Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Novice


Arhiv: KOMPETENTNI KADRI IN APLIKATIVNI PROJEKTI ZA VEČJO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA AGROŽIVILSTVA

Gornja Radgona, 29. avgust 2018 – V okviru sejemskega programa GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP) na sejmu AGRA so se srečali partnerji projekta KOC HRANA in SRIP HRANA. Zaključki obeh srečanj so spodbudni za prihodnje generacije mladih, ki vstopajo v strokovno izobraževanje in s tem na trg dela. Sodelovanje na skupnih razvojno-raziskovalnih projektih pa je ključnega pomena za učinkovito poznavanje obstoječe infrastrukture in izkoristek le-te v smeri povečanja inovacijskega potenciala znotraj kmetijskih in živilskih podjetij.

 KOC HRANA, katerega prijavitelj je Pomurska gospodarska zbornica in GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij v vlogi kadrovskega partnerja, združuje 26 agroživilskih podjetij. Glavni cilj projekta je usposobiti zaposlene in s tem povečevati njihove kompetence za vsakdanje delo. V obdobju 2017-2018 so tako podjetja v različna usposabljanja vključila preko 1.600 zaposlenih. Na dopoldanskem srečanju smo pregledali obstoječe rezultate in določili prioritetne aktivnosti do konca trajanja projekta.

 Na srečanju SRIP HRANA pa so partnerske organizacije in podjetja izpostavili aplikativne raziskovalno-razvojne projekte, ki so predmet sofinanciranja tako s strani različnih ministrstev, kot tudi evropskih skladov. Izpostavljeni so bili projekti vseh fokusnih področij akcijskega načrta strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva. Posebno pozornost so požele iniciative za sodelovanje, ki jih bomo skušali spraviti v prakso v bližnji prihodnosti. Dogodek je še enkrat potrdil, da sta tako agroživilski sektor kot raziskovalna sfera na drugi strani pripravljena sodelovati in to sodelovanje še intenzivirati v prihodnje za razvoj prebojnih inovacij.

 »Veseli smo vsakega projekta in vsake iniciative, ki doprinese k skupnemu razvoju in aktivnostim KOC HRANA in SRIP HRANA. Tudi v prihodnje mora partnerstvo ostati vodilni mediator v procesu razvoja panoge. Tovrstni dogodki pa so odlična priložnost za izmenjavo informacij, povezovanje in sodelovanje«, je po koncu obeh srečanj povzela direktorica GZS-ZKŽP in koordinatorka SRIP HRANA, dr. Tatjana Zagorc.

 ***

Dodatne informacije:

dr. Tatjana Zagorc, GZS-ZKŽP (tatjana.zagorc@gzs.si; 01 58 98 237)

 https://kochrana.gzs.si

www.gzs.si/srip-hrana

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.