Zapri

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-A)- začetek veljavnosti 7.2.2023

  Obveščamo vas, da je bil dne 6.2.2023 v Uradnem listu RS, št. 15/2023 objavljen Zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-A).

  Spremembe začnejo veljati s 7.2.2023 in se nanašajo na:

  • Jasno določitev razmejitve med upravičenci po ZPGOPEK ter upravičenci po Uredbi o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (UL RS, št. 167/2022 z dne 30.12.2022). Upravičenec po zakonu ne more prejeti pomoči za gospodarstvo za električno energijo, če spada med odjemalce, kot jih določa podzakonski akt, ki določa ceno električne energije za mikro, mala in srednje velika podjetja, za obdobje veljavnosti tega podzakonskega akta. Operaterji morajo posredovati seznam odjemalcev pristojnemu organu in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Seznam odjemalcev vsebuje navedbo firme in matične številke odjemalca. 
  • Rok za posredovanje seznama odjemalcev iz predhodne alineje je vključno 10. februar 2023.
  • Opredelitev pomoči za upravičence po uredbi, ki postanejo upravičeni za pomoč po zakonu po prenehanju uredbe. Predvideno je, da se za te upravičence prvo izplačilo za električno energijo izvede do 30. v mesecu, v katerem postane upravičen tudi do pomoči za električno energijo.
  • Znižanje skupnega zneska pomoči za gospodarstvo vseh upravičencev na 650 mio v primeru, če bo skupni znesek pomoči iz vseh vlog presegal 650 mio.
  • Za podjetja, ki koristijo pomoč preko uredbe, ne veljata začasna ukrepa delnega povračila nadomestila plače zaradi skrajšanega delovnega časa ter delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

   

   

  Fotogalerija

   

  Arhivi