Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Novice


Arhiv: POSLOVANJE KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PODJETIJ V LETU 2017

»Slovenska kmetijska in živilska podjetja že nekaj let veliko pozornosti namenjajo prepoznavnosti svojih izdelkov tako doma kot v tujini. Dokazala so, da so slovenski kmetijski in živilski izdelki kakovostni in inovativni ter vredni zaupanja. Povpraševanje po slovenskih agroživilskih izdelkih se zato ne povečuje zgolj doma, po njih povprašujejo tudi potrošniki zunaj naših meja, na kar nakazuje tudi zavidljiva izvozna statistika. Poleg odličnih rezultatov na tujem trgu raste tudi dodana vrednost, produktivnost dela ter število zaposlenih«, je povedala direktorica GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij dr. Tatjana Zagorc

 

V letu 2017 je bilo registrirano 301 kmetijsko podjetje. Ta podjetja so skupno zaposlovala 1.808 ljudi, kar je več kot polovica vseh zaposlenih v celotnem kmetijstvu. Kmetijska podjetja so v 2017 ustvarila 59 milijonov evrov dodane vrednosti, 177 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje ter 22 milijonov čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu, kar je 12,5 % celotne prodaje. Spomladanska pozeba v letu 2017 je močno prizadela kmetijska podjetja, ki se ukvarjajo z gojenjem trajnih nasadov. Izpada dohodka ni bilo mogoče nadomestiti, zato je izguba le-teh vplivala na celoten kmetijski sektor, kjer izguba znaša 2 milijona evrov.

 

V dejavnosti Proizvodnja živil in Proizvodnja pijač je bilo v letu 2017 registriranih 733 podjetij. V teh podjetjih je bilo zaposlenih 13.683 ljudi, kar je 2,4 % vseh zaposlenih v slovenskih podjetjih. Največ zaposlenih (4.438) je bilo v letu 2017 v pekarskih podjetjih.  Podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo  živil in pijač, so ustvarila 500 milijonov evrov dodane vrednosti, 2,1 milijardi evrov čistih prihodkov od prodaje, od tega 600 milijonov evrov na tujih trgih, kar znaša 27,8 % celotne prodaje. Podjetja iz živilskopredelovalne industrije so v letu 2017 ustvarila 81 milijonov evrov dobička.

 

Izvozna dejavnost slovenskih kmetijskih in živilskih podjetij že nekaj let narašča. V letu 2017 je vrednost izvoza slovenskih agroživilskih izdelkov znašala 1,3 milijarde evrov, na GZS-Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pa si ob lastnih ali s strani vlade podprtih izhodnih delegacijah, prizadevajo za dvig te številke tudi v prihodnje.

 

Po končani predstavitvi obeh panog so direktorji, ki so tudi predsedniki sekcij na GZS-Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, predstavili aktualne tematike štirih sektorjev.

 

Branko Virag, član uprave podjetja Panvita d.d., predsednik Združenja kmetijskih podjetij, je spregovoril o razmerah v panogi kmetijstva: »Leto 2017 je bilo za sektor kmetijstva polno izzivov. V aprilu nas je prizadela že druga zaporedna spomladanska pozeba, kar je imelo močne negativne posledice na kmetijsko proizvodnjo. To se odraža tudi v statistiki podjetij v kmetijstvu, ki so letos, po dveh letih poslovanja z dobičkom, naredila 2 milijonsko izgubo. Žalosti nas, da tudi prihodnja Skupna kmetijska politika po letu 2020 preferira manj konkurenčne, manjše pridelovalce. Ker naj bi bila SKP tudi bolj fleksibilna za vsako državo članico, si želimo in upamo, da bodo organi odločanja prepoznali pomembnost kmetijskih podjetij za samooskrbo Slovenije 

 

 

Boštjan Kozole, direktor podjetja Evrosad d.o.o., predsednik Sekcije za Sadjarstvo, je izpostavil aktualne problematike v sadjarstvu: »Za Sektorjem sadjarstva je izjemno težko obdobje. Že drugo leto zapored nas je prizadela spomladanska pozeba, ki je še dodatno poslabšala konkurenčnost panoge. Pozeba je prizadela celotno Evropo, vendar se v Sloveniji srečujemo z najhujšimi posledicami. Za pomoč sektorju je resorno ministrstvo sprejelo vrsto ukrepov, kot najpomembnejšega velja izpostaviti zakon o odpravi posledic pozebe. Pomemben mejnik pa je tudi uvedba občasnega/začasnega dela v kmetijstvu, ki je urejeno v Zakonu o kmetijstvu. Izpostaviti pa je potrebno tudi Specifikacijo Izbrana kakovost za sadje. V zadnjih tednih je potekalo že kar nekaj certificiranj, promocija pa se bo pričela izvajati v začetku prihodnjega leta.« 

 

Brigita Vindiš Zelenko, direktorica PC Živa proizvodnja/PC Krmila v podjetju Perutnina Ptuj d.d., predsednica Sekcije proizvajalcev krmil: »V Sekcijo proizvajalcev krmil je vključenih 7 podjetij, ki skupaj predstavljajo 97 % celotne proizvodnje krmil v Sloveniji. Večji del aktivnosti je vezan na usklajevanje novosti v Evropski in nacionalni zakonodaji. Sekcija je tudi član Evropskega združenja FEFAC pri katerem imamo možnost sooblikovanju zakonodajnih predlogov krmne zakonodaje. Velik poudarek dajemo tudi na strokovnem izobraževanju, saj je sektor podvržen neprestanim spremembam zakonodaje in pogostemu inšpekcijskemu nadzoru. Sodelujemo tudi pri oblikovanju beljakovinske strategije z namenom nadomeščanja beljakovinske krme z drugimi alternativnimi viri.«  

 

 

Marko Hren, direktor podjetja Dana d.o.o., predsednik Sekcije proizvajalcev brezalkoholnih in alkoholnih pijač: »Sektor se v zadnjih letih sooča s spremembami v lastništvu podjetij, prihodki sektorja pa so se povečali predvsem na račun izvoza. Trendi v sektorju so predvsem v razvoju lastnih blagovnih znamk, kajti naši izdelki so v primerjavi z evropskimi standardi zelo kvalitetni.  Leto 2017 je zaznamovalo delo na področju koncesij za rabo vode, kjer je Slovenija v nekonkurenčnem položaju. Če proizvajalec v Sloveniji plačuje 4,9-10 €/ m3, pa italijanski proizvajalec le 0,2 €/ m3. Zato apeliram na vse državne organe, da se področje koncesij končno uredi. Kot pozitivno bi izpostavil projekt Zaveze odgovornosti, ki so se izkazale za odličen primer dobre prakse družbene odgovornosti in kažejo rezultate na področju spremenjene sestave živil..« 

 

Konec tedna bodo živilci še enkrat stopili v ospredje. Na svojem 18. Vrhu kmetijskih in živilskih podjetij bodo govorili o gibanjih na trgu dela, o gibanju cen surovin in izdelkov, predstavljena pa bo tudi najnovejša raziskava, ki zajema oceno potrošnje in ključne indikatorje potrošniškega vedenja pri nakupu živil.

 

Več informacij:

Nina Barbara Križnik

T: 01 58 98 293, E: nina.kriznik@gzs.si

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.