Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Novice


Arhiv: S 1. januarjem 2019 je sektor sadja zavezan k prispevku za promocijo

Na podlagi objavljenega Naznanila o prejetju sklepa Evropske komisije o združljivosti državne pomoči s Pogodbo o delovanju EU (Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21.12.2018), se s 1.1.2019 začne plačevati prispevek v sektorju sadja za programsko obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2020.

 Za katere sadne vrste se plačuje prispevek?
Prispevek se plača za VSE SADNE VRSTE (koščičarji, pečkarji, jagodičevje, lupinarji, ipd.), ki se pridelujejo v Sloveniji.

 Od česa se plačuje prispevek?
Prispevek v sektorju sadja se plača od:
-  ha kmetijskih površin intenzivnega sadovnjaka (za pridelovalce sadja) in 
- od količine odkupljenega, v RS pridelanega, sadja namenjenega predelavi (za predelovalce sadja).

 POMEMBNO: Zavezanec, ki je v vlogi pridelovalca in predelovalca je dolžan plačati prispevek od ha kmetijskih površin intenzivnega sadovnjaka in od količin predelanega slovenskega sadja.

Zavezanci za plačilo prispevka so:
-              Pridelovalci sadja -  so v vlogi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo sadja v RS; 
-              Predelovalci sadja - so v vlogi kupca in predelujejo v Sloveniji pridelano sadje.

Predelovalci sadja so lahko: 
-              kmetijska gospodarstva, ki opravljajo dopolnilno dejavnost predelave v Sloveniji pridelanega sadja; 
-              predelovalni obrati (fizična ali pravna oseba), ki se ukvarjajo s predelavo v Sloveniji pridelanega sadja.

 Plačevanje prispevka za pridelovalca (nosilca)? 
Višina prispevka za nosilca kmetijskega gospodarstva je 20 €/ha intenzivnega sadovnjaka, ki ga ima v uporabi in se obračuna letno. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) enkrat letno v obdobju od 1.1. do 30.4. posreduje nosilcu kmetijskega gospodarstva odločbo o odmeri prispevka od vseh kmetijskih površin (intenzivnih sadovnjakov) v uporabi za prejšnje koledarsko leto.

 Plačevanje prispevka za predelovalca (kupca)? 
Višina prispevka za predelovalca sadja (kupca) je 1,50 € na tono v Sloveniji pridelanega sadja, ki se ga predela. Predelovalec (kupec), ki opravlja dejavnost proizvodnje živil in pijač iz sadja začnejo sami obračunavati in plačevati prispevek prvi dan naslednjega meseca po objavi naznanila, ki je bilo objavljeno 21.12.2018. To pomeni, da začnejo plačevati prispevek od 1.1.2019 naprej.  Predelovalec (kupec) se pred začetkom plačevanja z obrazcem »IZJAVA« opredeli kako bo časovno plačeval (mesečno ali letno). Prvi prispevek (za mesečne zavezance) mora biti plačan do 20.2. za mesec januar 2019. Prispevek si obračunajo na obrazcu »ZBIRNI OBRAČUN«.

V sektorskih navodilih za plačilo prispevka za zavezance iz sektorja sadja so podrobnejše informacije za plačevanje prispevka. 

 Vse potrebne informacije, navodila, obrazce in zakonske podlage lahko najdete na: 
https://www.nasasuperhrana.si/clanek/obvestilo-sektor-sadja-mora-placevati-prispevek-za-promocijo-s-1-1-2019/

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.