Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Novice


Arhiv: Žitna konferenca 2013

  

Žitna veriga je pomemben del prehranske verige. Predstavlja izjemno pomemben del narodnega gospodarstva in nacionalne prehranske varnosti. V njej so neposredno udeleženi številni členi od semenarskih hiš, pridelovalcev, zadrug, predelovalcev in končnih proizvajalcev krmnih izdelkov za prehrano živali in žitnih izdelkov za prehrano ljudi ter drugih posrednih in nujno potrebnih podjetij in panog, ki vstopajo v verigo v različnih fazah pridelave in proizvodnje.

 

Na konferenci so sodelovali priznani slovenski (predstavniki MKO, BF in nekaterih podjetij) in mednarodni strokovnjaki (predstavniki Evropskega združenja za trgovino z žiti, oljnicami in drugimi kmetijskimi surovinami COCERAL in Evropskega združenja proizvajalcev krmil, FEFAC).
Konference se je udeležilo okoli 120 udeležencev, ki so povezani z žiti in oljnicami: predstavniki kmetijskih podjetij, proizvajalci krmil, predstavniki mlinarskih in pekarskih podjetij, kmetijskih zadrug, semenarskih hiš, pristojnih ministrstev in ministrskih služb ter drugi zainteresirani partnerji v žitni verigi.

 

Program konference:  P R O G R A M

Oglejte si kratko reportažo s konference: R E P O R T A Ž A

Predstavitve:

dr. Teresa Babuscio
Marcel Combot
Julien Taieb
dr. Borut Bohanec
dr. Primož Titan
dr. Valentina Španić
Alojz Sreš
Renata Fras Peterlin
Arnoud Bouxin
Marjeta Bizjak

 

 Zahvaljujemo se glavnemu pokrovitelju in ostalim pokroviteljem, da so omogočili izvedbo konference!

 

 G L A V N I  P O K R O V I T E L J  K O N F E R E N C E

POKROVITELJI

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.