURS: bonitete in dohodek iz delovnega razmerja

  FURS je na spletni strani objavila dopolnjena pojasnila glede vrednotenja bonitete za električna vozila in s tem v zvezi glede povračila stroška električne energije delavcu, ki se nanaša na službeno vozilo ter povračila stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (povračil stroškov prevoza na in iz dela, stroškov prehrane delavca...).

  Arhiv: Semenski kapital za inovativna podjetja

  Arhiv: Semenski kapital za inovativna podjetja

  Slovenski podjetniški sklad mladim inovativnim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla ponuja semenski kapital za hitro rast na trgu! Sredstva so namenjena za zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko odstopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

  Arhivi