Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Novice


Arhiv: Veliki jesenski živilski seminar, 21. november 2013

V A B I M O   V A S   N A

 

Veliki jesenski živilski seminar ZAKONODAJA IN TRENDI

 četrtek 21. novembra 2013 ob 9. uri

GZS, Dimičeva 13 (dvorana C, 1. nadstropje) Ljubljana.

Seminar prinaša pregled najpomembnejših strateških dokumentov, ki bodo v naslednjem letu krojili delovanje v živilski industriji. Namenjen je vodjem razvoja, kakovosti in tehnologom živilskih podjetij ter drugim iz agroživilske verige, ki potrebujejo konstantno nadgradnjo znanj.

P R O G R A M

8:30–9:00

Registracija

9:00–9:15

Uvodne besede organizatorja

9:15–10:00

Program razvoja podeželja 2014-2020 za proizvodnjo in razvoj
Darko Simončič, MKO

10:00–10:45

Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov
Ana LeMarechal Kolar, MKO

10:45 –11:15

Spremembe v sistemu javnih naročil
Matjaž Kočar, MKO

11:15 – 11:45

Prehrana in telesna dejavnost za zdravje - strategija
Dr. Marjeta Recek, MZ

11:45–12:30

Odmor za malico

12:30–13:00

Zakonodaja, ki se spreminja v letu 2014
Matjaž Guček, UVHVVR

13:00–13:30

Inšpekcijski nadzor vletošnjem letu in plan za 2014
Andreja Bizjak, UVHVVR

 13:30-14:00

Pregled onesnaževal v živilih, za katera se na nivoju Evropske komisije
pripravljajo oz. spreminjajo predpisi
dr. Marko Luci, UVHVVR

14:00–14:20

Odmor za kavo

14:20–14:50

Obrambni sistemi rastlin pri napadu plesni in razvoju mikotoksinov
Alojz Sreš, Bayer CropScience, Razvoj in registracije

14:50–15:20

Novosti na nivoju EU v povezavi z navzkrižno kontaminacijo alergenov
Jana Kolenc Muženič, Žito d.d.

15:20–15:50

Ocena tveganja alkaloidov kristavca v ajdi
dr. Lucija Perharič, IVZ

do 16:00

Razprava in zaključek

Na seminar se prijavite s prijavo na elektronsko prijavnico, na dnu dokumenta.

K o t i z a c i j a:
260,00€ z DDV za nečlane
182,00€ z DDV – vključuje 30 % popusta za člane GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij

V ceno je vključeno gradivo in pogostitev med odmori.

P l a č i l o:
Kotizacijo pred izvedbo seminarja nakažite na poslovni račun GZS, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, odprt pri NLB D.D., TRR št. 02924-0017841495 sklic 2150-5120.

P a r k i r a n j e: Parkirate lahko v 1. kleti GZS, do zasedenosti parkirnih mest.

Dodatne informacije: Petja Orehek (T: 01 58 98 294).

 

Zahvaljujemo se sponzorjem dogodka!

 

 

 

 

 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.