Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Novice


Arhiv: Hrana, prehrana in potrošnik iz vidika živilskopredelovalne industrije

Ljubljana, 18.12.2018 – GZS–Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je na novinarski konferenci predstavila poročilo o napredku projekta Zaveza odgovornosti v praksi, z izpostavitvijo aktivnosti sektorja brezalkoholnih pijač in mlekarstva. Poročilo dokazuje, da smo si leta 2015 s sektorjem brezalkoholnih pijač zastavili težak, vendar pomemben cilj, katerega uspešen napredek spremljamo že tretje leto zapored. Tudi sektor mlekarstva ne zaostaja, saj je že v letu 2017 dosegel kar 9 % znižanje dodanega sladkorja v svojih proizvodih v primerjavi z letom poprej. Uspešnost delovanja samoregulative pa potrjuje tudi dejstvo, da aktivnosti s področja izboljšanja sestave živil prehajajo tudi na sektor pekarstva, ki aktivno pripravlja svoje sektorske zaveze in razpravlja o možnostih zmanjšanja vsebnosti soli v izbranih kategorijah pekovskih izdelkov.

 »Z navdušenjem ugotavljam, da je projekt Zaveza odgovornosti zaživel v praksi. Kljub temu, da projekt samoregulative živi znotraj treh sektorjev, pa bo prej ali slej prerasel na celotno živilskopredelovalno panogo, kajti družbena odgovornost podjetij bo še toliko bolj v ospredju v prihodnosti, tudi ko govorimo o okolju, embalaži, trajnostni pridelavi in predelavi živil. Stremimo k temu, da slovenskemu potrošniku s polno odgovornostjo ponujamo varna in kakovostna živila, ki pa imajo tudi dodano vrednost na področju izboljšanja sestave.«, poudarja dr. Tatjana Zagorc, direktorica GZS-ZKŽP.

Med podatki o napredku za leto 2017 sektorja brezalkoholnih pijač izstopajo že drugo leto zapored dosežena 100-odstotna skladnost oglasov v tiskanih medijih in v kinematografih in dosežena 97,6 %-skladnost oglasov na televiziji v času programskih vsebin za otroke (0-14 let) oziroma v času programov, kjer je ta ciljna skupina predstavljala nad 35 % vseh gledalcev. Leto 2017 je zaznamoval tudi upad energijskega iznosa brezalkoholnih pijač in sicer za 2 % glede na predhodno leto, prisotnost podatka o energijski vrednosti pijač na prednji strani embalaže na več kot polovici izdelkov podpisnikov zavez (52 %) in kar 25 izdelkov izboljšane sestave, ki so bili dani na trg v letu 2017.

Napredek sektorja mlekarstva pa je tudi že mogoče zaznati in sicer v vseh kategorijah mlečnih izdelkov (mlečni napitki, mlečni deserti, sadni jogurti, sadne skute, fermentirani mlečni napitki), kjer se je skupno znižala vsebnost dodanega sladkorja za kar 9 %. Pozitiven trend pa se posledično kaže tudi na področju znižanja energijskega iznosa, kjer se je povprečna energijska vrednost (v vseh kategorijah skupaj za 6 %) in energijska vrednost na račun količine dodanega sladkorja (v vseh kategorijah skupaj za 10 %).

Lastne sektorske zaveze aktivno pripravlja tudi sektor pekarstva, ki je že v preteklem letu svoje aktivnosti usmeril v identifikacijo potencialnih področij zavez odgovornosti. Intenzivne razprave potekajo predvsem glede možnosti zmanjšanja vsebnosti soli v izbranih kategorijah pekovskih izdelkov, pa tudi o povečanju uporabe polnozrnate moke v izdelkih, s tem pa tudi na področju izboljšanja ponudbe tovrstnih izdelkov na slovenskem trgu.

Da so v skladu z zavezami odgovornosti podjetja, podpisniki zavez odgovornosti,  razvila že kar nekaj izdelkov izboljšane sestave, pa je bilo mogoče opaziti tudi prek široke ponudbe teh izdelkov, ki so bili razstavljeni na novinarski konferenci.

»Želim izpostaviti, da je projekt Zaveza odgovornosti del družbene odgovornosti živilskih podjetij, ki kaže na njihovo odzivnost in transparentno delovanje na področju javnega zdravja in prehrane. Zaveze odgovornosti odražajo pripravljenost živilskih podjetij, da spremenijo manj dobre prakse v boljše na številnih področjih – oglaševanje, označevanje, promocija zdravega življenjskega sloga, izboljšanje sestave živilskih izdelkov idr. Da je temu tako, se strinjamo tudi predstavniki Odbora za spremljanje implementacije zavez odgovornosti, kjer sedimo predstavniki vseh ključnih ministrstev, saj smo sprosti seznanjeni z načrtom in izvedbo aktivnosti GZS-ZKŽP in njenih članov,« je na dogodku izpostavila mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v vlogi predsedujoče Odboru za spremljanje implementacije zavez odgovornosti pri GZS-ZKŽP.

Potrditev prizadevanj živilskih podjetij in prehod iz sektorskih zavez na celotno živilskopredelovalno industrijo pa je moč opaziti preko izvajanja programa PREŽIVI, ki je bil na GZS-Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij lansiran leta 2017. Program je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano. Projektni partner programa je Nacionalni inštitut za javno zdravje. V okviru programa PREŽIVI potekajo individualna svetovanja podjetjem, poudarek pa je tudi na izobraževanjih za nosilce živilske dejavnosti, kjer razpravljamo o možnostih in načinih izboljšanja sestave živil. Udeleženci izobraževanj so si enotni, da s širjenjem ponudbe živil izboljšane sestave lahko pripomorejo k spreminjanju prehranjevalnih navad prebivalcev Slovenije.

»Pozdravljamo iniciative živilskopredelovalne industrije, ki jih koordinira GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, hkrati pa spremljamo zastavljen program in proizvajalcem želimo ambicioznost pri zastavljenih ciljih glede izboljšanja sestave obstoječih živil na trgu. Podpiramo sodelovanje med deležniki, saj bo samo na tak način možno doseči cilje, ki so opredeljeni v nacionalni strategiji s področja prehrane«, je na novinarski konferenci poudarila predstavnica Ministrstva za zdravje, dr. Marjeta Recek.

*****

Več o projektu Zaveza odgovornosti:

M: zaveza.odgovornosti@gzs.si
W: www.zaveza-odgovornosti.si
FB: www.facebook.com/ZavezaOdgovornosti

 *****

Dodatne informacije:

dr. Petra Medved Djurašinović, vodja projekta
T: 01 58 98 296
E:
petra.medved@gzs.si

Fotogalerija

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.