Zapri

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Omejitve pri ponujanju blaga in storitev

  Vlada RS je sprejela Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 in ga objavila v Uradnem listu RS št. 142/21.

  Z odlokom so od 6.9.2021 začasno določeni pogoji prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, pogoji za ustreznost testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) in hitrega antigenskega testa (test HAG), uporaba testa HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 (test HAG za samotestiranje), uporaba zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih, obvezno razkuževanje rok, medosebna razdalja in prezračevanje zaprtih prostorov.

  Odlok kot obveznost za izvajanje dejavnosti predpisuje, da morajo PCT pogoj izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in širjenje okužb s COVID-19 in s tem nevarnost za zdravje oseb, ki delajo v tem okolju ali uporabnikov storitev, in sicer v:
  1. zdravstveni dejavnosti,
  2. dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo in izobraževanjem odraslih,
  3. socialno varstveni dejavnosti,
  4. kulturnih dejavnostih,
  5. dejavnostih verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja pri kolektivnem uresničevanju verske svobode,
  6. dejavnostih ponujanja in prodaje blaga in storitev,
  7. dejavnostih ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
  8. dejavnostih izvajanja strokovnih izobraževanj in usposabljanj,
  9. dejavnostih izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju letalstva in pomorstva v Republiki Sloveniji,
  10. dejavnostih športnih programov, športnih tekmovanj ter športno rekreativnih dejavnostih v zaprtih prostorih,
  11. dejavnostih izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju zasebnega varovanja, varnosti na smučiščih, občinskega redarstva in detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
  12. državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih gospodarskih zavodih in javnih zavodih, ki niso posebej opredeljeni v tem odstavku,
  13. dejavnosti avtotaksi prevozov,
  14. dejavnosti prevozov oseb v zaprtih žičniških napravah,
  15. na deloviščih in na skupnih deloviščih, v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu,

  16. na deloviščih za osebe, ki imajo položaj udeleženca v skladu s področnimi predpisi (npr. za investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca v skladu s predpisom o graditvi objektov),
  17. policisti, občinski redarji in varnostno osebje, ki izvajajo naloge na področju zagotavljanja javnega reda in varnosti,
  18. osebe, ki delajo v zavodih za prestajanje kazni zapora, pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, azilnih domovih, integracijskih hišah,
  19. osebe, ki delajo kot osebni asistenti skladno z zakonom, ki ureja osebno asistenco, in osebe, ki delajo pri izvajalcih programov v podporo družini,
  20. uradne osebe, ki opravljajo nadzor po področnih predpisih (npr. inšpektorji) oziroma tiste, ki izvajajo nadzor nad izvajanjem tega odloka in pooblaščene osebe, ki opravljajo izvršbo.


  PCT pogoj dokazujejo tudi osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti v Republiki Sloveniji iz 1. do vključno 11. točke prvega odstavka 5. člena navedenega odloka. PCT pogoja med drugim ni potrebno izpolnjevati:
  • osebam, ki so mlajše od 12 let,
  • uporabnikom storitev:
  - trgovinske dejavnosti po predpisih, ki urejajo trgovinsko dejavnost,
  - lekarn,
  - bencinskih servisov,
  - bank in zavarovalniških storitev,
  - pošte,
  - dostavne službe in osebnih prevzemov blaga ali hrane,
  - servisnih delavnic, tahografskih delavnic, nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil ter rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga, kjer ni neposrednega stika z izvajalcem dejavnosti.  Ugotavljanje pogojev PCT pri zaposlenih je zelo povezano tudi s področjem GDPR in pravicami delodajalca za pridobitev določenih osebnih podatkov s strani delavca, zato svetujemo, da si ogledate tudi mnenja IP RS povezane s Corono na povezavi: https://www.gzs.si/koronavirus/vsebina/GDPR-v-%C4%8Dasu-Corone


  Fotogalerija

   

  Arhivi