Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Novice


Arhiv: Kodeks dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi

Na sejmu AGRA 2011 v Gornji Radgoni je bil po skoraj enoletnem intenzivnem usklajevanju podpisan »Kodeks dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi«.

Namen kodeksa je ureditev razmer v verigi preskrbe s hrano, pri katerem je treba upoštevati interese vseh členov v verigi. Kodeks je prostovoljna zaveza za vse podpisnike in predstavlja nadstandard medsebojnih odnosov. Skladno s kodeksom podpisniki sami vzpostavijo sistem pravil obnašanja znotraj verige.

Podpisniki kodeksa so se uskladili o končni ali »neto-neto ceni«, spoštovanju zakonsko določenih plačilnih rokov, spreminjanju naročil v razumnem roku, nespreminjanju pogodb z enostranskimi aneksi in zaračunavanju dejanskih izvedenih storitev.

Delovne skupine med deležniki bodo še naprej delovale v smeri izboljšanja delovanja verige. Za nadzor nad izvajanjem samega Kodeksa pa bo v kratkem ustanovljen tudi Odbor, katerega bodo sestavljali predstavniki podpisnikov.

V kolikor imate konkretne predloge o boljšem delovanju agroživilske verige, nas prosim o tem obvestite na e-mail: tatjana.zagorc@gzs.si

Pri tem poudarjamo, da je potrebno delovati na izboljšanju odnosov v verigi (kmet – živilska predelava – trgovina) naprej in nazaj.

Kodeks dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi

Fotogalerija





 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.