Zapri

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Družinska podjetja v Sloveniji zaposlujejo kar 70 % delovne sile

  V sodelovanju Ernst&Young, Ekonomske fakultete v Ljubljani in GZS-Podjetniško trgovske zbornice je bila dne 7.12.2015 izvedena konferenca DRUŽINSKO PODJETNIŠTVO Z EY SLOVENIJA. EY Slovenija in Ekonomska fakulteta, Katedra za podjetništvo, v Ljubljani sta predstavila izsledke raziskave Značilnosti družinskega podjetništva v Sloveniji 2015. EY Slovenija je ob tem že tradicionalnem dogodku izpostavil 10 najboljših praks družinskega podjetništva ter pravkar izdano knjigo o družinskem podjetništvu v Sloveniji.

  Slovenska družinska podjetja prispevajo kar 67 % dodane vrednosti slovenskih podjetij.  »Odgovor, kaj žene slovensko gospodarstvo, je zato jasen: družinsko podjetništvo,« je ob predstavitvi izsledkov raziskave poudaril dr. Boštjan Antončič iz Ekonomske fakultete.

  Po velikosti so večinoma (94,7 %) mikro in majhna podjetja z manj kot 50 zaposlenimi, zaposlujejo pa kar 70 %  delovno aktivnega prebivalstva. Več kot polovico (57,5 %) slovenskih družinskih podjetij vodi prva generacija. »Na uspeh družinskega podjetja najpomembneje vplivajo uspeh in upravljanje podjetij, značilnosti vodstvenih kadrov v  družinskih podjetij, prenos na naslednjo generacijo, družbena odgovornost, humanitarne in trajnostno-razvojne dejavnosti ter finančne in davčne zadeve,« je raziskavo komentiral Janez Uranič, direktor podjetja EY Slovenija, ki je letos že drugič izdalo slovensko in angleško knjigo s predstavitvijo 10 družinskih podjetij.

   Izziv: prenos podjetij na naslednjo generacijo

  »Okrog 35 % Fortune 500 podjetij je v lastništvu družine, najsi bodo to majhna podjetja ´mam in očetov´, pa vse do velikih mednarodnih podjetij, ki so vodilna v svojem sektorju. Družinska podjetja predstavljajo okrog 80 % vseh podjetij v Severni Ameriki. V ZDA družinska podjetja prispevajo 64 % BDP, zagotavljajo okrog 60 % zaposlitev in kreirajo kar okrog 78 %  novih delovnih mest,« je pomen družinskega podjetništva na mednarodni ravni izpostavila dr. Astrid Wimmer, EY Avstrija, in opozorila na ključne dejavnike neuspeha pri nasledstvu: »Razlog za neuspeh je v kar 60 % v pomanjkanju komunikacije in zaupanja znotraj družinskega podjetja, v 25 % zaradi neprimerno pripravljenih naslednikov, v 12 % pa zaradi pomanjkanja definicije poslanstva ali namena družine, ki bi jasno opredelil, kako uporabljati družinsko bogastvo.«

   Trajnostno usmerjeno poslovanje v DNK družinskih podjetij

  »Kot smo pokazali skozi raziskavo, je družinsko podjetje kot oblika lastništva pomemben element trajnostnega gospodarskega razvoja, h kateremu se je v svoji razvojni strategiji zavezala tudi Slovenija. S  to raziskavo smo želeli prispevati k zavedanju o pomembnosti slovenskih družinskih podjetij, hkrati pa osvetliti glavna vprašanja in izzive, s katerimi se soočajo družinska podjetja, kot tudi ponuditi odgovore nanj,« poudarja Mojca Emeršič, vodja projekta družinsko podjetništvo, EY Slovenija.

   Tabela: Vpliv družinskega podjetništva na slovensko gospodarstvo in bistvene značilnosti družinskega podjetništva v Sloveniji

   Družinska podjetja:

  ustvarijo kar 69 % celotne prodaje

  ustvarijo 67 % dodane vrednosti

  zaposlujejo 70 % delovno aktivnega prebivalstva

  vodi prva generacija: 57,5 %

  vodi druga generacija: 37,1 %

  vodi tretja ali mlajša generacija: 5,4 %

  v 83 % člani družine sprejemajo strateške odločitve

  kar 71 % podjetij ima dva ali več članov družine z managerskimi odgovornostmi

  v kar 62 % podjetij sta vključeni dve ali več generacij

  94,7 % so mikro in majhna podjetja z manj kot 50 zaposlenimi

  87,2 % podjetij letno ustvari 4 milijone evrov ali manj

  so stara več kot 20 let – 74,3 %

  Trgovina na debelo: 19,4 %

  Gradbeništvo – 18,8 %

  Proizvodnja industrijskega blaga – 17,3 %

  68 % družinskih podjetij je v večinskem lastništvu njihovih managerjev, ki so člani družine

  39 % managerk in managerjev je starih čez 50 let.

  Ko so podjetja začela poslovati, je imel glavno managersko vlogo pri tem eden od ustanoviteljev (38 %), ali celo edini ustanovitelj (31 %).

   

  Dobre prakse družinskega podjetništva v Sloveniji letos

  V letošnji knjigi Družinsko podjetništvo v Sloveniji je predstavljenih deset podjetij, in sicer: TERMO-TEHNIKA d.o.o., ELVEZ, d.o.o. LUMAR IG d.o.o., HIDEX d.o.o., Don Don d.o.o., LOTRIČ Meroslovje d.o.o., ČOKOLADNI ATELJE DOBNIK, DOBNIK MARINKA S.P., TENZOR d.o.o., B & B, d.o.o., AJM MONTAŽA IN TRGOVINA d.o.o.

   Več o projektu: pisarna@mediade.si, M 040 488 040. Fotografije so vam na voljo preko te povezave, foto: Matjaž Tavčar.

   Več o projektu Družinsko podjetništvo EY Slovenija, celotno raziskavo z izsledki, kot tudi knjigo o Družinskem podjetništvu v slovenski in angleški različici si lahko ogledate in brezplačno prenesete tudi na www.ey.com/druzinskopodjetnistvo.

  PODROBNEJE O RAZISKAVI

  Raziskavo sta letos poleti izvedla EY Slovenija in  Ekonomska fakulteta, katedra za podjetništvo, z namenom opozoriti na pomen družinskega podjetništva v Sloveniji, hkrati pa tudi pokazati njegove značilnosti. Izvedena je bila preko posebne ankete, namenjene vodilnim kadrom in lastnikom,  ki so jo v celoti izpolnili v 360 družinskih podjetjih v Sloveniji. Vzorec sodelujočih podjetij predstavlja vse velikosti slovenskih podjetij:  mikro, mala, srednje kot tudi velikih podjetja. Anketa je bila naslovljena na vodilne v podjetjih. Prav tako je raziskava dopolnjena z informacijami iz finančnih izkazov (bizi.si in AJPES).

   Raziskava osvetljuje pomembna področja, ki jih morajo upoštevati lastniki družinskih podjetij za uspešno delovanje v prihodnosti. Raziskovalni izziv je bil ugotoviti, katere so značilnosti družinskih podjetij v Sloveniji, na različnih področjih: od vodenja in upravljanja podjetij, usmerjenosti na slovenski in tuje trge, soočanja z izzivi pri prenosu podjetij na naslednje generacije, do vloge družinskega podjetništva pri trajnostno usmerjenem delovanju in financiranja ter obvladovanja stroškov.

   Kot ugotavlja v Sloveniji opravljena raziskava, so bistveni faktorji uspešnega prenosa podjetja na naslednjo generacijo:

  • ocena sposobnosti potencialnega družinskega naslednika (63 %),
  • zgodnji začetki prenosa (60 %),
  • ter zagotavljanje kontinuitete poslovnih operacij (50 %). 

  Kot zanimivost lahko izpostavimo, da je managerjem v družinskih podjetjih podjetništvo privzgojeno: pri nekaj več kot polovici managerjev/managerk je bil podjetnik njihov oče (54 %), v slabi četrtini je bila podjetnica mati (24 %).

   Kot je pokazala raziskava, se kar 83 % družinskih podjetij usmerja predvsem v dobrodelne aktivnosti ter podpira družbeno odgovorne aktivnosti znotraj in izven podjetja, pri čemer se osredotočajo na:

  • zmanjševanje revščine (57%)
  • izobraževanje (42%)
  • umetnost in kultura (38%)

   Posebna pozornost finančnim in davčnim vprašanjem

  Financiranje je običajno ključna skrb družinskih in tudi ne-družinskih podjetij. Pomembna vprašanja pri financiranju lahko ocenjujemo s treh vidikov: nadzora, likvidnosti in potrebe po kapitalu. Izsledki slovenske raziskave napotujejo k temu, da družinska podjetja posvetijo poseben premislek temu, kako pazljiva so pri obravnavanju davčnih in drugih finančnih vprašanjih, da ne bi prav na teh področjih ogrozila dolgoročnih načrtov in nadaljevanja družinske tradicije.

   Kaj bi izbrala družinska podjetja kot vir financiranja?

  • lastni dobiček (51 %)
  • bančna posojila (26 %)
  • družinsko financiranje (15,7 %)

   VEČ O PROJEKTU DRUŽINSKO PODJETNIŠTVO EY SLOVENIJA

   EY Slovenija promovira učinek in pomen družinskega podjetništva na različne načine.

  Najpomembnejši so vsakoletni dogodek, na katerem predstavijo najboljših 10 primerov slovenskih družinskih podjetij; natisnjena slovenska in angleška verzija Knjige o družinskem podjetništvu, ter – v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani – že omenjena raziskava o družinskem podjetništvu v Sloveniji.

   Kot se je pokazalo skozi raziskavo, je družinsko podjetje kot oblika lastništva pomemben element trajnostnega gospodarskega razvoja, h kateremu se je v svoji razvojni strategiji zavezala tudi Slovenija. S  to raziskavo so v EY Slovenija ter Ekonomski fakulteti Ljubljana želeli prispevati k zavedanju o pomembnosti slovenskih družinskih podjetij, hkrati pa osvetliti glavna vprašanja in izzive, s katerimi se soočajo družinska podjetja, kot tudi ponuditi odgovore nanje.

   Več o projektu Družinsko podjetništvo EY Slovenija, celotno raziskavo z izsledki, kot tudi knjigo o Družinskem podjetništvu v slovenski in angleški različici si lahko ogledate in brezplačno prenesete na www.ey.com/druzinskopodjetnistvo.

   Organizator projekta Družinsko podjetništvo v Sloveniji je EY Slovenija. Strateški partnerji projekta: Family Business Network (FBN) Adria, GZS - Podjetniško trgovska zbornica in Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. Partner: Mediade.

   O EY Slovenija (prej: Ernst&Young – ime ni več v uporabi)

  EY je vodilno globalno podjetje na področju storitev revizije, davkov in poslovnega svetovanja. Visoko kakovostne storitve in ugotovitve, ki jih posredujemo svojim strankam, vzpostavljajo zaupanje v kapitalske trge in gospodarstva po vsem svetu. EY strokovnjaki, prepoznani kot vodilni v svojih strokah, vodijo delovne skupine, zavezane k celoviti izpolnitvi obvez do vseh EY deležnikov. 150 zaposlenih v Sloveniji in 212.000 zaposlenih po svetu je združenih na podlagi skupnih EY vrednot in predanosti kvaliteti. Sodelujemo pri ustvarjanja boljšega poslovnega okolja za svoje zaposlene, stranke in širšo družbeno skupnost.

  Reportaža

  Fotogalerija

   

  Arhivi