Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Novice


Lansiranje publikacije Zaveza odgovornosti 2023

GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je izdala publikacijo z naslovom »Zaveza odgovornosti 2023 – poročilo o napredku«, kjer je predstavljen napredek sektorja brezalkoholnih pijač, sektorja mlekarstva in sektorja pekarstva na področju zavez odgovornosti v letu 2022.

5. Slovenski sadjarski kongres

Sadjarstvo se vedno znova ukvarja z novimi izzivi na katere mora primerno odreagirati, zato je letošnja tema 5. Slovenskega sadjarskega kongresa z mednarodno udeležbo bila prav Novi izzivi v sadjarstvu. Sadjarstvo se je v zadnjem obdobju znašlo v nezavidljivem položaju zaradi naravnih nesreč kot so pozebe, toče in suše na eni, ter neugodnih ekonomskih razmer na drugi strani. V številnih predstavitvah so predavatelji predstavili stanje v slovenskem sadjarstvu, usmeritve in ukrepe pomoči za sadjarje, strokovne nasvete glede pridelave posameznih sadnih vrst, precizno sadjarstvo, zaščito in varstvo sadnih vrst, vplive podnebnih sprememb na sadne vrste in druge strokovne vsebine. Kongres je zaključila okrogla miza na temo samooskrbe s sadjem v Sloveniji. Kongres sta 17. in 18. januarja 2024 v Krškem organizirala Biotehniška fakulteta UL in Slovensko sadjarsko društvo.

15. Informativa, sejem izobraževanja in poklicev

Celovite informacije o izobraževalnih, poklicnih in zaposlitvenih priložnostih za mlade doma in po svetu na enem mestu ponuja sejem Informativa, ki je potekal 19. in 20. januarja 2024 v Ljubljani. Informativa poteka tik pred uradnimi informativnimi dnevi, na enem mestu pa predstavi srednješolske, visokošolske, višje strokovne, dodiplomske in podiplomske študijske programe, mednarodne izmenjave, poklice, prekvalifikacije, obštudijske dejavnosti in drugo. Vzporedno je potekal tudi zaposlitveni sejem za mlade Moja prva zaposlitev. Na njem so se letos predstavila tudi živilska podjetja, skupaj 5 podjetij, naših članov: Don-don, Incom Ljubljanske mlekarne, Radenska in Žito. Podjetja so na stojnici predstavljala poklice, ki jih potrebujejo v njihovih procesih in svoje živilske dobrote, ki jih je bilo mogoče tudi poskusiti. Podjetja s to aktivnostjo promovirajo poklice v živilstvu, predstavljajo zaposlovalce v panoge in nenazadnje svoje blagovne znamke ter znamke delodajalcev. Gre za skupno aktivnost Odbora za razvoj človeških virov, ki deluje v okviru GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij.

Komisija Državnega sveta o popisu cen košarice osnovnih skupin živil

Popis cen košarice osnovnih skupin živil je bila ena od dveh tem 7. seje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega sveta RS. Državni svetniki so se seznanili z razlogi za nadaljevanje projekta fizičnega popisovanja cen košarice osnovnih skupin živil tudi v letu 2024. Komisija meni, da je neupravičeno nadaljevanje projekta fizičnega popisovanja cen košarice osnovnih skupin živil v letu 2024, saj na ta način pridobljene cene niso pokazale realne slike na trgu. Potrošniki živil po cenah, navedenih v košarici, ne morejo kupiti. Komisija je zato predlagala, da se projekt ukine. Sredstva naj se raje namenijo za spodbujanje lastne kmetijske proizvodnje in višanje samooskrbe in s tem zagotavljanje prehranske varnosti znotraj države.

Komisija Državnega sveta o popisu cen košarice osnovnih skupin živil

Popis cen košarice osnovnih skupin živil je bila ena od dveh tem 7. seje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega sveta RS. Državni svetniki so se seznanili z razlogi za nadaljevanje projekta fizičnega popisovanja cen košarice osnovnih skupin živil tudi v letu 2024. Komisija meni, da je neupravičeno nadaljevanje projekta fizičnega popisovanja cen košarice osnovnih skupin živil v letu 2024, saj na ta način pridobljene cene niso pokazale realne slike na trgu. Potrošniki živil po cenah, navedenih v košarici, ne morejo kupiti. Komisija je zato predlagala, da se projekt ukine. Sredstva naj se raje namenijo za spodbujanje lastne kmetijske proizvodnje in višanje samooskrbe in s tem zagotavljanje prehranske varnosti znotraj države.

Delavnica o oceni tveganja, december 2023

Delavnica o oceni tveganja, maj 2023

Kampanja za kakovostnejši probiotik

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.