Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Novice


Arhiv: Žitna konferenca 2016

Na GZS-Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij 23. novembra smo organizirali

Žitno konferenco 2016

na kateri smo govorili o aktualni problematiki žitnega sektorja.

Konferenca je bila namenjena vsem, ki so povezani z žiti - kmetijskim podjetjem, proizvajalcem krmil, mlinarskim in pekarskim podjetjem, kmetijskim zadrugam, semenarskim hišam, predstavnikom pristojnih ministrstev, inšpektorjem in ostalim partnerjem v žitni verigi.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Lepo vabljeni! 

PROGRAM KONFERENCE

8:15–9:00

REGISTRACIJA in ZAJTRK SPONZORJA

9:00–9:15

Uvodne besede organizatorja
dr. Tatjana zagorc, direktorica GZS - ZKŽP

Nagovor mag. Tanja Strniša
državna sekretarka, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

9:15–9:45

Slovenska žitna veriga kot izziv
prof. dr. Aleš Kuhar, Biotehniška fakulteta

9:45–10:15

Stanje na trgu z žiti v Sloveniji
Marjeta Bizjak, MKGP

10:15–10:45

Vloga proizvodnje krmil v živinoreji EU
Nina Barbara Križnik, GZS - ZKŽP

10:45-11:15

Energijska učinkovitost in energetski pregledi v žitnem sektorju

mag. Bogomil Kandus, Enekom d.o.o.

11:15–12:15

KOSILO

12:15–12:30

Produktivnost sort pšenice
Andrej Zemljič, KIS

12:30–12:45

Aktualno na področju FFS
Renata Fras Peterlin, Biotehniška fakulteta

12:45–14:15

Okrogla miza 

"Izzivi sodobne pridelave žit na področju semenarstva, fitofarmacevstkih sredstev, sodobnih tehnologij in analitie"

 

sodelujejo: Aleš Šabeder, Semenarna d.d., Simon Grmovšek, Agrosaat d.o.o., dr. Andrej Simončič, KIS, Joži Cvelbar, MKGP, Branko Virag, Skupina Panvita, predstavnik kmetov (TBC)

15:30

Zaključek konference


Dodatne informacije: mag. Jana Ramuš, T: 01/5898-250

Sponzorji dogodka:

  

8:30–9:00

REGISTRACIJA

9:00–9:15

Uvodne besede

9:15–9:45

Umeščenost žitnega sektorja v PRP 2014-2020 in možnosti investicij
Tadeja Kvas Majer, MKGPS

9:45–10:15

tanje na trgu z žiti v Sloveniji
Marjeta Bizjak, MKGP

10:15–11:00

Cenovna upravljanja pri nabavi žit in oljnic
Jaime Nolan Miralles, FCStone

11:00-11:30

ODMOR

11:30–11:45

Nagovor mag. Dejana Židana, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

11:45–12:15

Pregled evropskih aktivnosti in odločitev glede GSO
Pavel Musil, FEFAC

12:15–12:45

Tla Slovenije, raba in varovanje
prof. em. dr. Franc Lobnik, Biotehniška fakulteta 

12:45–14:00

KOSILO

14:00-14:30

Aktualna dogajanja v žitno-pekarski verigi v Sloveniji
dr. Aleš KuharBiotehniška fakulteta

14:30–15:30

Okrogla miza z naslovom "Izzivi v žitni verigi" 

povezuje: Marjeta Šoštarič

sodelujejo:  Janez Bojc, Skupina Žito

                         Branko Virag, Skupina Panvita

                         Danilo Rihtarič, KZ Radgona

                        Simon Grmovšek, Agrosaat

                        Danilo Kobal, Mlinotest

15:30

Zaključek konference

Dodatne informacije: mag. Jana Ramuš, T: 01/5898-250

8:30–9:00

REGISTRACIJA

9:00–9:15

Uvodne besede

9:15–9:45

Umeščenost žitnega sektorja v PRP 2014-2020 in možnosti investicij
Tadeja Kvas Majer, MKGPS

9:45–10:15

tanje na trgu z žiti v Sloveniji
Marjeta Bizjak, MKGP

10:15–11:00

Cenovna upravljanja pri nabavi žit in oljnic
Jaime Nolan Miralles, FCStone

11:00-11:30

ODMOR

11:30–11:45

Nagovor mag. Dejana Židana, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

11:45–12:15

Pregled evropskih aktivnosti in odločitev glede GSO
Pavel Musil, FEFAC

12:15–12:45

Tla Slovenije, raba in varovanje
prof. em. dr. Franc Lobnik, Biotehniška fakulteta 

12:45–14:00

KOSILO

14:00-14:30

Aktualna dogajanja v žitno-pekarski verigi v Sloveniji
dr. Aleš KuharBiotehniška fakulteta

14:30–15:30

Okrogla miza z naslovom "Izzivi v žitni verigi" 

povezuje: Marjeta Šoštarič

sodelujejo:  Janez Bojc, Skupina Žito

                         Branko Virag, Skupina Panvita

                         Danilo Rihtarič, KZ Radgona

                        Simon Grmovšek, Agrosaat

                        Danilo Kobal, Mlinotest

15:30

Zaključek konference

Dodatne informacije: mag. Jana Ramuš, T: 01/5898-250

8:30–9:00

REGISTRACIJA

9:00–9:15

Uvodne besede

9:15–9:45

Umeščenost žitnega sektorja v PRP 2014-2020 in možnosti investicij
Tadeja Kvas Majer, MKGPS

9:45–10:15

tanje na trgu z žiti v Sloveniji
Marjeta Bizjak, MKGP

10:15–11:00

Cenovna upravljanja pri nabavi žit in oljnic
Jaime Nolan Miralles, FCStone

11:00-11:30

ODMOR

11:30–11:45

Nagovor mag. Dejana Židana, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

11:45–12:15

Pregled evropskih aktivnosti in odločitev glede GSO
Pavel Musil, FEFAC

12:15–12:45

Tla Slovenije, raba in varovanje
prof. em. dr. Franc Lobnik, Biotehniška fakulteta 

12:45–14:00

KOSILO

14:00-14:30

Aktualna dogajanja v žitno-pekarski verigi v Sloveniji
dr. Aleš KuharBiotehniška fakulteta

14:30–15:30

Okrogla miza z naslovom "Izzivi v žitni verigi" 

povezuje: Marjeta Šoštarič

sodelujejo:  Janez Bojc, Skupina Žito

                         Branko Virag, Skupina Panvita

                         Danilo Rihtarič, KZ Radgona

                        Simon Grmovšek, Agrosaat

                        Danilo Kobal, Mlinotest

15:30

Zaključek konference

Dodatne informacije: mag. Jana Ramuš, T: 01/5898-250

Fotogalerija

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.