Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Novice


Arhiv: SRIP HRANA IN SRIP TURIZEM PODPISALA MEMORANDUM O SODELOVANJU

 SRIP HRANA IN SRIP TURIZEM PODPISALA MEMORANDUM O SODELOVANJU

 Bled, 5. junij 2019 – Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo na področju Trajnostne pridelave hrane (SRIP Hrana) in Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo na področju Turizma (SRIP Turizem) sta danes podpisali memorandum o krepitvi sodelovanja med slovensko agroživilsko verigo in gostinsko-turističnim sektorjem. Podpisani sporazum predstavlja pomemben korak k povečevanju obsega slovenskih kmetijskih pridelkov in živilskih izdelkov v turistični in gostinski ponudbi. Memorandum je bil podpisan v okviru letošnjega 19. Vrha kmetijskih in živilskih podjetij, ki je danes potekal na Bledu pod imenom »Slovenija, zelena miza Evrope«. 

Podpisani memorandum je prvi primer strateškega povezovanja slovenskih kmetijsko-živilskega in turističnega sektorjev. 

Mag. Janez Rebec, predsednik GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, ki je nosilec SRIP Hrana je ob tem podpisu izpostavil: »Slovenija je edinstveno križišče, na katerem se prepletata bogata tradicija in dediščina na eni strani ter prebojnost in kreativnost na drugi strani. Slovenska identiteta je unikatna, edinstvena, neodtujljiva. Kmetijskim in živilskim podjetjem zato predstavlja konkurenčno prednost na trgu. Pomembno pa se je zavedati, da v visoko konkurenčnem okolju, v katerem delujejo naša podjetja, šteje le zmožnost sodelovanja. Memorandum tako slovenski živilski pridelovalni in predelovalni panogi prinaša pomemben razvojni, inovacijski in tržni potencial.«

Klavdija Perger, direktorica Turistično gostinske zbornice Slovenije in koordinatorka SRIP trajnostni turizem Dodati izjavo predstavnika SRIP Turizem:  »Za nenehen razvoj in napredovanje naše panoge je v prvi vrsti pomembna kakovost ponujenih storitev, ki preko konkurenčnosti in prepoznavnosti vsakega izmed posameznikov, spodbuja trajnostni razvoj in inovativnost. Želimo si, da Slovenija postane prepoznavna destinacija z visoko kakovostno, avtentično ponudbo hrane in vina, ki jo temelječ na lokalnem in kulturi naše dežele ustvarjajo številni ponudniki. Visoke cilje, ki smo si jih zastavili bomo lažje dosegli ob povezovanju in sodelovanju panog kmetijstva in turizma, ki postajata zmerom bolj povezani, prepleteni in dobivata nov potencial za trajnostno rast.«

Menimo, da je današnji podpis memoranduma pomemben korak v smeri ozaveščanja ter vključevanja podjetij in posameznikov v lokalne verige. Je prava smer in edina, ki vodi v gradnjo tesnejših medsebojnih odnosov in skrb za celotno družbo. Nadalje tudi približujemo panožne poklice mladim in s skupnimi močmi uresničujemo vizijo butične Slovenije. Nobenega razloga ni, da nam ne bi uspelo.

SRIP HRANA je strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo za prednostno področje Trajnostna pridelava hrane. Razvija se v dinamično skupnost kmetijskih gospodarstev, podjetij, združenj, razvojno-raziskovalnih ustanov, investitorjev in drugih deležnikov, katerih pozornost je usmerjena v ciljno intenziviranje razvojnih in raziskovalnih aktivnosti za potrebe industrije. SRIP HRANA želi postati osrednje nacionalno stičišče, namenjeno povezovanju in sodelovanju ambicioznih in v razvoj usmerjenih deležnikov na področju kmetijstva, živilstva in povezanih področij. Osrednji cilj delovanja SRIP HRANA je rast in razvoj članov agroživilskega sektorja ter celotnega slovenskega gospodarstva.

V akcijskem načrtu je določenih pet prioritetnih fokusnih področij:

·         Surovine in trajnostna raba virov deluje na področju uvajanja principov krožnega gospodarstva za trajnostno rabo virov
·         Pametno načrtovanje procesov in procesna kontrola deluje na vzpostavljanju strateško učinkovitega upravljanja oskrbnih verig
·         Napredna oprema in tehnologije za pridelavo in predelavo hrane za učinkovitejšo kmetijsko pridelavo in proizvodnjo živil
·         Higiena, kakovost in varnost hrane deluje na področju uvajanja novih tehnik in metod ter razvoja novih inovativnih proizvodov za zagotavljanje varnosti in kakovosti končnih izdelkov
·         Hrana, prehrana in potrošnik se osredotoča na vlogo, ki jo ima potrošnik na aktivnosti v agroživilstvu. V okviru tega področja je načrtovana vzpostavitev prvega senzoričnega centra za razvoj novih funkcionalnih živil v Sloveniji.
Vzporedno z naštetimi fokusnimi področji potekata tudi dve horizontalni področji – internacionalizacija in razvoj človeških virov, ki se vpletata v vseh pet fokusnih področij in tako krepita in spodbujata doseganje ciljev SRIP HRANA.

SRIP TRAJNOSNTI TURIZEM je strateško razvojno inovacijsko partnerstvo, ki ob podpori in vključevanju turističnega gospodarstva aktivno deluje in krepi razvojno inovacijske in raziskovalne odnose deležnikov s področja turističnega gospodarstva, z namenom razvoja konkurenčnih, okolju in družbi prijaznih, tehnološko  podprtih proizvodov v turizmu ter usposabljanju kakovostnega kadra na področju turizma. Deluje na petih prioritetnih fokusnih področjih, ki so identificirana v SP4 in s strani turističnega gospodarstva ter bodo pripomogla h konkurenčnejšemu nastopu na globalnem trgu:

·        Informacijsko podprto trženje in mreženje z oblikovanjem inovativnih, celovitih in trajnostnih turističnih proizvodov in storitev skladno s prihajajočimi potrebami.

·       Znanje za dvig kakovosti storitev – delovanje na področjih: storitveno oblikovanje, inovativno upravljanje, procesne inovacije, znamčenje osnovnih (gostinstvo) in tematskih turističnih proizvodov ob upoštevanju mednarodno uveljavljenih znamk ter usposabljanje.

  

·         Tehnološke rešitve za trajnostno rabo virov v nastanitvenih zmogljivostih – v povezavi z aktivnostmi na področju pametnih zgradb.

·         Zelena shema slovenskega turizma – sistematični pristop pri povezovanju, usmerjanju in razvoju trajnostnega turizma.

·         Področje raziskav in razvoja v panogi turizem, gostinstvo in hotelirstvo.

- oblikovanje RR oddelkov v podjetjih, kontinuirano vlaganje v raziskave in razvoj v panogi, povezovanje članov SRIP v konzorcije in izvajanje skupnih aktivnosti, valorizacija projektnih dosežkov širše v panogi.

 

 

Več informacij:

Nina Barbara Križnik T: 01 58 98 293, E: nina.kriznik@gzs.si

 

 

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.