Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Novice


Arhiv: SE SREČUJETE Z IZZIVI NA PODROČJU MEHATRONIKE, KAKOVOSTI, VARNOSTI IN OZNAČEVANJA ŽIVIL«? IZKORISTITE ORODJA IN AKTIVNOSTI PROJEKTA I-CON

Vsako majhno ali srednje veliko agroživilsko podjetje (pa tudi veliko) se srečuje z različnimi izzivi na področju strojev, procesov, priprave nove embalaže, označevanje, s težavami na področju zagotavljanja varnosti in kakovosti živil. Mala in srednje velika podjetja se v ta namen velikokrat obračajo na zunanje ponudnike rešitev, kar pa lahko predstavlja velik časovni in finančni zalogaj. V okviru projekta I-CON smo se tako odločili, da vam pri teh izzivih pomagamo.

Arhiv: Svetovni dan jabolk - 21. oktober

21. oktobra vsako leto obeležujemo Svetovni dan jabolk, katerega zgodovina sega v leto 1990, ko je britanska organizacija Common Ground podala pobudo za praznovanje tega dne. Namen Svetovnega dneva jabolk je spomniti na pestro paleto različnih sort jabolk, ki smo jih ljudje ustvarili skozi dolgoletno zgodovino žlahtnjenja, ter pomen sadovnjakov za podobo kulturne krajine in ohranjanje biodiverzitete. Jabolko so predstavili tudi kot simbol drugačnosti in enotnosti.

Arhiv: JUBILEJNA 10. ECOTROPHELIA SLOVENIJA – DOKAZ, DA INOVACIJE SLONIJO NA MLADIH

Ljubljana, 15. oktober 2018 – Na Gospodarski zbornici Slovenije je v okviru Kadrovske konference potekala otvoritev razstave ob jubilejni 10. obletnici tekmovanja za študente s področja inovativnosti Ecotrophelia Slovenija. Na otvoritvi razstave se je tik pred odhodom na evropsko tekmovanje Ecotrophelia Europe 2018 v Pariz, predstavila tudi ekipa študentov – avtorjev top inovacije pod imenom MOUSSE-HAVE.

Arhiv: KOMPETENTNI KADRI ZA VEČJO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA AGROŽIVILSTVA

26 agroživilskih podjetij je danes v okviru Kadrovske konference Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS z zaključno konferenco Kompetenčnega centra za kadre na področju agroživilstva - KOC HRANA – uspešno sklenilo dvoletni projekt izobraževanja in usposabljanja kadrov v vključenih podjetjih

Arhiv: Organizacije proizvajalcev za učinkovito verigo preskrbe s hrano

Knjižica služi kot gradivo za konferenco »Prispevek organizacij proizvajalcev k učinkoviti verigi preskrbe s hrano«, v kateri je podana statistika o številu organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v EU. Povzema pa tudi aktualno zakonodajo s področja organizacij proizvajalcev ter izsledke raziskav o sodelovanju proizvajalcev.

Arhiv: Poenostavitev SKP

Predstavitev povzema ključne načrtovane spremembe v prihodnji Skupni kmetijski politiki po letu 2020. Za posamezna področja so na enostaven in razumljiv način prikazane trenutne zahteve SKP ter način poenostavitve teh zahtev v prihajajoči SKP. Glavni cilj SKP po 2020 je v poenostavitvi in prenosu pristojnosti na države članice.

Arhiv: Napredek izvajanja politik zajezitve otroške debelosti

Otroška debelost je eden izmed resnejših izzivov, saj se je v obdobju 40 let število debelih šoloobveznih otrok in mladostnikov povečalo iz 11 milijonov na 124 milijonov. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je zato v septembru objavila poročilo o napredku izvajanja politik na področju prehranjevanja otrok, omejitve trženja in oglaševanja, obdavčitve sladkih pijač, nadzora nad otroško debelostjo, telesne aktivnosti ter šolskega okolja. Namen politik je doseči zastavljene cilje v letu 2025, predvsem na področju znižanja telesne mase otrok, mlajših od pet let, šoloobveznih otrok ter mladostnikov.

Arhiv: Na poti k SKP po letu 2020: primerjava svežnja reform z veljavnimi predpisi

Oddelek za politiko strukturnih in kohezijskih politik je pripravil informativno gradivo za odbor Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja (odbor AGRI). Glavni namen prispevka je olajšati zakonodajno delo poslancev EP v zvezi z naslednjo reformo SKP. Prispevek bi lahko dodatno služil za raziskovanje in razpravo o predlogih skupne kmetijske politike, ki so jih predložili akademiki in zainteresirane strani.

Arhiv: Poročilo o akcijskem načrtu za boj proti protimikrobni odpornosti

Evropski parlament je 13. septembra prejel poročilo o evropskem akcijskem načrtu za boj proti protimikrobni odpornosti, ki ga je Evropska komisija objavila junija 2017. Poročilo opozarja na pomen spodbujanja in uporabe dobrih praks na vseh stopnjah proizvodnje in predelave živilskih proizvodov ter pomen varne in prehransko uravnotežene krme, posebnih strategij za krmo, sestavin krme, formul za krmo in obdelave krme. Poleg tega poročilo poziva Komisijo, naj v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027 dodeli dodatna sredstva, namenjena izključno raziskavam neterapevtskih krmnih nadomestkov za uporabo v živinoreji.

Arhiv: Znanstveni članek o lobiranju proti davku na sladkor

Nekatere države članice EU (Finska, Francija in Madžarska) so kot ukrep za zmanjšanje uživanja sladkih uvedle davek na sladkor. V juliju je bil objavljen članek, pripravljen s strani znanstvenikov iz švedske univerze iz Lunda. V članku je zajeta analiza argumentov in taktik zainteresiranih deležnikov proti uvedbi davka na sladkor. Omenjene so predvsem prakse in mehanizmi lobiranja, ki so bili uporabljeni v razpravi o uvedbi davka na sladkor s strani akterjev EU, ki delujejo na področju prehrane, telesne dejavnosti in zdravja.

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.