Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Novice


Arhiv: KATALOG ŽIVIL ZA JAVNO NAROČANJE


Zbornica kmetijskih in živilskih podjetjih pri Gospodarski zbornici Slovenije je v mesecu novembru dodelila vsem javnim zavodom (osnovnim šolam, vrtcem, bolnišnicam, socialno-varstvenim zavodom, itd.) v Sloveniji brezplačen dostop do spletne aplikacije Katalog živil za javno naročanje na spletni povezavi www.katalogzivil.si. Aplikacija omogoča hitro analizo domače ponudbe, ki se dnevno dopolnjuje. Javnim zavodom bo prihranila ogromno časa in stroškov pri pripravi popisa potrebnih živil z oblikovanjem sklopov za javno naročilo ter izvedbo povpraševanja za izločene sklope.

Vsak javni zavod v skladu z Zakonom o javnem naročanju-3 pripravlja svojo analizo trga. Glede na spremljanje javnih naročil je bilo ugotovljeno, da javni zavodi sedaj v večini ne poznajo trga ali nepravilno pojmujejo živila ter neustrezno oblikujejo sklope. Posledica tega so nekvalitetno pripravljena javna naročila, ki onemogočajo prijavo ponudnikom ali jih postavljajo v nekonkurenčen položaj. Priprava javnih naročil je otežena tudi zaradi velikih razlik med javnimi zavodi  porabljenih količinah živil, izobrazbi kadra, ki pripravlja javno naročilo,  normativih za kader, ki vodi prehrano, najemu pravne pomoči itd.

Zaradi vseh teh dejavnikov smo na Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij izdelali spletni Katalog živil za javno naročanje, ki bo javnim zavodom omogočil pravilno poimenovanje živil in oblikovanje sklopov za izvedbo javnega naročila ter pošiljanje povpraševanja neposredno ponudnikom za izjemo v višini 20 % vrednosti razpisa. Katalog vsebuje širok nabor živil, zato je zaradi večje preglednosti nabor strukturiran v kategorije in podkategorije in tipe. Kot dodatna funkcija aplikacije je tudi zemljevid preko katerega se lahko išče ponudbo po posamezni kategoriji, podkategoriji ali tipu živila. V  kasnejši fazi naročanja Katalog omogoča izpis šifer za naročanje, EAN kod, hranilnih vrednosti, alergenov,  certifikatov.

 

Konec meseca oktobra 2017 je 15 naključno izbranih javnih zavodov je pričelo s testiranjem aplikacije. Rezultati testiranja so pokazali, da je aplikacija uporabnikom prijazna, saj so brez dodatnih navodil lahko izdelali popis živil z oblikovanjem sklopov za javno naročilo in izvedbo povpraševanja za izločene sklope. 23. novembra 2017 je preko 780 javnih zavodov prejelo brezplačno unikatno aktivacijsko kodo za dostop.

Zadnja dva meseca so potekale predstavitve ministrstvom in ostalim organizacijam, ki so z različnih vidikov odgovorna za javno naročanje živil. Z vsebino Kataloga so se tako seznanili  predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za izobraževanja, znanost in šport,  Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

Na povabilo javnih zavodov so bile izvedene tudi predstavitve Kataloga na regijskih in nacionalnih aktivih ravnateljev in organizatorjev prehrane v osnovnih šolah, vrtcih in socialno varstvenih zavodih. 

Že z snovanjem aplikacije je bil izdelan načrt vzdrževanja, ki vključujejo stalno podporo ponudnikom, javnim zavodom, strokovno nadgradnjo baze skladno s spremembami področne zakonodaje in stanja na trgu. Sama aplikacija pa navsezadnje omogoča, da se ponudba in povpraševanje »srečata«, torej se ponudba prilagodi povpraševanju in obratno.

Načrtuje se tudi povezava z nekaterimi obstoječimi aplikacijami, ki jih že uporabljajo javni zavodih, npr. spremljanje realizacije pogodb, knjigovodstvo, uporaba receptur in priprava jedilnikov.

 

Več o Katalogu živil za javno naročanje na:

spletni strani: https://www.katalogzivil.si

e-mail: katalogzivil@gzs.si

Obrazec za vpis ponudnikov v katalog:

prijava ponudnika

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.